Gå tilbake til:
Du er her:

Gjeldende restriksjoner i Bergen for å hindre smittespredning

For å forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenestene, er det innført restriksjoner for å hindre spredning av koronavirus i Bergen.

Restriksjonene er hjemlet i Smittevernloven § 4-1 og er i tråd med Helsedirektoratet sitt vedtak om stenging og forbud. De gjelder fra 24. mars og erstatter tidligere smitterestriksjoner innført 14. mars. 

Alle politiske vedtak

Samlet oversikt over alle politiske vedtak i forbindelse med koronakrisen

Restriksjoner for å hindre smittespredning per 24. mars:

Stengte skoler og barnehager

Barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner er stengt. Barn av 
foresatte i samfunnskritisk arbeid kan få tilbud om omsorgsordning for barn opp til 12 år.

Karantene

Alle som er i karantene, skal forholde seg til gjeldende karantene-
regler. Alle skal tilrettelegge for å være i karantene i egen bolig. 
Overnattingssteder skal tilrettelegge for å ivareta gjester som blir satt i karantene.

Besøk til sårbare grupper

Besøk til personer på sykehus, eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger med sårbare grupper skal begrenses til det nødvendige. 
Besøkende skal følge stedets besøks- og hygieneregler.

Mathygiene

Matservering og behandling av mat på sted med allmenn adgang skal forholde seg til Mattilsynets gjeldende regler og begrense tilgang på felles serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør. Hvor dette ikke er mulig, skal serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør skiftes ofte eller rengjøres grundig ofte. Buffetservering er ikke tillatt.

Folkeansamlinger

Utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, skal legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde minst 1 meters avstand.  Arrangører og deltakere skal etterleve gjeldende arrangementsregler, og skal herunder sikre at deltakerne kan ivareta god håndhygiene.

Stengte idrettshaller og kulturhus

Alle svømmehaller og idrettshaller er stengt, og alle kommunens kulturtilbud er stengt. Det kan ikke gjennomføres fellestreninger for større grupper enn 5 personer. Kommunen kan etter særskilt begrunnet søknad gi tillatelser som innebærer unntak fra bestemmelsen.

Stengte tilbud og arrangementer

Det er midlertidig forbud mot kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. Treningssentre, svømmehaller, badeland og tilsvarende er stengt; det samme er virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende. 
Alle virksomheter i serveringsbransjen er stengt. Unntak er steder med matservering som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. 

Personlig hygiene

Alle som oppholder seg i Bergen, skal ivareta god og forsvarlig hånd-og hostehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal begrenses. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak.  

Reiser

Alle som ankommer Norge fra utlandet, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Unntaket er personer som krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland når de reiser til og fra arbeid. 

Kollektivreiser

Bare reisende som får sitteplass eller finner ståplass i en avstand på 1 meter til neste stående, får gå på buss og bybane. Bruk bakre inngang på busser. Når det ikke er plass til å følge dette, skal bussjåførene ikke ta med flere reisende, men kjøre forbi holdeplasser.

Cruiseskip

Passasjerer og besetning fra cruiseskip skal ikke gå i land. Mannskapsbytte tillates forutsatt helsekontroll. 

Varehandel 

Butikker må ha rutiner som sikrer en meters-regelen samt nødvendige hygienetiltak. 

Mer informasjon

Bestemmelsene er hjemlet i Smittevernloven kan straffes med bot eller fengsel, jfr. §8-1. Har du spørsmål, kontakt kommunens informasjonstelefonen 55 56 77 00 eller kundesenter 55 56 55 56.