Gå tilbake til:
Du er her:
Fanakulturhus
ÅPNER: Fana kulturhus åpner 18. mai. Kultursalen er bemannet på kveldstid mellom klokken 16.00 – 22.00 og kan ha flere grupper samme dag.
Bilde: Ann-Kristn Loodtz

Kulturlokaler åpner gradvis fra 18. mai

Kulturlokalene åpner gradvis fra 18. mai. Kun de største salene åpner nå, og leietakerne må følge smittevernråd.

Alle kulturlokaler ble stengt 12. mars. Byrådet har nå vedtatt gjenåpningsplan for kulturlokaler. Den forutsetter at lokalene har renholdsressurser som normalt. Kun de største rommene i lokalene vil bli gjort tilgjengelig for utleie. Ingen møterom, bandrom eller mindre hobbyverksted og liknende åpnes foreløpig. 

BIBLIOTEKET UTVIDER TILBUDET: Fra 25. mai kan du besøke biblioteket, låne og levere bøker.  

SE OGSÅ: Status for kommunens kulturtilbud og -tjenester i koronaperioden

Følgende retningslinjer gjelder ved gjenåpning av kulturlokaler 

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 1 meter avstand.
 • Håndsprit skal være tilgjengelig ved inn og utgangsdører.
 • Ingen felles rigging av utstyr, stoler etc. Leietaker må utnevne 1–2 ansvarlig personer som utfører dette.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt
 • Ved aktiviteter for barn og unge skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter
 • Bandrom og øvingsrom skal foreløpig ikke benyttes.
 • Deltakere skal ikke dele instrumenter, mikrofoner, forsterkere, noter, notestativ eller andre ting som krever berøring. 
 • Ingen felles servering av mat, kaffe og lignende.
 • Opphold i kjøkken og fellesarealer som for eksempel foaje, er forbudt.
 • Foreldre som leverer barn til øving, skal ikke vente i fellesarealer eller oppholdsrom.
 • Flaskehalser som innganger, toalett og lignende må merkes med gulvteip for å påminne om avstandsregelen.
 • Deltakerliste/fremmøteliste må lages av ansvarlig arrangør for hver øving.  Gjenåpning vil kun gjelder ukedager.
 • Plakat laget av Norsk Musikkråd skal henges opp ved alle inn/utganger til benyttede lokaler.   

LES OGSÅ: Smittevernråd for musikkøvelser

Disse åpner i uke 21

Åpningstidne er klokken 16.00 til 22.00

 • Fana Kulturhus (Kultursalen)
 • Kultursalen vannkanten (Kultursalen)
 •  Meiermarken (Storsal)
 • Ulriken Bydelssenter (Nye Scala).
 • Åsane Kultursenter (Helan)
 • Nordnes Bydelshus (Storsal)
 • Gnisten (Storsal)
 • Ungdommens Hus (Storsal)
 • Elvetun ungdomshus (Storsalen og/eller datarommet).
 • Kulturhuset Danckert Krohn

Utvidet åpning fra 2. juni 

Åpningen av kulturlokaler utvides ytterligere fra 2. juni. Endringen gjelder i første omgang antall rom som benyttes per bygg og åpningstider. Det åpnes for at samme leietaker kan dele seg opp og benytte flere rom samtidig. Det blir ikke utleie utover det renholdskapasiteten gir rom for.

Hvilke lokaler som er tilgjengelig avgjøres lokalt. Mer informasjon og oppdaterte retningslinjer kommer over pinse. De lokale kulturkontorene kan kontaktes ved spørsmål.

Kan bli åpent i sommer

Åpningsperioden gjelder frem til skoleslutt fredag 19. juni, og det vil deretter bli tatt fortløpende vurderinger knyttet til eventuelle sommeråpningstider for idrettshallene og kulturlokalene. Kulturkontorene vil kartlegge om kulturlivet vil ha behov for eller ønske om aktivitet og dermed åpningstid i også sommerferien. 

Det er byrådet som har bestemt plan for gjenåpning av innendørsanlegg for idretts- og kulturaktiviteter. Saken fra byrådet kan du lese her.