Gå tilbake til:
Du er her:
Fana kulturhus
ÅPNET: Fana kulturhus åpnet med smitteverntiltak 18. mai.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Kulturtilbud og kulturlokaler

Her finner du status for kommunens kulturtilbud og oversikt over lokaler som er åpne.

Kommunens kulturtilbud og tjenester

Flere kulturtilbud holder fortsatt stengt, mens andre åpner gradvis. Se oversikt over tilbud her

Kulturlokaler

En del kulturlokaler åpnet for begrenset bruk fra 18. mai. Lokalene holder nå sommerstengt for normal utleie og utlån, men vil åpne igjen til høsten (se liste under).

Det blir ikke utleie utover det renholdskapasiteten på de enkelte byggene gir rom for. For informasjon om kapasitet på de enkelte byggene, kontakt ditt lokale kulturkontor.  Se også smittevernregler under.

Disse byggene vil holde åpent fra august:

 • Fana kulturhus (fra 1. august)
 • Kulturhuset Danckert Krohn, Bergenhus (fra 3. august)
 • Meyermarken bydelshus, Bergenhus (fra 3. august)
 • Nordnes bydelshus, Bergenhus (fra 3. august)
 • Ulriken bydelssenter, Årstad (fra 3. august)
 • Ungdommens hus, Laksevåg (fra 3. august)
 • Ny-Krohnborg kultursenter, Årstad (fra 17. august)
 • Øvingsparken, Bergenhus (fra 3. august). NB! Kun åpen for eksisterende faste leietakere, ikke booking av økter. 

Listen oppdateres fortløpende.

Hva med de byggene som ikke står på listen?

Over sommeren vil det bli vurdert om flere bygg kan åpne sine kulturlokaler. Dette kommer blant annet an på de nasjonale føringene for smittevern. 

Smittevernregler for kulturlokaler:

NB! Reglene vil kunne bli endret fra høsten. Følg med for oppdateringer. 

Vi følger den til enhver tid gjeldende godkjente smittevernveileder fra Norsk Musikkråd.

 • Sikre at deltakerne har nok plass. Per nå er regelen 3 kvm per deltaker.
 • Deltakerne må til enhver tid holde minst 1 meter avstand.
 • Håndsprit skal være tilgjengelig ved inn- og utgangsdører.
 • Ingen felles rigging av utstyr, stoler etc. Leietaker må utnevne 1-2 ansvarlige personer som utfører dette.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge skal det være en voksenperson til stede (minimum 18 år) som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Deltakere skal ikke dele instrumenter eller andre ting som krever berøring. Ved øving i bandrom må personlige instrumenter medbringes.
 • Mat kan serveres porsjonsvis, i tråd med FHIs råd for organiserte aktiviteter for barn og unge.
 • Opphold i kjøkken og fellesarealer som for eksempel foaje er forbudt. Man må gå direkte til og fra rommet aktiviteten skal foregå. Det gjelder også for foreldre som leverer barn til øving. 
 • Flaskehalser som innganger, toalett og lignende må merkes med gulvteip for å påminne om avstandsregelen.
 • Deltakerliste må lages av ansvarlig arrangør for hver øving.
 • Plakat laget av Norsk Musikkråd skal henges opp ved alle inn- og utganger til benyttede lokaler.
 • Ved bruk av lokaler til arrangementer med publikum, følges retningslinjer i FHIs regler for konserter og samlinger og Norske Konsertarrangørers veileder for arrangement.