Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsbilde
Bilde: Ashkan Rouzrokh

Slik er hverdagen i barnehagen etter åpningen

Med utgangspunkt i nasjonal veileder for smitteverntiltak i barnehager, har Bergen utformet rutiner og veileder for barnehagene i Bergen. All informasjon finner du her.

OPPDATERT MANDAG 26. MAI

Nasjonale føringer

Bergen kommune følger nasjonal smittevernveileder for barnehagerDen nasjonale veilederen har tre hovedtrekk:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer. Mer utetid og mindre grupper av barn er sammen med faste ansatte. 

Bergen kommune har så tilpasset den til lokale forhold, og utdypet rutiner som ligger til den enkelte kommune å bestemme. 

- Trygt å sende barna i barnehagen

Mange barn og voksne er glade for at barnehagene nå skal åpne igjen, men noen kan også være bekymret for smitte. Flere har nok kjent på at de er trygge for smitte i eget hjem. Nå utvider vi hjemmesonen og lager en trygg nærmiljøsone for barna.

- Det er trygt å sende barna i barnehagen, sier kommunens smittevernoverlege Karina Koller Løland. Her forklarer hun hvordan viruset smitter og svarer på spørsmål knyttet til barnehageåpningen:

Slik blir hverdagen i barnehagen i Bergen:

Redusert åpningstid

Fra mandag 25. mai vil  man utvide den reduserte åpningstiden i barnehagene fra klokken 08.00-16.00.  De private barnehagene bestemmer selv hvordan de vil organisere det, men de aller fleste vil følge den kommunale åpningstiden.

Utvidet åpningstid

Barn der begge foreldre er i kritiske samfunnsfunksjoner, kan barnet få utvidet oppholdstid utover kl. 8.00 – 16:00. Foreldre må ta kontakt med sin styrer og avtale dette. Utvidet åpningstilbud vil bli tilrettelagt i tråd med den enkelte sitt behov. Les mer om omsorgstilbud

Levering og henting av barn

Ansatte i barnehagen vil ta imot foresatte og barn ute. Dette for å unngå at for mange personer skal være sammen inne i barnehagelokalene.

Faste grupper

Barnehagene må dele alle barna inn i faste grupper med faste ansatte. Disse gruppene skal være mest mulig fordelt på ulike rom i barnehagene, og vil i større grad fordele gruppene ute og inne. Barnehager kan legge til rette for flere utegrupper, der dette lar seg gjøre.

Hygiene og smittevern

De viktigste tiltakene for å hindre smitte, er god og hyppig håndvask. Alle ansatte og barn må vaske hender når de kommer, før og etter måltid, etter stell og toalettbesøk, og når de går inn og ut av barnehagen. Hendene skal vaskes i minst 20 sekunder, og deretter tørkes med engangs papirhåndklær.
Barnehagen må ha tilgjengelig antibac til bruk der ikke såpe og vann kan brukes, f.eks på tur utenfor barnehagen. Man må da også ha med våtservietter for å vaske bort skitt før man bruker antibac.

Lekemiljøet inne og ute

Barnehagene må legge til rette lekemiljøet inne og ute, slik at vi kan ta nødvendige og realistiske smittevernhensyn. En del leker må ryddes bort, særlig lekemateriell som er vanskelig å rengjøre, som tøyleker. Leker skal ikke tas med hjemmefra.

Soving

Alle barn som har behov for å sove i løpet av dagen, gjør dette ute i egen vogn der dette er praktisk mulig.

Måltid

Barna kan spise frokost hjemme eller i barnehagen. Barna som skal spise frokost i barnehagen må ha med matpakke både til frokost og til lunsj. Barna får servert drikke. Det vil fremdeles ikke bli laget mat i barnehagene. Barnehagene må prioritere at våre ansatte skal være mest mulig sammen med barna i lek og aktiviteter.

Renhold

Renhold på utsatte områder i barnehagen utvides til inntil to ganger daglig, og i tillegg vil det bli hyppig vask av leker og overflater gjennom dagen. 
Rutiner og lokale renholdsplaner tilpasses den enkelte barnehage

Sykdom og risikogrupper

Barn og ansatte som har luftveisplager, eller er syke skal ikke være i barnehagen disse dagene. Ved symptomer skal de hentes så raskt det lar seg gjøre, og være hjemme til de har vært symptomfri et døgn. 
Folkehelseinstituttet har oversikt over personer i risikogrupper. Disse personene skal ikke komme i barnehagen. 
 

Video for barn og voksne

Koronaviruset gjør at dagene i barnehagen blir litt annerledes enn det en er vant til fra før. Noen av de viktigste endringene ser du her.

(artikkelen fortsetter under videoen)

Omsorgstilbud i barnehage

Barn der begge forelder er i kritisk samfunnsfunksjon, kan barnet få utvidet oppholdstid utover 8.30 – 15.30. Foreldre må ta kontakt med sin styrer og avtale dette. Utvidet tilbud vil bli tilrettelagt i tråd med den enkelte sitt behov. Les mer om omsorgstilbud 

 

Merk ellers at på regjeringen.no er det lagt ut svar på de vanligste spørsmålene om den nasjonale smittvernveilederen

Har du spørsmål om smitteverntiltak, ring kommunens informasjonstelefon om koronavirus på 55 56 77 00 (mandag–fredag 08.00–21.00, lørdag, søndag og helligdager klokken 09.00–17.00). 

Har du spørsmål om praktiske ting ved oppstart i barnehagen, kontakt din barnehage

Har du spørsmål om barnets eller din egen helse, kontakt fastlegen din. 

Vi informerer under barnehage og skole på  bergen.kommune.no/koronavirus. Informasjon på flere språk blir lagt ut her når det er klart. 


Last ned brev