Gå tilbake til:
Du er her:
Fotografi fra arrangement i Nygårdsparken.

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Informasjon og kontaktinfo for arrangører.

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

  • Kulturarrangementer
  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
  • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
  • Treningssentre
  • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
  • Svømmehaller, badeland og liknende
  • Fysioterapeuter og manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin og alternativ behandling (endret fra 16.03.20).
  • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp, der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, inkludert aktivitører, tannpleiere med flere (endret fra 16.03.20).

Det er noen unntak fra listen over som gjelder for blant annet psykologer, samt optikere og andre som driver varesalg. For mer informasjon, se Vedtak om å stenge ytterligere virksomheter (helsedirektoratet.no).

24. mars informerte regjeringen om at de omfattende tiltakene i første omgang vil vare fram til 13. april 2020. Tiltakene kan bli forlenget etter dette.

Mathygiene 

Matservering og behandling av mat på sted med allmenn adgang skal forholde seg til Mattilsynets gjeldende regler og begrense tilgang på felles serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør. Hvor dette ikke er mulig, skal serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør skiftes ofte eller rengjøres grundig ofte.

Videre må man følge generelle råd om å tilrettelegge for god håndhygiene og rengjøring av utstyr

Overtredelse av Smittevernloven kan straffes med bot eller fengsel, jfr. §8-1.

Har du spørsmål?

Spørsmål om korona kan rettes til kommunens informasjonstelefon på telefon 55 56 77 00.

Tar imot innspill om konsekvenser

Bergen kommune kartlegger konsekvenser av restriksjonene knyttet til koronaviruset. Ønsker du å melde inn utfordringer for din virksomhet, kan det sendes på e-post til:
Kultur: kultur.korona@bergen.kommune.no
Næring: naering.korona@bergen.kommune
Idrett: idrett.korona@bergen.kommune.no