Gå tilbake til:
Du er her:

Tiltak i samfunnet - smittevernregler for Bergen

Les regler for skole, barnehage, arrangementer, besøk på sykehjem, kollektivtrafikk, fritidsaktiviteter, karanteneplikt og hva du gjør hvis du blir syk. Det er gratis å teste seg.

INFORMATION IN OTHER LANGUAGES

OPPDATERT 22. SEPTEMBER:

Bergen kommune følger regjeringens retningslinjer for tiltak og smittevern under koronasituasjonen. De nasjonale bestemmelsene er definert i Covid-19-forskriften.

Det pågår for tiden et smitteutbrudd i Bergen. Byrådet har derfor vedtatt en midlertidig Forskrift om smitteverntiltak for Bergen kommune. Fra tirsdag 22. september blir det lettelser i tiltakene (i tråd med justert forskrift 22.-29. september). Oversikten under er oppdatert med både nasjonale og lokale tiltak og føringer.


Disse tre rådene er fortsatt like viktige

Uansett hvor du ferdes utendørs, på bussen, på reise, i butikker eller på serveringssteder, er det tre gode huskeregler som alltid gjelder i hverdagen:

Rene hender
RENE HENDER: Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann, bruk eventuelt håndsprit, unngå å ta på samme ting som andre, og ikke ta deg til ansiktet. Dette er grunnleggende for ditt bidrag til å forebygge smittespredning.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz
  1. Hold deg hjemme om du er syk, og respekter gjeldende regler for karantene og isolasjon. Bestill smittetest om du mistenker koronavirus.
  2. Ha rene hender, unngå å ta deg til ansiktet. 
  3. Hold minst en meters avstand til andre enn dem du lever med til vanlig.

Kommunens smittevernoverlege forklarer hvorfor.

Oppdaterte smittetall for Bergen

Regler for karantene og isolasjon


Bestille test, sjekke symptomer og få legehjelp

Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes for koronavirus. Symptomer kan være feber, hoste, tungpustethet, tap av smaks- eller luktesans, sår hals og eller generell sykdomsfølelse. Trenger du legehjelp, kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117. 

Bestill testing, sjekk symptomer og mer om legehjelp her
 

Når bør barn være hjemme fra barnehage og skole?

Barn som nyser
SYK ELLER BARE NYSER? I veilederne for skole og barnehage finner du detaljerte råd for når barnet bør holde seg hjemme. Hovedregel: syk med luftveissymptomer = bli hjemme. Nysing eller allergi = du kan gå på skolen og i barnehagen
Bilde: Håvard Holme

I skoler og barnehage er smitteverntiltakene nå på gult nivå. Det innebærer god hygiene, kontaktreduserende tiltak og at alle som er syke, holder seg hjemme til de blir frisk. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til situasjonen er avklart. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. Barn med symptomer på kjent allergi (nysing, rennende nese, kløe i øyne), eller barn med rennende nese (klart nesesekret), men som ellers er helt friske, kan komme som normalt. 

Les mer om reglene for når man kan og ikke kan møte i barnehage
Les mer om reglene for skole
 

Arrangementer og private sammenkomster

ARRANGEMENTER: Fra 22. september er det igjen tillatt med innendørs arrangementer med opptil 200 deltakere. Bergen følger med andre ord den nasjonale grensen. Med arrangementer menes idretts- og kulturarrangementer (men ikke organisert trening, øvelser og prøver), samt andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til maksantallet. Se Covid 19-forskriften for utdyping av hva som er et arrangement. 

PRIVATE SAMMENKOMSTER: Fra 8. til og med 29. september er det forbudt med private sammenkomster med mer enn 10 personer i Bergen. Med private sammenkomster menes alle private sammenkomster og løsere arrangementer både innendørs og utendørs. For definisjon av privat arrangør, se her i den lokale smittevernforskriften

Det ikke er åpnet for unntak og dispensasjoner fra antallsbegrensningene. 
 

Angående cuper og kamper

Covid-19-forskriften definerer stevne, cup og kamp som et idrettsarrangement, men organisert trening er ikke et arrangement. (For treninger se regjeringens veileder smittevern for idrett). Ved idrettsarrangementer og konkurranser for utøvere under 20 år, skal utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede, uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet, inngå i maksimumsantallet. Årsaken er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper.

