Gå tilbake til:
Du er her:

Viktige endringer for helsestasjon

Helsedirektoratet har lagt føringer for helsestasjonsdrift under koronautbruddet, for å begrense smittespredning.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har tilnærmet normal drift.

Skolehelsetjenesten i grunnskolen og videregående skole er tilgjengelig som vanlig på grunnskolene og barn vil bli kalt inn til oppfølging ihht vanlige rutiner.

Vaksiner

Det er svært viktig at vi vaksinerer under koronautbruddet, for å unngå at andre sykdommer skal blusse opp. Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme til. Vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde noe avstand der det er mulig.

Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

 • Ingen som er syke, uansett årsak, skal komme.

 • Ingen i karantene på grunn av Covid-19 skal komme. 

 • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen. 

 • Dersom mulig, kun én voksen følger barnet. 

 • Ta med egen leke. Alle våre leker er fjernet. 

Gravide: 

 • Møt opp på avtalt time dersom du ikke har hørt noe annet. 

 • Hvis du ikke av særlige grunner har behov for følge, ber vi deg møte alene til timen.

 • Flere av dere vil få telefonkonsultasjon, du vil da få beskjed. 

 • Alle familier som nylig har fått et barn vil bli oppringt og får oppfølging på helsestasjonen.

Barn: 

 • Alle timeavtaler går som planlagt med mindre annet er avtalt.

 • Noen blir tilbudt konsultasjon på Skype for business eller telefonkonsultasjoner istedenfor oppmøte.

 • Alle som IKKE skal møte vil få beskjed per brev eller telefon. Så har du ikke hørt noe, kan du møte hvis du og barnet ditt er friske. 

Er du bekymret for et barn eller en ungdom ta kontakt med helsestasjonen og be om oppfølging, eller ring alarmtelefon for barn og unge: 116 111