Gå tilbake til:
Du er her:
Uteskole
UTESKOLE: Mange skoler flyttet deler av undervisningen ut under koronapandemien. Her er det første klasse på Bønes skole som løser matteoppgaver i friluft.
Bilde: Nina Blågestad

Spør foresatte i barnehager og skole om erfaringer fra koronaperioden

For å lære av erfaringene i fra koronaperioden i barnehager og skoler, vil foresatte mandag få en invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett vil lære av barn, elever og foresattes opplevelser og erfaringer og gjennomfører nå en stor undersøkelse.

Mandag vil rundt 33.000 foresatte i barnehager og skoler få en e-post der de blir invitert til å delta på undersøkelsen.

Flere barn, flere undersøkelser

Undersøkelsen sendes til en foresatt til hvert barn i kommunale skoler og i kommunale barnehager. Alle svar i undersøkelsen blir anonymisert. Foresatte som har barn både i barnehage og skole vil motta invitasjon til å delta i to undersøkelser. Det sendes ut en undersøkelse per barn, så de som har flere barn, vil motta flere undersøkelser. 

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) har det politiske, faglige og administrative ansvaret for tjenesteområdene barnehage, skole og idrett. Tjenestene skal opprettholdes selv under forhold som avviker fra normalen - slik som under nedstengingen i forbindelse med Covid-19.

Sluttrapport i desember

I undersøkelsen får foresatte spørsmål om sine erfaringer med tjenestetilbudet i skolen, om kommunikasjon og informasjon, og også om håndtering av smittevern og beredskap underveis i nedstengingen i mars, ved gjenåpningen og frem til i dag.

En sluttrapport basert på undersøkelsen vil bli ferdigstilt i løpet av desember.