Gå tilbake til:
Du er her:

Tiltak i samfunnet - smittevernregler for Bergen

Les regler for skole, barnehage, idrett og arrangementer, halloween, besøk på sykehjem, kollektivtrafikk, karanteneplikt og hva du gjør hvis du blir syk. Det er gratis å teste seg.

INFORMATION IN OTHER LANGUAGES

OPPDATERT 15. OKTOBER: 

Bergen følger nasjonale retningslinjer for tiltak og smittevern under koronasituasjonen. De nasjonale bestemmelsene er definert i Covid-19-forskriften. Regjeringen innførte flere lettelser nasjonalt fra 12. oktober, mot at kommuner som får smittespredning, strammer inn lokalt når det er nødvendig. 


Disse tre rådene er fortsatt like viktige

Uansett hvor du ferdes utendørs, på bussen, på reise, i butikker eller på serveringssteder, er det tre gode huskeregler som alltid gjelder i hverdagen:

Rene hender
RENE HENDER: Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann, bruk eventuelt håndsprit, unngå å ta på samme ting som andre, og ikke ta deg til ansiktet. Dette er grunnleggende for ditt bidrag til å forebygge smittespredning.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz
  1. Hold deg hjemme om du er syk, og respekter gjeldende regler for karantene og isolasjon. Bestill smittetest om du mistenker koronavirus.
  2. Ha rene hender, unngå å ta deg til ansiktet. 
  3. Hold minst en meters avstand til andre enn dem du lever med til vanlig.

Kommunens smittevernoverlege forklarer hvorfor.


Bestille test, sjekke symptomer og få legehjelp

Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes for koronavirus. Symptomer kan være feber, hoste, tungpustethet, tap av smaks- eller luktesans, sår hals og eller generell sykdomsfølelse. Trenger du legehjelp, kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117. 

Mer om testing, symptomer og legehjelp her

Regler for karantene og isolasjon

Oppdaterte smittetall for Bergen
 

Når bør barn være hjemme fra barnehage og skole?

Barn som nyser
SYK ELLER BARE NYSER? I veilederne for skole og barnehage finner du detaljerte råd for når barnet bør holde seg hjemme. Hovedregel: syk med luftveissymptomer = bli hjemme. Nysing eller allergi = du kan gå på skolen og i barnehagen
Bilde: Håvard Holme

I skoler og barnehage er smitteverntiltakene nå på gult nivå. Det innebærer god hygiene, kontaktreduserende tiltak og at alle som er syke, holder seg hjemme til de blir friske. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til situasjonen er avklart. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. Barn med symptomer på kjent allergi (nysing, rennende nese, kløe i øyne), eller barn med rennende nese (klart nesesekret), men som ellers er helt friske, kan komme som normalt. 

Les mer om reglene for når man kan og ikke kan møte i barnehage
Les mer om reglene for skole


Koronaråd for halloween

Det er fint å finne andre måter å feire halloween på en den tradisjonell knask eller knep-runden i hele nabolaget. Bergen kommune følger de nasjonale anbefalingene for halloween som du leser her
 

Arrangementer og private sammenkomster

ARRANGEMENTER: Bergen følger den nasjonale grensen med 200 personer tillatt på offentlige arrangementer innendørs og 600 personer til stede utendørs, fordelt på grupper med inntil 200 personer. Det inkluderer ikke ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Smittevernregler må følges, og arrangør oppfordres til å føre gjestelister over deltakere.

Med arrangementer menes idretts- og kulturarrangementer (men ikke organisert trening, øvelser og prøver), samt andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke. Se paragraf 13 i Covid 19-forskriften for utdyping av hva som er et arrangement. 

PRIVATE SAMMENKOMSTER: Ved private sammenkomster er det tillatt med 20 personer. Men husk at du ikke kan invitere flere hjem enn at det er mulig å holde en meters avstand. Med private sammenkomster menes alle private og løsere arrangementer både innendørs og utendørs. Arrangør eller vert for arrangementet telles med i antallet 20. 

Det er ikke mulig å søke unntak og dispensasjoner fra antallsbegrensningene. 
 

Angående breddeidrett, cuper og kamper

Covid-19-forskriften definerer stevne, cup og kamp som et idrettsarrangement, men organisert trening er ikke et arrangement. Fra 12. oktober er det åpnet for normal trening i deler av breddeidretten for voksne over 20 år. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak. For retningslinjer for treninger se regjeringens veileder smittevern for idrett

Ved idrettsarrangementer og konkurranser for utøvere under 20 år, skal utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede, uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet, inngå i maksimumsantallet. Årsaken er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper. 

Les ellers svar på ofte stilte spørsmål om arrangementer på regjeringen.no 
 

Musikkøvelser og kor

Bergen følger nasjonale veiledere for øvinger innen kultur og amatørkultur som har egne smittevernveiledere godkjent av FHI. Det innebærer blant annet at man kan organisere øvinger med inndeling i grupper på inntil 20 personer per gruppe. Flere grupper kan delta, og avstandskravet mellom grupper er det samme som mellom personer. Øvingsrommet må være tilpasset størrelsen på gruppen. Se nasjonal veileder for smittevern ved musikkøvelser.

