Gå tilbake til:
Du er her:

Koronaregler for serveringsbransjen

Regjeringen har bestemt at det totale skjenkeforbudet opphører fra fredag 14. januar. Det er ikke tillatt å skjenke alkohol etter kl. 23.

OPPDATERT 14. JANUAR:

Nasjonale regler for serveringssteder 
 

 • Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Endring fra 14. januar 2022: Det totale skjenkeforbudet opphører. Det er ikke tillatt å skjenke alkohol etter kl. 23. Senest 30 minutter senere må konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphøre. Skjenking skal skje ved bordene.
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing.
 • Det skal være sitteplasser til alle gjester. Det er unntak fra denne  unntatt ved kulturarrangement, men unntaket gjelder ikke dersom stedet til vanlig primært er et serveringssted.
 • Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 30 personer inne og 50 ute. 
   

Les mer på helsedirektoratet.no
 

Nærmere veiledning

 • Serveringssteder bør, før gjesters ankomst tilrettelegge hele serveringslokalet for at alle kan holde minst en meter avstand under hele åpningstiden.
 • Oppdekking og stolplassering bør være med minst en meter avstand.
 • Det skal være mulig for alle besøkende å kunne sitte med en meter avstand inne og ute på serveringssteder selv om de er i samme husstand eller tilsvarende nære.
 • Det bør regnes ut hvor mange det er plass til med tanke på at alle skal holde en meter.
 • Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som ankommer serveringssteder og skjenkesteder kan sitte nærmere hverandre etter de har blitt plassert med minst en meter avstand.

Regler for munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind på serveringssteder og på innendørs arrangementer.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, mens man sitter ved et bord på serveringssted eller inntar mat eller drikke sittende eller på innendørs arrangementer for andre enn publikum.

Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder

Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet, og brudd på reglene kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i reglene når man planlegger et arrangement.

Arrangøren er ansvarlig for at arrangementet følger kravene i covid-19-forskriften.

Se også: