Gå tilbake til:
Du er her:

Forlenger stenging av aktivitetssentre og miljøstuer

Kommunen forlenger nedstengingen av aktivitetssentre og miljøstuer i to uker fra 19. januar, men åpner for en individuell vurdering der pårørende er utslitt eller brukes helse er sterkt redusert.

Grunnet stigende smitte etter jul og nyttår anbefalte regjeringen å utsette alle organiserte fritidsaktiviteter innendørs frem til 19. januar.

For å begrense smittespredningen, har kommunen holdt aktivitetsentre for eldre stengt i perioden 4. til 19. januar. Det samme gjelder for miljøstuene ved omsorgsboligene. Her har beboere i stedet fått levert mat på døren, og den enkelte fått bistand ved behov. 

Personalet ved aktivitetssentrene har etter avtale med bruker og pårørende fulgt opp med hjemmebesøk eller telefonkontakt. 

Forlenger stengingen

Kommunen velger å forlenge nedstengingen med 14 dager fra 19. januar, men med mulighet til å gjøre en individuell vurdering for å kunne gi dispensasjon til å ta inn brukere der pårørende er utslitt eller der bruker sin helse har blitt sterkt redusert. Det er stort fokus på smittevern. Dette vil bli ivaretatt  i all planlegging.

Aktivitetssenter for yngre med demens

Lynghaug aktivitetssenter for yngre med demens holder åpent, men har  redusert kapasitet for å ivareta smittevernet. Brukere og pårørende som har de største behovene vil bli prioritert.