Se også nasjonal veileder for kultur og frivillige organisasjoner på Helsedirektoratets side
 

Samvær med andre

Du og dine nærmeste kan omgås normalt. Du bestemmer selv hvem det er, men det bør ikke være for mange. Hold økt avstand til andre. Unngå fysisk kontakt, og treff gjerne folk utendørs. Husk at ved å begrense antall nærkontakter, så gjør du arbeidet med smittesporing enklere, og du bidrar til å redusere spredningen ved smitte.

Barn og unge kan være sammen og leke sammen, men begrens antall nærkontakter når det er mulig. Aktiviteter for unge under 20 år kan gjennomføres uten en meters avstand, men da inndelt i faste, mindre grupper. Flere råd for samvær barn og unge
 

Besøk på sykehjem og i omsorgsboliger

Fra mandag 5. oktober er det åpnet opp for mer besøk på sykehjem og helseinstitusjoner. Husk å følge smittevernregler, og ikke gå på besøk om du er syk eller har vært i utlandet siste ti dager. Regler for besøk på sykehjem i Bergen blir oppdatert her. 

Se ellers: Nasjonal veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering


Om bruk av munnbind

Bergen kommune følger Folkehelseinstituttet: Munnbind anbefales ikke på generelt grunnlag, men i situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand til andre og når det er mer enn 100 nye smittetilfeller per uke per  per 100.000 innbyggere. 
 

Munnbind på kollektivtransport

Skilt på sette på Bybanen
BUSS OG BANE: Hold avstand til andre og respekter skilting på buss og bybane. Bruk munnbind når 1-meters regelen ikke kan overholdes.
Bilde: Nina Blågestad

Ved økende smittepress i samfunnet, anbefales bruk av munnbind i situasjoner der 1 meters-regelen ikke kan overholdes, for eksempel i rushtrafikk (økende smittepress innebærer over 20 nye smitede per 100.000 innbyggere siste 14 dager, og der tilfellene ikke skyldes kjente utbrudd). Anbefalingen gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, og barn under to år skal ikke bruke munnbind. 

Fortsett å holde avstand, respekter skilting på merkede seter, og ikke reis kollektivt om du er syk. Regelen om en meters avstand kan fravikes på kortere reiser, men unngå kontakt ansikt til ansikt. Unngå reiser i rushtiden så langt som mulig. Sykle, gå eller bruk andre transportmidler når du kan. Folkehelseinstituttet oppfordrer voksne som ikke har arbeid i kritiske samfunnsfunksjoner, til å vike for skoleelever på kollektivtransport. Mer i nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport. 

Slik bruker du munnbind riktig

Se om det er trengsel eller ledig sitteplass på Bybanensanntid.no
 

Smittevern på serveringssteder

Skjenkesteder, restauranter, arrangementer og kantiner oppfordres å holde oversikt over hvem som er til stede. Alle barer, utesteder og serveringssteder skal ellers følge nasjonale smittevernregler, ved å legge til rette for minst en meters avstand til personer i annen husstand og utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold. Alkoholservering skal skje som bordservering. Les nasjonale regler for serveringssteder i Covid 19-forskriften

Mer om krav, tips og råd til serveringssteder finner du her
 

På trening, i svømmehall og andre aktiviteter

Vær nøye med håndhygiene, bruk hånddesinfeksjon om du ikke har tilgang til håndvaskvask. Tørk av felles utstyr før og etter bruk, hold avstand. På trening skal det legges til rette for en meters avstand, to meters avstand på trening med høy intensitet. Vis smittevernhensyn på idrettsbaner og lekeplasser. Se ellers veileder for idrett og trening på Helsedirektoratet sine sider

Ved bading i svømmebasseng er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 gjennom badevannet. Men husk avstand til andre. 


Oppfordring om hjemmekontor 

Midlertidlig hjemmekontor er hovedregelen i Bergen kommune frem til nyttår. Også andre aktører i privat og offentlig sektor oppfordres til å bruke hjemmekontor. 
 

Innenlandsreise og smittevern på reise

Innenlandsreiser er tillatt, så sant du reiser på en måte der du unngår å spre smitte. Ved smitteutbrudd vil det være klokt å begrense reiser til det som er nødvendig. Innenlandsreiser utløser ikke karanteneplikt. Husk at det er ekstra viktig at du følger smittevernrådene når du er på ferie siden du da er i kontakt med flere miljøer enn ellers, og reglene for karantene og isolasjon gjelder fortsatt når du er på ferie. 
 