Mer informasjon under regler for idrettsanlegg i Bergen
Les ellers svar på ofte stilte spørsmål om arrangementer på regjeringen.no 
 

Musikkøvelser og kor

Fra 22. september vil Bergen følge nasjonale veiledere for øvinger og treninger innen kultur, idrett og amatørekultur som har egne smittevernveiledere godkjent av FHI. Det innebærer blant annet at man kan organisere øvinger med inndeling i grupper på inntil 20 personer per gruppe. Flere grupper kan delta, og avstandskravet mellom grupper er det samme som mellom personer. Øvingsrommet må være tilpasset størrelsen på gruppen. Se nasjonale veileder smittevern for musikkøvelser 

Se også nasjonal veileder for kultur og frivillige organisasjoner på Helsedirektoratets side
 

Samvær med andre

Du og dine nærmeste kan omgås normalt. Du bestemmer selv hvem det er, men det bør ikke være for mange. Hold økt avstand til andre. Unngå fysisk kontakt, og treff gjerne folk utendørs. Barn og unge kan være sammen og leke sammen, men begrens antall nærkontakter. Aktiviteter for unge under 20 år kan gjennomføres uten en meters avstand, men da inndelt i faste, mindre grupper. Flere råd for samvær barn og unge
 

Begrenser besøk på sykehjem

Det innføres besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner. Ordningen med en times besøk i uken gjeninnføres fra 8. september.  Les mer om regler for besøk på sykehjem. 
 

Munnbind på kollektivtransport

Skilt på sette på Bybanen
BUSS OG BANE: Hold avstand til andre og respekter skilting på buss og bybane. Bruk munnbind når 1-meters regelen ikke kan overholdes.
Bilde: Nina Blågestad

Fra 8. september og til og med 29. september anbefales kollektivreisende i Bergen å bruke munnbind eller ansiktsmaske når 1 meters-regelen ikke kan overholdes. Anbefalingen gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder. Også på skolebusser anbefales munnbind for elever fra ungdomsskolealder og oppover. 

Fortsett å holde avstand, respekter skilting på merkede seter, og ikke reis kollektivt om du er syk. Regelen om en meters avstand kan fravikes på kortere reiser, men unngå kontakt ansikt til ansikt. Unngå reiser i rushtiden så langt som mulig. Sykle, gå eller bruk andre transportmidler når du kan. Folkehelseinstituttet oppfordrer voksne som ikke har arbeid i kritiske samfunnsfunksjoner, til å vike for skoleelever på kollektivtransport. Mer i nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport. 

Slik bruker du munnbind riktig
 

Registrering på serveringssteder

Skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner, skal kreve at gjester legitimere seg, og det skal føres oversikt over gjester som har vært til stede. Denne bestemmelsen gjelder ikke på takeaway-salg. Regelen gjelder i Bergen fra 8. til og med 29. september. Alle barer, utesteder og serveringssteder skal ellers følge nasjonale smittevernregler, ved å legge til rette for minst en meters avstand til personer i annen husstand og utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold. Alkoholservering skal skje som bordservering. Les nasjonale regler for serveringssteder i Covid 19-forskriften

Mer om krav, tips og råd til serveringssteder finner du her


Oppfordring om hjemmekontor 

Ansatte i kommunen som kan ha hjemmekontor, skal benytte seg av det (fra 8. september 29. september). Andre virksomheter oppfordres til bruk av hjemmekontor for sine ansatte.  Oppfordringen gjelder også studenter. 
 

På tur og ute i det fri

Husk håndsprit eller hånddesinfeksjon om du ikke har tilgang til håndvask. Tørkepapir og våtservietter er lurt å ha med. Vis hensyn og hold over en meters avstand til andre når du slår deg ned i det fri. Ved bading i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 gjennom badevannet. Men husk avstand til andre. 
 

På trening og andre aktiviteter

Vær nøye med håndvask og tørk av felles utstyr før og etter bruk, hold avstand. Vis smittevernhensyn på idrettsbaner og lekeplasser. Se ellers veileder for idrett og trening på Helsedirektoratet sine sider
 

Innenlandsreise og smittevern på reise

Innenlandsreiser er tillatt, så sant du reiser på en måte der du unngår å spre smitte. Ved smitteutbrudd vil det være klokt å begrense reiser til det som er nødvendig. Innenlandsreiser utløser ikke karanteneplikt. 

Husk at det er ekstra viktig at du følger smittevernrådene når du er på ferie siden du da er i kontakt med flere miljøer enn ellers. Og reglene for karantene og isolasjon gjelder fortsatt når du er på ferie. Det er greit å reise rundt i eget land så lenge man ivaretar smittevernet i høstferien. 

 

Reiser til utlandet og karanteneplikt

Unngå alle unødvendlige reiser til utlandet. Kommer du fra land eller områder som har for høy smittespredning (rød og rødskravert status), skal du rett i karantene i 10 døgn. Du har lov til å reise rett til oppholdsstedet med planlagt transportmiddel, men unngå nær kontakt med andre. Karantenen skal fullføres selv om du har testet negativt på koronatest. Kommer du fra land som i ettertid får status som rødt, må du være spesielt oppmerksom på symptomer på covid-19. Fra 19. september er det flere endringer i hvilke land som har karanteneplikt. Følg status på kartet til Folkehelsehelseinstituttet (rød og skraverte land) og UD sin reiseinformasjon.

