Gå tilbake til:
Du er her:

Sikrer bemanning i helsetjenestene

Kommunen legger om og sikrer tilstrekkelig bemanning i helsetjenestene sine for å kunne gi god nok hjelp til dem som trenger det.

Bergen kommune har hver dag flere tusen ansatte på jobb i helse- og omsorgstjenestene. I perioder med mye sykdom i samfunnet vil mange ansatte være fraværende på grunn av karantener og sykdom, og kommunen har derfor satt inn en rekke tiltak for å sikre tilstrekkelig bemanning.

Bemanningssenter

Et eget bemanningssenter ble opprettet for å rekruttere innbyggere med helsefaglig kompetanse, og kommunens ansatte med helsebakgrunn blir omplassert slik at de arbeider direkte med pasienter i de viktigste tjenestene. 

Alle får helt nødvendig helsehjelp

Helse- og omsorgstjenestene tilpasser tjenestene fortløpende til bemanningssituasjonen og finner nye måter å løse ting på for å sikre at de som trenger det mest, får hjelp. Dette vil medføre reduksjon i tjenestetilbudet, men alle innbyggere i Bergen får helt nødvendig helsehjelp.

Brukere som blir berørt av endringer i tjenestetilbudet, vil få informasjon om dette av dem de mottar tjenester fra. Har du ikke behov for bistand, ber vi deg også om å ta kontakt med de du mottar tjenester fra.

Les mer om stengte og reduserte tilbud i Bergen kommune

Status for helse- og omsorgstjenestene

I perioder med mye sykdom i samfunnet legger vi alle hverdager ut en beskrivelse av bemanningssituasjonen i helse- og omosrgstjenestene . Tidspunktet for rapportering kan varierer noe og avhenger av andre oppgaver som må prioriteres i driften av kommunens tjenester.

Se tall for helsebemanning og antall smittede