Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av voksen med barn
Illustrasjonsbilde
Bilde: Ashkan Rouzrokh

Omsorgstilbud for barn i barnehage og skole

Omsorgstilbudet for barnehage og skole opprettholdes innenfor ordinær åpningstid.

OPPDATERT ONSDAG 20. MAI:

Omsorgstilbud i skolen 

1.-4. trinn

Elever på 1.-4. trinn, hvor begge foresatte har kritisk samfunnsfunksjon, har fortsatt rett til omsorgstilbud før og etter skoletid. Dette tilbudet gis i SFO mot betaling. Disse elevene kan benytte SFO i tråd med opprinnelig åpningstid. 

 5.-7. trinn

Omsorgstilbud for elever med foresatte i kritisk samfunnsfunksjon opprettholdes for elever på 5.-7. trinn frem til fylte 12 år. Elevene som kvalifiserer for et omsorgstilbud og som har redusert tilbud på skolen, kan få et omsorgstilbud i opprinnelig åpningstid. 

Omsorgstilbud for sårbare elever og elever med særskilte omsorgsbehov på 5.-10.trinn opprettholdes etter samme kriterier som tidligere.

Omsorgstilbud i barnehage

Barn der begge forelder er i kritisk samfunnsfunksjon,  kan barnet få utvidet oppholdstid utover 8.00 – 16.00 Foreldre må ta kontakt med sin styrere og avtale dette. Utvidet tilbud vil bli tilrettelagt i tråd med den enkelte sitt behov.

Se også Slik blir hverdagen i barnehagene etter åpningen

Om omsorgstilbudet

Kommunen har et omsorgstilbud for elever opp til 12 år med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov. Retten til et omsorgstilbud håndteres av den enkelte skole og gjelder til og med den dagen barnet fyller 12 år. Tilbudet gis i barnets  skole.

Gjelder for foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner

Helsedirektoratet gir føringer for at ledere av rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. I Bergen er det et krav om at begge foreldrene må ha et slikt arbeid.

Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner og unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Dokumentasjon

Foreldre som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt
 arbeid med samfunnskritiske funksjoner, må levere en bekreftelse med dokumentasjon fra arbeidsgiver eller studiested. Retten gjelder foreldre der begge har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon. Hvis foreldrene ikke bor sammen, og der den ene eller begge foreldrene har et arbeid i samfunnskritisk funksjon, er retten knyttet til den tiden de har omsorg for barnet.