Mer om karantene og isolasjon og hva du gjør etter at du har tatt test.
 

Test etter reise til utlandet

Flesland fylplass
REISERÅD OG KARANTENEPLIKT KAN ENDRES PÅ KORT VARSEL: Vær klar over at smittesituasjonen og reiserådet kan endre seg raskt. Å reise utenlands medfører betydelig usikkerhet. Alle bør tenke seg godt om før de reiser.
Bilde: Andrew Buller

Reisende som kommer til Norge fra utlandet, kan teste seg på teststasjonen på Flesland. Kommer du via innenlands flyvning, får du ikke testet deg på Flesland. Ring koronatelefonen for å avtale test, 55 56 77 00. 

Reisende som kommer sjøveien til Bergen, kan teste seg på teststasjonen i Hurtigruteterminalen. Hvis du kommer med bil fra danskebåten eller Hurtigruten, kan du parkere utenfor ankomsthallen og gå inn for å ta test. 

Se oversikt teststasjoner og åpningstider
Oppdaterte smittetall for Bergen
 

Reiseråd for risikogrupper

Ved lite smitte i samfunnet, kan personer med lett forhøyet risiko reise som andre, men de bør være ekstra oppmerksomme på de generelle smitteverntiltakene. Personer med klart forhøyet risiko må gjøre en individuell vurdering om de bør reise og hvem de bør reise med. Vurder reisens varighet, hvor tett man vil være med reisefølge man normalt ikke er sammen med, tilgang på helsehjelp og hvor lett det er å reise hjem ved sykdom. Hvis smitten i samfunnet øker, frarådes personer med høy risiko å reise. De med lett forhøyet risiko bør også vurdere om de skal dra på ferie- og fritidsreiser.  Les mer om reise og ferie på FHI.no.
 

Til deg som får besøk fra utlandet

Som vertskap for gjester fra utlandet har du ansvar for å tilrettelegge for gode rutiner for å hindre smittespredning. Les hvordan på helsenorge.no.
 

Turist i Bergen og syk?

Er du på besøk i Bergen og blir syk med luftveissymptomer? Ring koronatelefonen for å avtale test på telefon 55 56 77 00. Testen er gratis. Er du så syk at du trenger helsehjelp, ring legevakten på telefon 116 117. Bergen legevakt ligger ved Danmarks plass i gåavstand fra sentrum. Ved behov for isolasjon, kan du søke om opphold i kommunens koronahotell. Hvis du har private transportmuligheter, kan du også kjøre hjem for å gjennomføre karantene eller isolasjon i egen bolig.

Mer om sykdom, testing og smitte


Helsepersonell i Bergen kommune må ta to koronatester etter reise utenfor Norge

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene som jobber med pasienter, skal ha to korona-tester før de kan jobbe med pasienter. I samsvar med endret råd fra Folkehelseinstituttet har byrådet utvidet kravet til testing til personer som kommer fra gule land og områder utenom Norge. 
 

Offentlige toaletter

De offentlige toalettene i Skur 8 på Dreggekaien og Skur 11 på Bryggen (nær Torget) desinfiseres på kontaktflater og berøringspunkt flere ganger daglig. Her finner du kart over toaletter i sentrum.


Båt- og cruise-trafikk

Fra 3. august strammet regjeringen midlertidig inn cruisetrafikken. Innstrammingen forhindrer at skip med flere enn til sammen 100 personer om bord blir godkjent og får landgang i norske havner. Innstrammingen gjelder kun cruisetrafikk, ikke båter i ruter (ferger) mellom Norge og kontinentet og langs norskekysten. Kystcruise innenfor Norges territorialgrense må dokumentere plan for smittevern. Når det gjelder annen båttrafikk, har Bergen havn bekreftet at båtene selv kan regulere fortøyning og kapasitet.

Av hensyn til smittevern settes det dessverre ikke ut vannposter i sentrum i år.


Har du flere spørsmål eller trenger noen å snakke med?

Her tar du kontakt. Og koronatelefonen vår 55 56 77 00 er åpen hverdager mellom 08.00-20.00 og helger mellom 09.00-14.00.

Med felles innsats kan vi begrense smittespredning i Bergen. Takk for at du følger rådene!

Teststasjon Laksevåg
DROP IN: På teststasjonen på Laksevåg kan du møte og få test uten timebestilling. Til venstre sjef for legevakten, Dagrun Waag Linchausen.
Bilde: Andrew M.S. Buller