Gå tilbake til:
Du er her:
En fotball på en kunstgressbane.
Nasjonale retningslinjer om å avgrense antall personer og at det holdes nødvendig avstand, gjelder også på gressmatten.
Bilde: Etat for idrett

Regler for idrettsanlegg og lekeplasser

Det forventes at alle følger nasjonale myndigheters retningslinjer om å avgrense antall personer og at det holdes nødvendig avstand.

OPPDATERT 18. JUNI: Bergen kommune har åpnet alle sine anlegg for den organiserte idretten, med streng regulering. Den tildelte treningstiden for sommertrening på ettermiddag og kveld er gjeldende på de ulike anleggene.

Under finner du noen sentrale råd. For detaljer og mer info, se veileder i smittevern for idretten fra Helsedirektoratet og Råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter fra FHI.

Innendørsanlegg:

Regler for innendørsanlegg er blant annet:

 • Anbefalt størrelse på gruppetrening er maksimalt 20
 • Alle treninger skal ha en voksen (over 18 år) som er ansvarlig for gruppen
 • Personer over 19 år som er til stede skal holde minst en meter avstand til andre

  Svømmehallene er åpnet, men kun for organisert trening. I Bergenshallen er det allerede lagt is, men også her er det kun åpnet for organisert trening.

Regler for aktivitet på idrettsbaner:

Utendørs idrettsanlegg, lekeplasser og friluftsområder holdes åpne, men følg nasjonale myndigheters retningslinjer: 

 • Hold minst en meters avstand
 • Vær maksimalt 20 personer sammen
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Ikke spytte

Tilleggsregler for organisert idrett:

 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som har ansvar for at aktiviteten utøves i samsvar med retningslinjene.
 • Ikke berør samme gjenstand
 • Aktiviteten skal utøves på en forsiktig måte for å unngå skader.
 • Det oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Det kan avholdes idrettsarrangementer med opptil 200 deltakere med krav om avstand på minst en meter. Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer, men ikke ordinære treninger eller treningskamper. Fra 1. august åpnes det seriespill for barne- og ungdomsidretten. Tillatelsen omfatter utøvere i aldersgruppen til og med 19 år. 

EGNE SPESIFISERINGER: Se retningslinjene for organisert idrett fra Helsedirektoratet og NIF og særforbundenes egne spesifiseringer. 

Klubbene og lagene er selv ansvarlig for at retningslinjene overholdes. Ved brudd på disse vil Bergen kommune vurdere forbud. Dette av smittevernhensyn. 

Nærmiljøanlegg, lekeplasser og uteområder ved skoler og barnehager:

Det anbefales at ikke for mange oppholder seg samtidig på lekeplassene og nærmiljøanleggene, og at man holder minst en meters avstand. Det forventes at foresatte følger med på dette, og har et ekstra ansvar i den tiden vi nå er inne i.

Turløyper og friluftsområder:

Turløyper og friluftsområder er åpne for bruk. Vis hensyn til andre, unngå store grupper og hold avstand.  Sjekk turvettreglene for Bergen.