Gå tilbake til:
Du er her:
Åstveithallen gutt med ball
ÅPNER FOR BREDDEIDRETTEN: Idrettshallene åpner fra tirsdag 19. mai, Åstveithallen (bildet) åpner fra 2. juni.
Bilde: Vibeke Blich

Åpner opp for treninger for barne- og ungdomsidretten

Fra 1. juni åpner all barne- og ungdomsidrett til og med 19 år for trening. Innendørs idrettshaller åpner gradvis med smitteverntiltak.

Helsemyndighetene presenterte torsdag 28. mai 2020 en oppdatert smittevernveileder for den organiserte idretten. Veilederen åpner for fysisk kontakt mellom utøvere.

Normal fysisk kontakt

Det åpnes ikke for ordinære seriekamper og arrangementer. Klubbene kan arrangere interne treningskamper, men ikke på tvers av andre lag og klubber. Så lenge man er inntil 20 personer, og i samme gruppe, så kan barn og unge kan ha normal fysisk kontakt med hverandre på trening.

Det legges også opp til at svømmehallene kan åpne for svømmeopplæring og svømmetrening. Helsemyndighetene vil komme med egne anbefalinger når det gjelder garderober i tilknytning til svømmehaller. Les mer på regjeringens side.

Regler for idrettshallene ved gjenåpning

 • Ved aktiviteter for barn og unge skal det være en voksenperson til stede (minimum 18 år) som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger.
 • Fellesgarderobe og fellesdusjer skal ikke brukes, og eventuelle styrkerom og møterom holdes stengt inntil videre.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på håndsprit og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Såkalte "sluser" i idrettshallene vurderes, for å unngå unødvendig bevegelse i vestibyler og ganger. Dette vil også gjøre renholdet enklere og begrense det til færre flater.

Disse hallene åpner

Åpningstider mandag-fredag klokken 15.30-22.30:

Uke 21 fra 19. mai: 

 • Fyllingsdalen Idrettshall
 • Bøneshallen
 • Sandslihallen
 • Sædalen Idrettshall (en del av hallen)
 • Haukelandshallen (fra og med onsdag 20. mai, grunnet vedlikeholdsarbeid)
 • Leikvanghallen
 • Høiehallen
 • Åstveithallen (svømmebassenget åpner også for organisert aktivitet fra 2. juni)
 • Bergenshallen (til barmarkstrening)
 • Bjørnarhallen
 • Bjarghallen 
 • Kaland Idrettshall
 • Flaktveithallen
 • Vadmyrahallen
 • Mathopen Idr.hall
 • Zinken Hopp

Uke 22 fra 25. mai

 • Åstveithallen
 • Stemmemyrshallen

Disse er fortsatt stengt

Noen av de kommunale idrettshallene blir benyttet av skoler og barnehager som trenger mer areal.

 • Man vurderer å åpne skolehallene Olsvikhallen, Søreidehallen og Ny-Krohnborg hallen, men vil komme tilbake med mer informasjon. 
 • Slåtthaughallen, Fysak Slettebakken, Laksevåghallen og Åsanehallen er benyttet som Luftveisklinikker og holdes fortsatt stengt for idrettslig aktivitet.  
 • Fysak Melkeplassen (barnehage på dagtid) holdes inntil videre stengt på ettermiddag og kveld.
 • Det pågår utbedringsarbeid i Stemmemyrshallen og Landåshallen til uke 25, så disse holdes stengt inntil videre.
 • Bønes Arena (Bøneshallen benyttes) og Vitalitetssenteret (Haukelandshallen benyttes) holdes stengt på ettermiddag og kveldstid inntil videre, grunnet disponering av mannskaper til andre oppgaver.

Fysak

Det vil bli foretatt en risikovurdering knyttet til åpning av Fysak-byggene, med utgangspunkt i Melkeplassen og eventuelt skate-salen på Slettebakken. Dette vil bli vurdert i løpet av mai eller juni for eventuell begrenset bruk.

ADO arena

ADO arena åpner kun for organsiert svømming 1. juni.

Aktivitet i sommer

Åpningsperioden gjelder frem til skoleslutt (fredag 19. juni), og det vil deretter bli tatt fortløpende vurderinger knyttet til eventuelle sommeråpningstider for idrettshallene.

Mange av idrettslagene har signalisert ønske om større aktivitet i sommer. Dette utredes nærmere, og muligheten for å åpne idrettshaller etter skoleslutt til ulike sommeraktiviteter for barn og unge vurderes.

Gymsaler

Bruk av gymsalene på skolene, som normalt stenger 1. mai, vurderes fortløpende ved eventuelle søknader om bruk frem til skoleslutt.

Det er byrådet som har bestemt plan for gjenåpning av innendørsanlegg for idretts- og kulturaktiviteter. Saken fra byrådet kan du lese her.