Gå tilbake til:
Du er her:

Nåværende skoler på rødt nivå

På bakgrunn av nåværende smittesituasjon og i samråd med Bergen kommunes smittevernteam, er følgende skoler satt til rødt tiltaksnivå:

Skoler:

Fra og med  tirsdag 25. mai 2021 er det ingen skoler på rødt nivå i Bergen kommune.

Tiltak på skoler med rødt nivå:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele klasser inn i mindre kohorter
  • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
  • Tilstrebe samme kohorter på SFO som i skolen
  • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Mer informasjon

Mer informasjon finner du på de enkelte skolene sine nettsider.

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet vil du også finne mer informasjon og hva som beskriver skillet mellom grønt, gult og rødt nivå.

Mer om testing og test av barn leser du her

FLERE SPRÅK/MORE LANGUAGES