Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av de to plakatene
PLAKATER PER 29. OKTOBER: Plakatene gir nødvendig informasjon etter lokal forskrift som gjelder 29. oktober. Plakaten til venstre har qr-koder med direkte lenker til gjeldende smittevernregler i Bergen og til informasjon om test, symptomer, karantene og legehjelp.
Bilde: Bergen kommune

Informasjonsmateriell og råd til serverings- og skjenkesteder i Bergen kommune

Last ned plakater smittevernregler i Bergen. Her finner du også en liste over utfordringer innen smittevern i serveringsbransjen og forslag til tiltak for å løse disse.

Last ned generelle plakater for offentlige steder i Bergen - butikker, restauranter, kundesentre osv. :


Last ned detaljerte smittervensplakater for serverings- og skjenkesteder i Bergen. 

Illustrasjon, smittevernsplakat
Eksempel på en av de 8 plakatene
Bilde: Andre Myrlønn

Enkeltplakater:

For plakater til profesjonell trykk (A3-format), ta kontakt med Kontor for skjenkesaker.

På FHI.no kan du laste ned plakater på flere språk.

 

Generelle tips og råd:

Tipsene og rådene under er av veiledende karakter og ikke en ufyllende liste over utfordringer og tiltak. Det er viktig at serverings- og skjenkesteder gjør lokale tilpasninger til sitt arbeidssted og sitt klientell. 

Generelle tiltak

Utfordring: Smitte spres på serverings- og skjenkesteder.

Tiltak:

  • Hyppig vask av alle overflater og kontaktpunkter.
  • God hygiene, høy bevissthet og ansvarliggjøring av de ansatte.
  • Informasjonsmateriell til gjester ved inngang, toaletter, kø, røykeområder, ved bordene og andre steder det er naturlig at gjester og ansatte blir påminnet rutinene.
  • Antibac/håndsprit ved inngang og på toaletter.
  • Alle ansatte må ha god tilgang på håndvask/håndsprit.
  • Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende.
  • Serverings- og skjenkesteder bør ha rutiner som sikrer at renholdet gjennomføres og loggføre dette. 

Serverings- og skjenkestedets innredning må utformes slik at det legges til rette for at 1 meter avstand mellom gjester overholdes. Unntaket er dersom gjestene er fra samme husstand/familie. 

Det er viktig at de ansatte har god tilgang på håndsprit og mulighet til å rengjøre serverings- og skjenkestedet. 

Ansatte

Ansatte vil være i kontakt med mange kolleger og gjester. Det vil ikke være mulig alltid å holde 1 meter avstand når det serveres mat og drikke, da skal det brukes munnbind. Det er derfor svært viktig at ansatte får en grunnleggende opplæring i smittereduserende tiltak og blir bevisstgjorte på at de er ansvarlig for å følge opp serverings- og skjenkestedets rutiner og myndighetenes retningslinjer og føringer for smittevern. 

Det er viktig at de ansatte følger de generelle smittevernrådene som god håndhygiene, hoste i albuen og å unngå tett kontakt med andre der dette er mulig. Det er også viktig at de unngår å ta seg i ansiktet. Det kan også anbefales å laste ned smitte-appen til Folkehelseinstituttet for å gjøre smittesporingen enklere. Dette vil være frivillig.  

Ansatte som har symptomer skal holde seg hjemme i ett døgn etter at de er symptomfrie. Det er viktig at de ansatte overholder dette, selv om det kan bety tapt inntekt. 

Bruk av ringer er en mulig smittekilde, da disse er vanskelige å rengjøre effektivt. Det anbefales derfor at ansatte tar av seg ringer i arbeidstiden. Andre personlige gjenstander kan også overføre smitte. Vesker og sekker bør derfor ha en fast oppbevaringsplass der de ikke kommer i kontakt med andre gjenstander. Mobiltelefon kan også være en smittekilde, og ansatte oppfordres til å vaske hender etter å ha brukt telefonen.

Turnus

Dersom en ansatt har hatt nærkontakt med noen som har fått påvist koronavirus skal vedkommende være i hjemmekarantene. Hvem dette gjelder, blir definert av helsetjenesten i samarbeid med den smittede. Vedkommende skal være i karantene i minst 10 dager fra den dagen kontakten skjedde. 

