Gå tilbake til:
Du er her:

Mulighet for flere og lengre besøk på sykehjem

Sykehjemmene kan nå legge til rette for ukentlige innendørsbesøk på inntil 1 time. Besøkene må avtales på forhånd.

Besøk utenfor Øvsttunheimen
STRÅLTE: I Bergen har sykehjemmene tillatt utendørs besøk når det har vært fint vær. Her er det Martha Tysnes (94) på Øvsttunheimen som gleder seg over å ha besøk.
Bilde: ENDRE HOVLAND

Sykehjemmene i Bergen har tidligere åpnet opp for at pårørende kan besøke beboere utenfor sykehjemmet på dager med fint vær. Nylig lettet de også forsiktig på besøksrestriksjonene inne på selve sykehjemmene. Fra 28. mai utvides besøksmulighetene ytterligere. Nå kan pårørende komme på inntil 1 times besøk hver uke og besøkene kan foregå på beboerens eget rom. 

Sykehjemmene må tilpasse besøkene til driften og vurdere når besøkene kan finne sted. Det er fortsatt viktig at strenge smittevernregler følges. 

Regler for besøkene

  • Pårørende må avtale besøkene med sykehjemmet på forhånd.
  • Antall besøkende må tilpasses romstørrelsen slik at avstandsregler kan holdes.
  • Besøkende må være friske.

Aktivitetssentre og fellesstuer åpner

Kommunen holder nå også på med en gradvis gjenåpning av noen av aktivitetssentrene for hjemmeboende. Dette gjelder aktivitetssentrene som ikke er i tiknytning til sykehjemmene, og de som har egen inngang på sykehjemmene.

Aktivitetssentrene vil foreløpig bare ta imot mindre grupper. Alle aktivitetssentrene avklarer med bruker og pårørende om hvem som får tilbud om å komme tilbake til aktivitetssenteret. Nødvendige smitteverntiltak settes inn for både transport og opphold på aktivitetssenteret.

Vi foretar også en gradvis gjenåpning av fellesstuene tilknyttet omsorgsboligene for å kunne gi et aktivitetstilbud i små grupper. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt.