Gå tilbake til:
Du er her:

Åpningstider i påsken og stengte og reduserte tilbud i Bergen kommune

Mange av kommunens tjenester og tilbud vil ha begrenset åpningstid eller holde stengt på grunn koronatiltakene. Kundesentrene er stengt for publikum.

Her finner du oss i påsken

Trenger du oss i påsken? Her finner du åpningstider i helligdagene.

Helse og akutt hjelp

Bergen brannvesen
Nødnummer 110
Tlf. ved andre meldinger: 53 03 00 00

Bergen legevakt
Døgnåpen. Tlf. 113 ved akutte og livstruende situasjoner Tlf. 116 117 ved sykdom og skade. 

Livskrisehjelpen
H
ar åpent for telefonhenvendelser mellom klokken 09.30-18.00 onsdag 8. april og mellom klokken 12.00 - 20.30 i helligdagene 10.-13. april. Telefon  55 56 87 54 . 

Legevaktstasjonene i bydelene
Åpent klokken 12.00 - 18.00 på helge- og helligdager, 16.00 - 22.00 på hverdager (også onsdag 8. april)
Telefon: Fana 55 56 13 00, Loddefjord 55 51 33 70, Åsane 55 56 70 00

Barnevernvakten
Klokken 08.00 - 02.00 alle dager i påsken. Telefon 55 36 11 80. Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111. Politiet, telefon 02800. Politiet vil alltid kunne nå Barnevernvakten ved en nødsituasjon.

Vaktsentralen

Døgnåpen - tar imot meldinger om feil på det offentlige vei-, vann- og avløpsnettet, samt kommunale bygninger og anlegg.
Tlf. 55 56 78 15, e-post
vaktsentral@bergen.kommune.no og
meld feil på
feilmelding.bergen.kommune.no se også
nettsiden  

Innbyggerservice

Sentralbordet, tlf 55 56 55 56, er åpent mandag-tirsdag 07.45 - 15.00, onsdag  8. april klokken 07.45 - 12.00.

Informasjonstelefon om korona

Holder åpent i påsken. Hverdager 08.00-21.00, helligdager 09.00-17.00. Telefon 55 56 77 00.

Kommunale kundesentre

Alle kommunens kundesentre er stengt for personlig oppmøte inntil videre. Telefonene vil være betjent. 

Påske: Bymiljøetaten (telefon 55 56 56 90, Plan- og bygningsetaten (telefon 55 56 63 10, og Boligetaten (telefon 55 56 65 76) stenger telefonen klokken 12.00 onsdag 8. april. Vann og avløpsetaten (telefon 55 56 60 00) har stengt på telefon onsdag 8. april. 

MER KONTAKTINFORMASJON: Her kan du ringe og chatte for spørsmål om koronavirus og tiltak

Skoler og barnehager

Skoler og barnehager er stengt fra 12. mars klokken 18.00 til over påske.

Helse og omsorg

Hjemmetjenester

Etat for hjemmebaserte tjenester vurderer bemanningen daglig og forkorter eller avlyser enkeltoppdrag. Tjenester som er nødvendige for å opprettholde liv og helse prioriteres. Reduksjonen i tilbudet gjelder både for hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester

Sykehjem

Beboere på sykehjem får nødvendig helseoppfølging og pleie. Bemanning og aktivitetsnivå er redusert. Det er besøksforbud ved sykehjemmene.
Aktivitetssentre (dagsentre) er stengt. 

Legetjenester

En del fastleger er i karantene og det er stor pågang ved Bergen legevakt. Når fastlegene er borte, er det kolleger som ivaretar pasientene. Mange fastleger har også hjemmekontor, og betjener en del av sine pasienter hjemmefra via e-konsultasjon og videokonsultasjon. Sengeposten Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) er stengt og omgjort til koronaklinikk.

Fysioterapi og rehabilitering

Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten prioriterer  for tiden  helt nødvendig helsehjelp til hjemmeboende og brukere i institusjon.  Dette gjelder både barn, voksne og eldre. Det er utarbeidet kriterier for prioritering. Alle gruppetiltak er midlertidig stanset. Denne prioriteringen gjelder også behov for tekniske hjelpemidler.

Fysioterapeuter med driftstilskudd følger samme prioritering som Habiliterings - og rehabiliteringstjenesten, og gir for tiden kun helt nødvendig helsehjelp til brukere. Dette gjelder både barn, voksne og eldre. Det er utarbeidet  kriterier for prioritering. Alle gruppetilbud er midlertidig stanset. Alle fysikalske institutt er fysisk stengt. Ved spørsmål er det fortsatt  mulig å ringe.

Friskliv

All gruppetrening og kursvirksomhet hos Frisklivs- og mestringssenteret er avlyst inntil videre. Dette omfatter også Sterk & Stødig-gruppene og tilbud om Forebyggende hjemmebesøk for hjemmeboende, friske eldre. Vi tilbyr individuell oppfølging pr telefon og Skype ved behov, og Frisklivssentralens gode tips og råd for aktivitet og trening i hverdagen kan følges på Facebooksiden.

