Gå tilbake til:
Du er her:
En fotball på en kunstgressbane.
Nasjonale retningslinjer om å avgrense antall personer og at det holdes nødvendig avstand, gjelder også på gressmatten.
Bilde: Etat for idrett

Regler for idrettsanlegg og lekeplasser

Bergen følger nasjonale retningslinjer.

Bergen kommune følger de påbud og anbefalinger som kommer fra Regjeringen i forbindelse med Koronapandemien. Fra 7. februar klokken 18.00 gjelder skjerpede tiltak for Bergen kommune. Alle idrettsanlegg i Bergen kommune holdes stengt til og med 14. februar 2021.

Unntak
• Det gjøres unntak for skolenes bruk av idrettsanleggene på dagtid.
• På forespørsel holdes garderobene åpen for skolene på dagtid. Vi anmoder om å begrense bruken av garderober.

Se også: Retningslinjer for idrettsanlegg i Bergen

 

OPPDATERT 19. JANUAR:

Bergen kommune følger de påbud og anbefalinger som kommer fra regjeringen i forbindelse med korona-pandemien. 

Barn og unge

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres. Kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

Toppidrett

Det samme gjelder for trening i toppidrett som for barn og unge. For toppidretten er det ingen konkurransespill frem til og med 31. januar.   

Voksne

Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand. 

Treningssentre holder åpent i Bergen.

Følg ellers nasjonale veiledere for avstand, antallsbegrensning og forsterket hygiene. Respekter reglene og bli hjemme om du er syk.
Nasjonal veileder for idrett
Nasjonal veileder for idrett, kultur og frivillige organisasjoner
Norges Musikkråds veileder for musikkøvelser
Smittevernveileder for treningsvirksomheter (Virke) 

Regjeringen anbefaler at alle arrangementer blir avlyst eller utsatt. Dersom arrangementene likevel må avholdes, gjelder reglene under. 

Antall personer på arrangementer

  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 
  • Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede. Dersom alle i publikum på et utendørs arrangement har et fastmontert sete å sitte i, er det tillatt med inntil 600 personer. Arrangøren skal ved så store arrangementer sørge for at de som er til stede holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer, og at det hele tiden er minst to meters avstand mellom de ulike gruppene.

EGNE SPESIFISERINGER: Se retningslinjene for organisert idrett fra Helsedirektoratet og NIF og særforbundenes egne spesifiseringer. 

Klubbene og lagene er selv ansvarlige for at retningslinjene overholdes. Ved brudd på disse vil Bergen kommune vurdere forbud. Dette av smittevernhensyn. 

For detaljer og mer info, se veileder i smittevern for idretten fra Helsedirektoratet og Råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter fra FHI.

Nærmiljøanlegg, lekeplasser og uteområder ved skoler og barnehager:

Det anbefales at ikke for mange oppholder seg samtidig på lekeplassene og nærmiljøanleggene, og at man holder minst en meters avstand. Det forventes at foresatte følger med på dette, og har et ekstra ansvar i den tiden vi nå er inne i.

Turløyper og friluftsområder:

Turløyper og friluftsområder er åpne for bruk. Vis hensyn til andre, unngå store grupper og hold avstand.