Gå tilbake til:
Du er her:

Veileder for serveringssteder

Fra 20. juni følger Bergen nasjonale regler.

OPPDATERT 23. juni:

For serveringsteder i Bergen gjelder følgende: 

Nasjonale regler

Utøvelse av skjenkebevilling skal følge: Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger og Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider

 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter klokken 24.00. 
 • Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan allikevel holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.
 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal tilrettelegge og sørge for at besøkende og personell kan holde minst en meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. 
 • Serveringssteder skal før gjesters ankomst tilrettelegge hele serveringslokalet for at alle kan holde minst en meter avstand.
 • Oppdekking og stolplassering skal være med minst en meter avstand, serveringssteder skal påse at dette opprettholdes under hele åpningstiden.
 • Husstandsmedlemmer kan sitte nærmere hverandre etter ankomst. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.
 • Det er anbefalt å holde en meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med.
 • Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Listen skal oppbevares i tråd med krav til personvern, og skal slettes etter fjorten dager. Liste over gjester skal på forespørsel fra smittevernkontoret oversendes i tekstformat, enten i ODF eller OOXML-format, i tråd med forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning.

 

Anbefalinger for å forebygge nytt smitteutbrudd i Bergen kommune

 • Lett tilgjengelig hånddesinfeksjonsmiddel ved inn/utganger og ved kontaktflater gjester og ansatte berører under oppholdet.
 • Gjester bør oppfordres til bruk av munnbind/ansiktsmaske når en beveger seg i lokalet og det er fare for at én meter ikke kan overholdes.
 • Lydnivået på steder hvor det spilles musikk bør justeres til et nivå som gjør det mulig for gjester å prate sammen med minst en meters avstand.

Se også:
Krav til smittevernfaglig drift av serveringssteder
Råd til Serveringssteder(FHI)

Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder

Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet, og brudd på reglene kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i reglene når man planlegger et arrangement.

Arrangøren er ansvarlig for at arrangementet følger kravene i covid-19-forskriften.

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.

Du finner informasjonsmateriell og råd til serveringssteder her.

Har du spørsmål om smittevern eller smitte som kan oppstå på serveringssteder? Ta kontakt med Smittevernkontoret.

SE OGSÅ:
Se nasjonal veileder fra Helsedirektoratet
Råd til serveringssteder fra FHI
Covid-19 forskriften (14a.Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder)