Gå tilbake til:
Du er her:

Smittevern ved skoleskyss

Alle barn og unge som er avhengige av skoleskyss, skal fortsatt ha tilbud om dette.

Det betyr at dersom barn og unge må ha skoleskyss for å komme på skolen, kan de sitte nærmere hverandre en én meter.

I Bergen blir det krav til bruk av munnbind på kollektivtrafikk. Kravet gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder.

Utdanningsdirektoratet har kommet med en presisering når det gjelder skoleskyss:

«I veileder om smittevern for barnetrinn 1 – 7 og for ungdomstrinn og videregående opplæring er det krav til gjennomføring av skoleskyss. Her står det at elever bør sitte på annethvert sete, men at elever fra samme kohort eller samme husholdning kan sitte sammen. For gult tiltaksnivå åpner også veilederen for å gjøre lokale vurderinger».

Fylkesmannen påpeker at det dette betyr at retten til opplæring og rett til skuleskyss skal gå foran avstandskravet i smittevernrettleiaren for kollektivtrafikk, der avstandskravet er til hinder for å frakte barn og unge til skolen.

Les mer på Fylkesmannen sine nettsider.