Gå tilbake til:
Du er her:

Krav til serveringssteder som følger av koronasmitte

Det er nasjonale krav til serveringssteder som følge av koronasmitte. Her er råd og tips til alle serverings- og skjenkesteder i Bergen kommune.

Hva sier de nasjonale kravene?

  • Bordservering eller sitteplasser 
  • Råd ved servering av buffetmat
  • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas 
  • Rutiner for god hygiene og godt renhold, og sørge for at disse rutinene blir overholdt
  • Det skal sørges for at besøkende og personell kan holde minst 1 meter avstand til personer i annen husstand.

Den statlige forskriften om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), er endret med virkning fra 1. juni slik at også serveringssteder som ikke selger mat kan holde åpent, så lenge det kan holdes minst én meter avstand mellom de tilstedeværende. Forskriften stiller også krav om bordservering eller sitteplasser.

Bordservering eller sitteplass

Krav til bordservering innebærer at all servering av mat og drikke skal skje til personer som sitter med et bord eller en disk foran seg til å sette fra seg mat og drikke. Gjester bør ikke reise seg for å bestille, hente eller betale for mat og drikke i bar eller disk. Dette gjelder både for inneservering og uteservering. Mulige unntak er de tilfeller hvor bestilling ikke medfører kødannelse i barområdet eller andre steder.

Ansatte kan ta imot bestilling, servere og ta betalt for mat og drikke ved bordet selv om avstanden til gjestene i en kort periode blir mindre enn 1 meter.

Det skal være bordservering og sitteplasser for alle gjester, men at det kan være en annen ordning som ivaretar smittevern. Hovedhensynet er at gjestene sitter mest mulig ved bordet eller på stol, og at det blir så lite sirkulering i lokalet som mulig og at det holdes 1 meter avstand. Eksempler kan være en bestilling i disk med brikke som varsler når maten er klar eller en kontaktløs/digital ordning for bestilling og betaling. Smitteverntiltak rundt en slik ordning skal ivaretas.

Avstand forebygger smitte

Avstand er en svært viktig faktor for å forebygge smitte. I den statlige Covid-19-forskriften kreves det at serveringssteder skal sørge for at besøkende (gjester) og personell (ansatte) kan holde minst 1 meter avstand. I tillegg er det en generell anbefaling om å holde minst 1 meter avstand mellom personer, som for serveringsstedene vil bety at det bør legges til rette for at det kan være en meter avstand mellom gjestene. 

Avstand mellom sittegrupper

For serveringssteder innebærer dette at det må være god avstand mellom alle sittegrupper slik at de ansatte kan bevege seg i lokalet uten å være i kontinuerlig nærkontakt (mindre enn 1 meter) med gjester. Det skal aldri være mindre enn 1 meter mellom sittegrupper. Dette gjelder både for inneservering og uteservering. 

Avstand ved bardisk

Dersom det serveres mat og drikke til personer som sitter ved en bardisk eller annen disk, må det være minst 1 meter avstand til neste sittegruppe eller til de ansatte som oppholder seg over tid bak eller ved bardisken. 

Avstand med fysiske skiller

Dersom det er sittebåser i lokalet, slik at det ikke er mulig å skape avstand mellom gruppene, kan dette løses av fysiske løsninger som ivaretar smittevern. Eksempelvis vegg eller pleksiglass som skiller båsene.

Avstand ved bestilling

Det er mulig for de ansatte å ta imot bestilling, servere og ta betalt for mat og drikke ved bordet, så lenge det ikke er fysisk kontakt med gjesten og så lenge den ansatte oppholder seg ved bordet i en kort tidsperiode. 

Nasjonale føringer er at risikoen for smitte øker med tiden man er sammen og jo mindre avstanden mellom personer er. Den nasjonale forskriften definerer nærkontakt til å være kontakt med andre personer med mindre enn 2 meter avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Krav til bordservering vil kunne tilrettelegge for at det er mulig å servere mat og drikke til personer som sitter og har enten et bord eller en disk foran seg til å sette fra seg mat og drikke. Det er lettere å tilrettelegge for at bord og stoler har god avstand. Det er også i slike settinger at personer vil oppholde seg i lenger enn 15 minutter. De andre arenaene for nærkontakt vil da antagelig foregå i kortere tid, som ved toalettbesøk, inn og utgang, med mer.

Digital bestilling og betaling foretrekkes

Bestilling og betaling bør fortrinnsvis kunne gjennomføres digitalt/kontaktløst. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal bestilling, servering og betaling skje ved bordene/stolene og avstandskrav skal overholdes. Dersom det ut fra serveringsstedets beskaffenhet er hensiktsmessig og ikke fører til kø og trengsel, kan det etableres pick-up points hvor gjestene selv henter mat og drikke. Gjester skal ikke oppholde seg i barområdet og det bør ikke mottas bestillinger, serveres eller betales over bardisk. Dersom serverings- og skjenkestedet allerede har en annen ordning enn bordservering, kan denne benyttes så langt smittevern ivaretas, gjestene sitter mest mulig ved bordet og det blir så lite sirkulering i lokalet som mulig.

Intensjonen med dette punktet er at en skal unngå kødannelse i f. eks barområdet eller andre steder.

Alle andre innordninger enn bordservering krever risikovurdering og internkontroll for å ivareta smittevern.