Gå tilbake til:
Du er her:
RENE HENDER
RENE HENDER: Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann, bruk eventuelt håndsprit, unngå å ta på samme ting som andre, og ikke ta deg til ansiktet. Dette er grunnleggende for ditt bidrag til å forebygge smittespredning.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Disse korona-rådene gjelder nå

Sammen holder vi smitten nede. Derfor må du fortsatt følge disse rådene.

Bergen kommune følger regjeringens plan for gradvis gjenåpning og justering av smitteverntiltak.
 

Tre råd i hverdagen

Uansett hvor du ferdes utendørs, på bussen, i butikker eller på serveringssteder, er det tre gode huskeregler som fortsatt gjelder i hverdagen:

  1. Hold deg hjemme om du er syk, og respekter gjeldende regler for karantene og isolasjon.
  2. Ha rene hender, unngå å ta deg til ansiktet. 
  3. Hold minst en meters avstand til andre enn dem du lever med til vanlig.

Kommunens smittevernoverlege forklarer hvorfor:

  1.  - Koronavirus er ferskvare, de overlever vanligvis kun i noen uker hos en smittet person, og må overføres til stadig nye mennesker for å kunne eksistere. Stoppes overføringen, så stoppes viruset. Syke personer må derfor bli hjemme slik at viruset kan dø ut. Om du er smittet, kan det gå mange dager før du får symptomer, og ikke alle får tydelige symptomer. Du er mest smittsom i starten av sykdommen og særlig i 1-2 dager før du får tegn på sykdom. Det er derfor det er så viktig at du holder deg hjemme om du blir satt i karantene - for å unngå å smitte andre. Det er også derfor alle som har hatt nærkontakt med en syk person 48 timer før kontakten skjedde, blir satt i karantene. Dette er det viktigste smitteverntiltaket, påpeker smittevernoverlege Karina Koller Løland.
  2. - Dråpene kan også smitte via overflater. Dette skjer ved at du berører en slik forurenset kontaktflate og deretter tar deg til munn, nese eller øyne. En typisk situasjon kan være at du glemmer å vaske hendene før et måltid. Dette kalles indirekte kontaktsmitte. Smitte på denne måten er betydelig mindre sannsynlig fordi det skal en viss mengde virus til og virusmengden bør være så fersk som mulig. I tillegg må virusmengden komme i kontakt med dine slimhinner for å smitte deg. Det er viktig å vite at viruset ikke kan smitte deg om du bare har det på huden din eller hendene dine og du vasker det av deg. Så det er ikke farlig å ta på virus, kun om viruset får mulighet til å komme inn i kroppen din via munn, nese eller øyne, forklarer Løland.
  3. - Koronaviruset spres via dråpesmitte i partikler som holder seg svevende i luften i kort tid. Ved hosting, nysing, snakking, synging og roping dannes slike flyvende dråper (aerosoler). Ved avstand på  > 1 meter vil dråpene ha vansker med å treffe deg i ansiktet. Dersom munn, nese og øyne i tillegg skjermes, blir det enda mindre risiko for dråpesmitte. Vær klar over at munnbind ikke først og fremst beskytter deg som bærer det, men beskytter omgivelsene fra å bli smittet av deg. Om du bruker munnbind, må du unngå å ta på det og ikke bruke det mer enn 4 timer sammenhengende. Selv uten munnbind er dråpesmittefaren relativt lav ved kun et øyeblikks nærhet til en smittet. Det er derfor ikke stor risiko for smitte om du i kort tid har vært nærmere enn 1 meter fra en annen. Det er allikevel en klar anbefaling at det til enhver tid skal være fysisk mulig å holde 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, understreker smittevernoverlegen. 


Tilpass deg situasjonen

Rådene over gjelder fortsatt for all aktivitet i samfunnet. Og så er de utdypet eller tilpasset for ulike situasjoner:


Om sykdom, testing og hvor du får hjelp

De aller fleste blir ikke alvorlig syke av koronasykdom, men noen få vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse. Er du usikker, kontakt fastlegen din. Merk at alle med luftveissymptomer nå kan testes for koronavirus. Du kan selv avtale testing direkte, uten henvisning fra fastlege.

Hvis du har fått påvist covid-19 og ikke har mulighet til å isolere deg i eget hjem, kan du kontakte vurderingskontoret som kan gi deg opphold på koronahotellet i karantenetiden.  

Reiseråd i sommer

Du kan dra på innenlands fritidsreiser, så sant du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte og reduserer muligheten for å bli smittet selv. Utenlandsreiser: norske myndigheter fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder foreløpig frem til 20. august, men reiserådet til Norden kan bli endret innen 15. juni, og til andre nærliggende europeiske land innen 20. juli.  Regjeringen har åpnet for at man kan foreta jobbreiser i Norden fra 1. juni. Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell er opphevet. Se smittevernråd for reise på FHI sin nettside

Har du flere spørsmål? Ring koronatelefonen på 55 56 77 00

Få hjelp fra frivillige eller meld deg som frivillig
 

Takk!

Takk for at du følger rådene for smittevern! Så kan vi trygt gjenåpne samfunnet sammen. 

Bilde fra testmiljø
FLERE BLIR TESTET: Ansatte, barn og elever i barnehage, skole og SFO og personer over 65 år med luftveissymptomer kan nå bli testet for koronavirus. Husk at du må ringe fastlegen din for å få avklart om du skal testes.
Bilde: Brita Øygard