Gå tilbake til:
Du er her:
Ordfører Marte Mjøs Persen og byrådsleder Roger Valhammer.
TAKKER FOR SAMHOLD: - Nå er tiden inne for å vise at vi stiller opp for hverandre og blir med i solidaritetsdugnaden – ved å vise omsorg, men holde avstand, skriver ordfører Marte Mjøs Persen og byrådsleder Roger Valhammer.
Bilde: Vidar Langeland

- Kjære innbyggere i Bergen

Vi er nå inne i en svært krevende tid for byen vår og for landet vårt. Som samfunn er vi nå hardt rammet når vi i fellesskap skal bidra til å stoppe spredningen av koronaviruset.

Både byrådet og regjeringen har innført drastiske tiltak som påvirker hele befolkningen i byen vår for å hindre smitte og for å beskytte de mest utsatte gruppene i samfunnet vårt. 

Tiltakene er også iverksatt for at vi skal ha et helsevesen som kan gi hjelp til alle de som trenger det. Både for å kunne behandle de som blir alvorlig syke av viruset, og for å kunne behandle alle andre sykdommer og håndtere akutte behov. Men tiltakene er også nødvendige for at vi som kommune skal kunne opprettholde gode helsetjenester, som hjemmetjenestene våre, sykehjemmene våre og bofellesskapene våre. 

LAST NED BREVET OG PRAKTISK INFORMASJON I PDF HER:
(Vi jobber med å oversette brevet til flere språk)

Letter to the citizens of Bergen in English, Arabic, Spanish, Polish, Somali, Lithuanian and Tigrinya

Situasjonen krever mye av oss og rammer noen ekstra hardt. Tiltakene har store konsekvenser for økonomien, næringslivet, kulturlivet, idretten og hverdagslivet vårt. Mange risikerer nå å miste jobben sin, og mange er allerede permitterte. Mange småbarnsforeldre er hjemme med sine barn uten å vite sikkert om fellesskapet vil stille opp økonomisk hvis dette vedvarer. Heldigvis har Stortinget nå kommet med tiltak for å hjelpe situasjonen for en del, og det er allerede varslet at det vil komme flere tiltakspakker. 

Vi er takknemlige for alle som står på i førstelinjen i helse- og omsorgssektoren – og for innsatsviljen dere utviser i denne ekstraordinære situasjonen. Vi vil også takke alle dere som nå er med på å holde hjulene i gang for at samfunnet kan fungere på best mulig. Tusen takk! 

Midt oppi denne krevende tiden er vi samtidig både rørt og stolt over at denne vanskelige situasjonen også viser frem det sterke samholdet og fellesskapet i byen vår. 

Det er avgjørende at vi alle nå retter oss etter de restriksjoner som er satt i verk. Nå er tiden inne for å vise at vi stiller opp for hverandre og blir med i solidaritetsdugnaden – ved å vise omsorg, men holde avstand. 

Takk for at du tar restriksjonene på alvor. Hver enkelt sin innsats er avgjørende for at vi klarer å komme oss gjennom denne krisen. 

Med vennlig hilsen,    
ordfører Marte Mjøs Persen og
byrådsleder Roger Valhammer

LAST NED BREVET OG PRAKTISK INFORMASJON I PDF HER:
Brev til Bergens innbyggere

PRAKTISK INFORMASJON FRA BREVET I NETTVERSJON:
Forebygge smitte av koronavirus og hvor du får hjelp

Temaside om koronavirus og kommunens tiltak