Der er derfor anbefalt at leder lager en turnus som i størst mulig grad legger opp til at de samme ansatte er på jobb samtidig. Dersom det er en sammenblanding av ansatte, vil det føre til at store deler av ansattgruppen kan risikere å måtte i karantene samtidig ved påvist smitte. 

Gjester: Da beruselse kan føre til at enkelte gjester tar smittevernstiltak mindre alvorlig, kan det være grunn til å være ekstra bevisst på gjestenes beruselsesnivå. Det kan også være hensiktsmessig å gi tidlig beskjed dersom enkelte gjester ikke overholder reglene om avstand, for å hindre at oppførselen utvikler seg. Dersom gjester ikke hører på de ansattes anmodninger bør gjestene bes om å forlate lokalet.

Ordensvakter

Ordensvaktene bør ha tilgang på håndsprit ved inngangen da de i mindre grad kan ha muligheten til å gå gjennomføre grundig håndvask på bakrommet. Serverings- og skjenkestedet bør også vurdere om vaktene skal ha tilgang på smittevernsutstyr som ansiktsmasker og hansker dersom de må håndtere situasjoner hvor det mistenkes at en gjest kan være smittet. 

Inngang

Utfordring: Gjester står i kø for komme inn. Gjester står tett på serverings- og skjenkestedets røykeområde.

Tiltak: Vakthold/tilsyn med kø/røykeområde. Oppfordring om å holde avstand. Nekte gjester som ikke innretter seg kravet om å holde avstand. (Hvis en gjest ikke klarer dette utenfor, er det en sannsynlighet for at vedkommende ikke gjør det inne heller). Gjestene på røykeområdet skal oppfordres til å holde avstand. Der hvor det er lagt opp til å være en kø-ordning, bør det settes opp visuelle påminnelser/tape på gulvet eller på toalettet for å minne gjester om å holde 1 meter avstand.

Illustrasjon, avstand på toalettet
 
Bilde: Andre Myrlønn

Toalett

Utfordring: Smitte på berøringspunkter, som dørhåndtak/lås, vask og tørkemuligheter.

Tiltak: Hyppig renhold, informasjon til gjester. Serverings- og skjenkestedet bør utarbeide rutiner for hyppig rengjøring av kontaktpunkter og loggføre renholdet. Det bør henges opp informasjonsmateriell som oppfordrer gjester til grundig håndvask, samt unngå å berøre kontaktpunkter (for eksempel bruke albue til å åpne døren). Det kan også være et alternativ å la dører stå åpne der det er naturlig.

Sirkulasjon i lokalet

Utfordring: Gjester beveger seg rundt i lokalet og kommer i kontakt med/i nærhet av andre gjester og ansatte.

Tiltak: Gjestene serveres ved bordene. Serverings- og skjenkested skal alltid nekte servering ved baren. Gjestene får beskjed om å sitte ved bordene, med unntak av toalettbesøk og røyking.  Dersom mulig, bør det settes opp visuelle påminnelser/tape på gulvet eller på toalettet for å minne gjester om å holde avstand. 

Kontaktflater

Utfordring: Smitte gjennom områder flere personer berører.

Tiltak: Serverings- og skjenkestedene må selv identifisere hvilke steder smitten kan sette seg. Da viruset kan leve på overflater, er det viktig med hyppig renhold. Dette vil innebære renhold av bord mellom hver gruppe med gjester, renhold av for eksempel salt/pepper-bøsser, armlener og andre gjenstander som brukes av påfølgende gjester. Alle serverings- og skjenkesteder bør unngå kontanter, og dersom det er mulig bør det oppfordres til kontaktløse betalingsløsninger som VIPPS etc. Dersom serverings- og skjenkestedet benytter håndholdte kortterminaler for betaling ved bordene bør disse rengjøres mellom bruk. 

Det er viktig å være klar over at enkelte touchskjermer ikke tåler håndsprit. 

Lydnivå/musikk

Utfordring: Gjester som må rope eller lene seg inntil hverandre for å høre hverandre utgjøre en smitterisiko.

Tiltak: Serverings- og skjenkestedet skal påse at lydnivået ikke er høyere enn at man føre en samtale med 1 meters avstand. Et dempet lydnivå kan bidra til at gjester og ansatte slipper å rope til hverandre eller å være nære for å høre. Dette reduserer smitterisiko samtidig som det gjør det enklere å veilede og informere gjester.