Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsbilde fra Olsvik skole
Illustrasjonsbilde fra Olsvik skole
Bilde: Vibeke Blich

Viderefører rutiner på gult nivå når SFO og skolene åpner

Tiltakene på gult nivå videreføres når SFO åpner opp igjen mandag 3. august. Det innebærer at ingen syke skal komme på SFO, god hygiene og forsterket renhold.

INFORMATION IN OTHER LANGUAGES 

OPPDATERT 30. JULI

SFO åpner mandag 3 august. Første skoledag for elevene er 17. august. Les mer om tidspunkt for skolestart for skoleåret 2020-2021. Følg også med på den enkelte skoles nettsider om detaljer rundt åpningen på din skole.

Med gode smitteverntiltak vil det være trygt å være på SFO og skolen.

Folkehelseinstituttet har kommet med oppdaterte veiledere for barneskolen og ungdomsskolen.

Gult nivå

Regjeringen har kategorisert koranapandemien i tre ulike nivå, rød, gul og grønn. Fra og med 2. juni har vi vært på gult nivå, og tiltakene fortsetter etter ferien.

Følgende tiltak gjelder for gult nivå

1) Ingen syke skal møte på skolen
2) God hygiene og forsterket renhold
3) Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). Hele klasser regnes som en kohort, men ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser. Trinnvise kohorter på SFO Unngå trengsel og store samlinger. Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter* i pauser/friminutt.

Slik blir hverdagen i skolen ved gult nivå

Åpningstid

Skolene åpnes for drift etter gult nivå fra tirsdag 2. juni. Drift etter gult nivå innebærer at skolene og SFO går tilbake til normalåpningstid.
 

Organisering

På gult nivå vil vanlig klasse/undervisningsgruppeinndeling være utgangspunkt for kohortinndelingen. For baseskoler bør elevene deles inn i grupper tilsvarende størrelsen på en vanlig klasse. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Regelen om 1-metersavstand innad i kohorten bortfaller, og det vil nå være mulig å ha hele klassen/undervisningsgruppen i samme klasserom, som i normalsituasjon. Kohortene bør opprettholdes også på SFO. Ansatte kan gå mellom kohortene. I veileder for ungdomstrinnet presiseres det at ansatte kan gå mellom kohortene, men at de bør holde avstand til elevene.

To kohorter kan samarbeide, fortrinnsvis utendørs. På gult nivå skal man unngå store samlinger og trengsel. Dette betyr at en ikke kan arrangere fellesarrangementer.

Spesielt for ungdomstrinnet: I opplæring i grupper på tvers av klasser og trinn, som valgfag og språkfag, kan elever fra ulike kohorter samles i samme rom. Elevene kan enten sitte kohortvis, eller ha faste plasser i klasserommet.

Friminutt

Kohortene må få tildelt egne områder å være i når det er pause. Flere kohorter kan bruke samme område etter hverandre, uten at det er nødvendig med renhold mellom kohortene.

Måltid

Alle elever må ha spist frokost før de kommer til skolen og ha med seg matpakke til både skole og SFO. Elevene spiser i sine kohorter. 

Hygiene og smittevern

Alle elever og ansatte skal være hjemme ved påvist smitte eller ved symptomer på sykdom.

God håndhygiene bør utføres på rett måte, til rett tid og med effektive og skånsomme produkter. Alle ansatte og elever må vaske hender når de kommer på skolen, før måltid, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk og ved synlig skitne hender i henhold til rutiner for håndvask i nasjonal veileder. Skolen må ha tilgjengelig alkoholholdige desinfiseringsmidler til bruk der ikke vask med såpe og vann er mulig.

Skyss

Utdanningsdirektoratet har myket opp reglene om smittevern ved skoleskyss slik at alle barn og unge som er avhengige av skoleskyss, fremdeles skal kunne få dette tilbudet. Les mer

Sykdom og risikogrupper

Elever og ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjon, eller er syke skal ikke være på skolen. Ved symptomer skal elevene sendes hjem eller hentes så raskt det lar seg gjøre, og være hjemme til de har vært symptomfri et døgn. Syke ansatte skal gå hjem fra arbeid så raskt det lar seg gjøre. Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine til skolen, men må følge skolens lokale retningslinjer for levering og henting.

Regjeringen har følgende liste over risikogrupper. Personer i disse gruppene må avklare med sin lege om de kan komme på skolen.

Norsk barnelegeforening mener at de fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Mer informasjon på legeforeningen sine nettsider.