Frivilligsentraler og seniorsentre

Frivilligsentralene i Åsane, Ytrebygda og Laksevåg har mange frivillige som ønsker å bidra med hjelp til aktiviteter som handling, hundelufting, transport og annet for dem som trenger det. Frivilligsentralene bidrar også inn med å dele ideer og prosjekter i Idèbanken, som er nyopprettet av Norges Frivilligsentraler. De ordinære gruppeaktivitetene er avlyst inntil videre.
Seniorsentre er stengt.

Kemneren

Kemneren besvarer telefonen til alle avdelinger mellom klokken 09.00-14.00. Telefon 53 03 08 00. 

Kultur, idrett og arrangement

  • Alle svømmehaller og idrettshaller er stengt
  •  Alle kommunens kulturtilbud er stengt
  • I tråd med vedtak fattet av Helsedirektoratet, vil det inntil videre ikke være mulig å bruke våre byrom til arrangementer. Bergen kommune vil ta en ny vurdering når det kommer nye føringer fra Helsedirektoratet

Helse, sosial og inkludering

Helsestasjon

Helsestasjon vil følge opp de minste barna, barnevaksiner og de med spesielle behov for oppfølging. Gravide skal opp på avtalt time dersom du ikke har hørt noe annet. Les mer

Nav

NAV-kontorene i Bergen har stengt publikumsmottaket fra mandag 16. mars og inntil vidare. Personlig oppmøte er ikke lenger mulig. Mer informasjon finner du på Nav.noDu finner mer informasjon og søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp HER.

Introduksjonssenteret for flyktninger

Midlertidig stengt for publikum. Om du har behov for å snakke med din integreringskonsulent, vennligst ta direkte kontakt på telefon. Om du ikke har direktetelefon, kan du ringe til ekspedisjonen, telefon 55 56 79 01. Du vil da få oppgitt telefonnummer til din integreringskonsulent. Inntil videre vil henvendelser om avtalt selvbosetting ikke bli behandlet.

Tjenester til utviklingshemmede

Dagsentrene for utviklingshemmede holdes foreløpig stengt.

Driften i avlastningsboliger, bofellesskap og hjemmetjenesten til utviklingshemmede opprettholdes.

Psykisk helse og rustjenester

Tjenester som ikke er lovpålagte avsluttes fra 13.03 og inntil videre.

MO-senterne – redusert drift 
MO-sentrene vil holde stengt for ordinær drift inntil videre.  

Følgende tjenester vil ytes ved MO-sentrene fremover i sentrenes åpningstider:   

  • Utdeling av brukerutstyr  
  • Utdeling av mat  
  • Råd og veiledning over telefon  
  • Helt nødvendige helsekonsultasjoner der det ikke mistenkes koronasmitte vil kunne utføres etter avtale.  
  • Rekruttering til Dagsverket i Alf skjer på utsiden av MO-senteret. (Foretar rydding rundt sentrene og i nærområdene).

Alle henvendelser må gjøres på telefon eller på døren til MO-senteret.

Dette gjelder MO-Nesttun, MO-Eidsvåg, MO-Wergeland og MO-Gyldenpris dagavdeling. Se mer informasjon på avdelingenes egne nettsider.  

Brukerrommet – stengt inntil videre
Brukerrommet på MO-Gyldenpris vil ha stengt inntil videre.  

Tverrfaglig overdoseteam
Tverrfaglig overdoseteam vil ha redusert tjenestetilbud fremover. Tjenestemottakere som har høy overdosefare vil bli prioritert.  

Aktivitetssentre psykisk helse - stengt
Grunnet smittefare stenger alle aktivitetssentre all virksomhet umiddelbart, og inntil videre.  

Dette gjelder Aktivitetshus Arna/Åsane, Sydnes aktivitetssenter, Gnisten aktivitetssenter, Treffstedet Fyllingsdalen, Linken aktivitetshus, Treffstedet Ytrebygda og Fredheim kurs, og aktivitetshus.  

Oppfølgingstjenesten – psykisk helse 
Tjenestemottakere fra oppfølgingstjenesten (tidligere psykiatritjenesten) vil i tiden fremover oppleve et redusert tjenestetilbud. Nødvendige helse- og omsorgstjenester vil bli gjennomført. Tjenestemottakere må påberegne at ansatte i oppfølgingstjenesten tar kontakt på telefon fremfor hjemmebesøk.   

 Tilrettelagte botilbud og institusjoner med bemanning
Tjenestemottakere i tilrettelagte botilbud og institusjoner må påregne redusert tjenestetilbud i tiden fremover. Personalet vil orientere tjenestemottakerne dette berører fortløpende.  

Se også Helsedirektorates liste over tiltak