Gå tilbake til:
Du er her:
Roger Valhammer under pressekonferansen 6. november
Bilde: Nina Blågestad

Byrådet presenterte nye smitteverntiltak

Byrådet i Bergen presenterte fredag tiltakene i en ny lokal forskrift.

OPPDATERING 23. NOVEMBER: Byrådet forlenger tiltakene med to uker, til og med 6. desember.

De strenge tiltakene som nå innføres skal blant annet gjøre det mulig å holde barnehager og skoler åpne for å skjerme barn og unge. Byrådet har foreløpig valgt å opprettholde gult nivå på disse. Dette gjelder også for byens ungdomsskoler. Dersom det blir nødvendig, vil ungdomsskolene være forberedt til å kunne gå over til rødt nivå.  

På dagens pressekonferanse informerte byrådet om at forskriften inneholder følgende tiltak:

Antall som kan samles

 • Antallet som kan delta på private sammenkomster, reduseres fra 10 til 5 personer inklusiv de som bor i husstanden. Unntak for familier som bor flere sammen enn fem, samt unntak for kohorter for barn i barnehage og barneskole. I familier med delt samvær vil det være barnas beste som gjelder. 
 • Arrangement på offentlig sted skal ha faste sitteplasser og det er ikke lov med flere enn 20 deltager til stede. Dette gjelder både private og offentlige arrangement på offentlig sted. Begravelser er unntatt denne regelen. Der kan en være inntil 50 personer. Arrangement uten fast sitteplass blir forbudt.  

Reduserte aktivitetstilbud

 • Breddeidrett og amatørkultur for voksne over 20 år blir forbudt. 
 • Treningssentre, idrettshaller, svømmehaller og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt. Bestemmelsen omfatter heller ikke individuell fysikalsk trening. Bestemmelsen for idrettshaller og svømmehaller gjelder ikke for organisert trening for barn og unge eller undervisning til barn og unge under 20 år. 
 • Treninger for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men arrangementer som kamper, cuper, turneringer og lignende tillates ikke. 
 • Bingohaller, museer og lignende tilbud skal holde stengt.
 • Biblioteker stenges for aktiviteter og opphold, men det blir adgang til utlån og innlevering. 

Handling på butikker og kjøpesentre

 • Butikker, kjøpesentre og lignende må sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalet enn at det kan holdes 2 meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.

Krav til munnbind

 • Når det gjelder munnbind, så videreføres kravet om bruk av munnbind/ansiktsmaske på kollektivtrafikk og innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentra mv), der 1 meters avstand ikke overholdes. I tillegg vil det bli påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjerer i taxi. 
 • På skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal munnbind brukes når en beveger seg i lokalet og avstandskravet på én meter ikke kan overholdes.

Tidligere stenging av serveringssteder

 • Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal stenge senest kl. 22.00, og skjenking stopper fra kl. 21.30. Bestemmelsen gjelder ikke takeaway-steder.

Hjemmekontor og vidergående skoler

 • Krav om hjemmekontor for alle som kan ha hjemmekontor.
 • Besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner og institusjoner kommunen har avtale med, videreføres. 
 • Påbud om digital undervisning på høyskole- og universitet.
 • Rødt nivå  på videregående skoler.

Holder barnehager og skolene åpne

Skolene fortsetter på gult nivå. For å skjerme barn og unge, holder skolene fortsatt åpne på gult nivå.

De strenge tiltakene ellers i samfunnet er for at vi fortsatt kan holde barnehager og skoler åpne. Det er viktig å opprettholde en så normal hverdag som mulig for barn og unge. De ansatte i barnehagene og skolene gjør en fantastisk jobb med å følge smittevernreglene, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Endre Tvinnereim.

Forskriften ferdigstilles i løpet av fredag 6. november. Den vil gjelde fra lørdag 7. november. I første omgang vil forskriften gjelde til mandag 23. november. Den gjelder også for andre kommuner i bo- og arbeidsregionen rundt Bergen. 

Utdyping av lokale tiltak samt nasjonale regler og anbefalinger ser du her

Begrens hvem du har kontakt med

- De neste ukene må vi holde oss hjemme og begrense hvem vi har kontakt med. Tenk gjennom hvilke planer du har. Begrens hvem du møter og hvor mange du møter. Alle som kan, må også unngå kollektivreiser, sa byrådsleder Roger Valhammer på dagens pressekonferanse.
- Vi ønsker å komme med en sterk anbefaling til alle pårørende om å ikke besøke beboerne på sykehjem i Bergen kommune de neste 14 dagene. Årsaken er svært høyt smittepress i Bergen, og at vi ønsker å redusere risikoen for ytterligere utbrudd på sykehjem. Denne anbefalingen gjelder ikke for besøk i livets helt siste fase, der legger vi særskilt til rette i dialog med de pårørende, sa byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Følg oppdaterte smittetall for Bergen 

Testing, symptomer og legehjelp ved koronasmitte