Gå tilbake til:
Du er her:

Få gratis koronaselvtest på Festplassen og Spelhaugen

Når du har symptomer på korona bør du ha lav terskel for å teste deg for covid-19, også om du er vaksinert. Bergen kommune deler ut gratis hurtigtester på de kommunale teststasjonene.

Kommunen gir selvtester til husstandsmedlemmer, nærkontakter og personer med symptomer. Du kan hente selvtester på Spelhaugen og Festplassen i åpningstidene: hverdager klokken 09.00–21.00, lørdag og søndag klokken 11.00–18.00. Det er en egen kø for utleveringen av tester, og det blir levert ut maksimalt ti selvtester per person.

Meld fra om positiv selvtest

Får du positiv koronatest, må du gå rett i isolasjon. Dersom du har positiv selvtest eller hurtigtest, må du ringe smittesporingsteamet på 408 11 195. Du vil da bli bedt om å ta en PCR-test på en av teststasjonene innen 24 timer, for å raskt få bekreftet eller avkreftet om du er smittet av covid-19. 

Det er viktig at du melder fra til smittesporerne om du får en positiv koronatest, slik at de til enhver tid kan kartlegge og ha oversikt over smittesituasjonen i kommunen. Når smittesporingsteamet får informasjon om innbyggernes positive selvtester, har de mulighet til å fange opp og hindre eventuelle nye smitteutbrudd. Resultatet fra PCR-testen du tar på teststasjonen vil bli rapportert til nasjonale myndigheter, og den vil dermed også inngå i FHI sin overvåking av koronasituasjonen. 

Mer informasjon

Les om når du bør teste deg og se annen nyttig informasjon om koronatesting