Gå tilbake til:
Du er her:
Helsepersonell
BEHOV FOR FOLK: Bergen kommune trenger for tiden helsepersonell.
Bilde: Vibeke Blich

Bergen kommune søker ekstra helsepersonell

Akkurat nå trenger vi helsefagarbeidere, alt fra sykepleiere og vernepleiere til leger og andre helseyrker. Les her hvordan du registrerer deg og hva det innebærer.

Helsepersonell i hele landet gjør en svært god jobb for å forhindre spredning av koronasmitte, og situasjonen er en enorm belastning på helsevesenet.

Korona bemanningssenter rekrutterer, koordinerer og omdisponerer ansatte under koronautbruddet. Slik sikrer vi kvalifisert og tilgjengelig personell til å løse det løpende bemanningsbehovet i kommunen.

Registrer deg her

Vi har nå behov helsepersonell, alt fra helsefagarbeidere til sykepleiere, vernepleiere, leger og andre helseyrker.
Klikk her for å registrere degDersom du ikke er folkeregistrert i Bergen kommune kan du registrere deg via et felles søknadsskjema for Helse Bergen og omegnskommunene.  Det er ikke nødvendig å registrere seg flere steder, vi får oversikten du trenger ved at du søker ett sted.

Hva skjer etter jeg har søkt?

Når du har sendt inn skjemaet vil du få en tilbakemelding på e-post som bekrefter at søknaden er mottatt. Aktuelle kandidater med helsefaglig bakgrunn vil bli kontaktet etter hvert som behovene oppstår.

Kvalifikasjonskrav

For helsepersonell kreves det at du har offentlig godkjenning og politiattest. (se under)

Hvor bli jeg ansatt?  

Du vil bli ansatt der hvor det er behov i Bergen kommune. Det kan være på et sykehjem, i hjemmetjenesten, på en bolig eller en annen helseinstitusjon. Dersom du har ønsker om hvilke byområder du vil jobbe i, kan du oppgi det i skjemaet du sender inn.

Arbeidstid

Arbeidstidene blir avklart mellom deg og leder. Du kan inngå i turnus eller få enkeltvakter. Det er stort behov for helsearbeidere som kan jobbe turnus. Dersom du har andre ønsker, ber vi deg ta det opp med leder på arbeidsstedet.

Lønn

Arbeidet er lønnet etter gjeldende regelverk. Dersom du jobber kveld og helg vil du få utbetalt tillegg for dette i henhold til tariff. Det samme gjelder eventuell overtid.  

Kontrakt

Ved oppstart vil du få en rammeavtale (kontrakt) med lønn og arbeidsvilkår.

Opplæring

Du vil få opplæring på arbeidsstedet. Som en del av dette kreves det at du gjennomfører en nettbasert opplæringspakke på 90 minutter.

Vil jeg bli utsatt for smitte?

Som helsearbeider kan du bli utsatt for smitterisiko, men Bergen kommune gjør alt vi kan for å redusere risiko gjennom ulike smitteverntiltak. På arbeidsstedet vil du bli informert om hvordan du skal forholde deg. 

Slik søker du om politiattest

Som helsearbeider må du ha politiattest. Politiattesten skal ikke være mer enn tre måneder gammel. Du søker om politiattest på politiet.noFor å få politiattest trenger du en bekreftelse fra Bergen kommune på at du er aktuell for arbeid i helsesektoren. Denne vil du få på e-post fra oss.
Etter at du har fått bekreftelsen, fyller du ut vedlegget, lagrer det på din PC og legger det ved søknaden. Du får svar fra politiet i din digitale postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, oppretter du det hos Digipost eller E-boks.

Vi anbefaler at du snarest mulig søker om politiattest. Attesten viser du fram første arbeidsdag.

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen kommune på telefon 55 56 55 56 eller e-post: innbyggerservice@bergen.kommune.no


LES OGSÅ: En lovendring gjør at pensjonister nå kan arbeide innen helse for ordinær lønn uten at pensjonen blir redusert.