Gå tilbake til:
Du er her:

Bedre smittehåndtering på sykehjemmene

Sykehjemmene har brukt erfaringene fra smittesituasjonene før den første fasen av pandemien og har innført en rekke tiltak som har styrket korona-håndteringen.

Her er noen av tiltakene som sykehjemmene har innført i løpet av høsten 2020:

  • Raskere utbruddsmøter der all nødvendig kompetanse er samlet

Les mer om utbruddsmøtene

- Etter sommeren har vi hatt flere tilfeller der ansatte har blitt smittet uten at dette har spredd seg til beboerne. Vi mener at utbruddsmøtene sammen med mer omfattende testing har bidratt til mindre smittespredning og færre dødsfall på sykehjemmene, sier etatsdirektør for Etat for sykehjem, Anita W. Johansen.

  • Utbruddstropp med ansatte som vil jobbe på rammede sykehjem

Over 40 helsefagarbeidere og sykepleiere fra samtlige kommunale sykehjem, har sagt seg villige til å være med i en utbruddstropp som skal hjelpe sykehjem som får store utbrudd av smitte blant ansatte og beboere. Tiltaket har gitt sykehjemmene en ekstra trygghet da det er krevende å skaffe kvalifisert helsepersonell når mange ansatte må i karantene.

  • Koronateamet hjelper ledelsen ved rammede sykehjem

Kommunen har etablert et koronateam som som tilbyr lederstøtte og bistår blant annet med kartlegging av opplæring, rutiner og bemanning. Teamet består av fire ansatte fra ulike helsetjenester. De har også utviklet en sjekkliste for forebygging rundt smitteverntiltak.

  • Flere ekstra assistenter kan avlaste berørte sykehjem

Etat for sykehjem har ansatt tre helsefagarbeidere eller assistenter midlertidig som skal gå inn på ulike sykehjem. Disse kan plasseres på rammede sykehjem ved større utbrudd. De vil i liten grad jobbe med koronasyke pasienter, men de kan gå inn på andre avdelinger på sykehjemmet for å frigjøre sykehjemmets egne sykepleiere og helsefagarbeidere til arbeid på berørt avdeling.

Besøksrestriksjoner og bruk av munnbind har også vært viktige tiltak.

Les mer om hvordan sykehjemmene jobber for å hindre smittespredning.