Reiser til utlandet og karanteneplikt

Unngå alle unødvendlige reiser til utlandet. Kommer du fra land eller områder som har for høy smittespredning (rød og rødskravert status), skal du rett i karantene i 10 døgn. Du har lov til å reise rett til oppholdsstedet med planlagt transportmiddel, men unngå nær kontakt med andre. Karantenen skal fullføres selv om du har testet negativt på koronatest. Kommer du fra land som i ettertid får status som rødt, må du være spesielt oppmerksom på symptomer på covid-19. Følg status på kartet til Folkehelsehelseinstituttet (rød og skraverte land) og UD sin reiseinformasjon.

Mer om karanteneregler og hva du gjør etter at du har tatt test.
 

Test etter reise til utlandet

Flesland fylplass
REISERÅD OG KARANTENEPLIKT KAN ENDRES PÅ KORT VARSEL: Vær klar over at smittesituasjonen og reiserådet kan endre seg raskt. Å reise utenlands medfører betydelig usikkerhet. Alle bør tenke seg godt om før de reiser.
Bilde: Andrew Buller

Reisende som kommer til Norge fra utlandet, kan teste seg på teststasjonen på Flesland. Kommer du via innenlands flyvning, får du ikke testet deg på Flesland. Ring koronatelefonen for å avtale test, 55 56 77 00. Reisende som kommer sjøveien til Bergen, kan teste seg på teststasjonen i Hurtigruteterminalen. Hvis du kommer med bil fra danskebåten eller Hurtigruten, kan du parkere utenfor ankomsthallen og gå inn for å ta test. 

Se oversikt teststasjoner og åpningstider
 

Reiseråd for risikogrupper

Ved lite smitte i samfunnet, kan personer med lett forhøyet risiko reise som andre, men de bør være ekstra oppmerksomme på de generelle smitteverntiltakene. Personer med klart forhøyet risiko må gjøre en individuell vurdering om de bør reise og hvem de bør reise med. Vurder reisens varighet, hvor tett man vil være med reisefølge man normalt ikke er sammen med, tilgang på helsehjelp og hvor lett det er å reise hjem ved sykdom. Hvis smitten i samfunnet øker, frarådes personer med høy risiko å reise. De med lett forhøyet risiko bør også vurdere om de skal dra på ferie- og fritidsreiser.  Les mer om reise og ferie på FHI.no.
 

Til deg som får besøk fra utlandet

Som vertskap for gjester fra utlandet har du ansvar for å tilrettelegge for gode rutiner for å hindre smittespredning. Les hvordan på helsenorge.no.
 

Turist i Bergen og syk?

Er du på besøk i Bergen og blir syk med luftveissymptomer? Ring koronatelefonen for å avtale test på telefon 55 56 77 00. Testen er gratis. Er du så syk at du trenger helsehjelp, ring legevakten på telefon 116 117. Bergen legevakt ligger ved Danmarks plass i gåavstand fra sentrum. Ved behov for isolasjon, kan du søke om opphold i kommunens koronahotell (se et stykke ned på siden). Hvis du har private transportmuligheter, kan du også kjøre hjem for å gjennomføre karantene eller isolasjon i egen bolig.

Mer om sykdom, testing og smitte


Helsepersonell i Bergen kommune må ta to koronatester etter reise utenfor Norge

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene som jobber med pasienter, skal ha to korona-tester før de kan jobbe med pasienter. I samsvar med endret råd fra Folkehelseinstituttet har byrådet utvidet kravet til testing til personer som kommer fra gule land og områder utenom Norge. 
 

Offentlige toaletter

De offentlige toalettene i Skur 8 på Dreggekaien og Skur 11 på Bryggen (nær Torget) desinfiseres på kontaktflater og berøringspunkt flere ganger daglig. Her finner du kart over toaletter i sentrum.


Båt- og cruise-trafikk

Fra 3. august strammet regjeringen midlertidig inn cruisetrafikken. Innstrammingen forhindrer at skip med flere enn til sammen 100 personer om bord blir godkjent og får landgang i norske havner. Innstrammingen gjelder kun cruisetrafikk, ikke båter i ruter (ferger) mellom Norge og kontinentet og langs norskekysten. Kystcruise innenfor Norges territorialgrense må dokumentere plan for smittevern. Når det gjelder annen båttrafikk, har Bergen havn bekreftet at båtene selv kan regulere fortøyning og kapasitet.

Av hensyn til smittevern settes det dessverre ikke ut vannposter i sentrum i år.


Har du flere spørsmål eller trenger noen å snakke med?

Her tar du kontakt. Og koronatelefonen vår 55 56 77 00 er åpen hverdager mellom 08.00-20.00 og helger mellom 09.00-14.00.

Med felles innsats kan vi begrense smittespredning i Bergen. Takk for at du følger rådene!

Teststasjon Laksevåg
DROP IN: På teststasjonen på Spelhaugen kan du møte og få test uten timebestilling. På bildet sjef for legevakten, Dagrun Waag Linchausen.
Bilde: Anne Kringstad