Gå tilbake til:
Du er her:

Besøksrestriksjoner på sykehjem

Fredag 23. oktober er det innført besøksrestriksjoner på sykehjem.

Besøk utenfor Øvsttunheimen
 
Bilde: ENDRE HOVLAND

På grunn av høye smittetall i Bergen er det fra 23. oktober innført besøksrestriksjoner på sykehjem. 

Besøkende skal nå ha mulighet til å besøke beboere 1 time per uke. Det er kun inntil 2 faste besøkende per beboer/pasient. Sykehjemmet setter selv opp besøkstider.

NB! Fredag 6. november kom byråden for eldre, helse og frivillighet med en sterk anbefaling til alle pårørende om å ikke besøke beboerne på sykehjem i Bergen kommune de neste 14 dagene på grunn av smittesituasjonen i Bergen. Denne anbefalingen gjelder ikke for besøk i livets helt siste fase.  Anmodningen er videreføres i utgangspunktet til 6. desember, men byrådet vil gjøre en ny vurdering av besøksrestreksjonene mandag 30. november.

Regler for besøket

  • Besøket må avtales med sykehjemmet på forhånd.
  • Besøkende bør tilstrebe å holde minst 1 meters avstand til den de besøker. Dersom berøring finner sted, bør en prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt.
  • Alle besøkende må bruke munnbind.
  • Besøk gjennomføres på besøksrom, utendørs eller på beboerrom.
  • Alle besøkende må desinfisere hender ved ankomst og når de forlater sykehjemmet.
  • Dersom besøkende blir syk innen 48 timer etter å ha vært på besøk, skal de varsle sykehjemmet og kontakte egen lege for å avklare om det er behov for koronatest.
  • Dersom besøkende tester positivt for korona skal de oppgi til smittevernkontoret når og hvor de har vært på besøk på sykehjem.
  • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.

Mer info: Nasjonal veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering

Permisjon for beboere

Det anbefales ikke permisjoner ut fra sykehjemmet. Dersom beboere likevel reiser på permisjon må man vurdere karantene og testing ved tilbakekomst. Etat for sykehjem anbefaler at beboere ikke drar på familiesammenkomster utenfor sykehjemmet hvor det er mange deltakere. Eksempler på situasjoner hvor en bør gjøre unntak er begravelser til personer som stod beboer nær.

Gaver

Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.