Gå tilbake til:
Du er her:

Rekruttering og frivillighet

Vi søker ekstra helsepersonell

For å være sikker på at vi er godt nok bemannet, søker vi alt fra helsefagarbeidere til sykepleiere, vernepleiere, leger og andre helseyrker. Meld deg her.

Frivillig hjelp og bidrag

Frivillige personer og organisasjoner bidrar i en nasjonal dugnad for å forebygge smitte og bistå personer som har behov for hjelp. Kontakt og omsorg for andre er viktig i disse tider.