Gå tilbake til:
Du er her:

Følg tall for antall smittede

Her får du oversikt over hvor mange som tidligere har testet positivt på covid-19.

NB! Bergen kommune publiserer ikke lenger tall på antall smittede. 29. april var siste dag med daglig publisering av smittetall på kommunens nettsider. Vi sluttet da også med ukesrapporter. 
Smittetallene er publisert i månedlig rapporter i mai og juni. Se nederst i denne nettsaken for å se rapporter. Vi har også sluttet å rapportere dødsfall på sykehjem.  

Motta jevnlige oppdateringer i nyhetsbrev

For nytt om blant annet vaksinering, abonner på nyhetsbrev her

Se smittetall og ukesrapporter:

Bak tallene 

Tallene gjelder kun for Bergen kommune. På grunn av etterregistreringer, endret prøveresultat eller at smittede bor i annen kommune, kan totaltallet bli justert fra dag til dag utover nye smittede. 

For flere detaljer og utdyping av smittetall, som utviklingstrend og andel vaksinerte som er smittet, se ukesrapportene nederst.

Fredag 29. april  

 • Det er registrert 33 nye smittede siden forrige rapport. Dette er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester. Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 0 (0-5), 0 (6-12), 1 (13-19), 7 (20-29), 9 (30-39), 4 (40-49), 5 (50-59), 2 (60-69), 4 (70-79), 1 (over 80).
 • Torsdag 28. april ble det rapportert 13 smittetilfeller bekreftet med PCR og 20 positive selvtester, til sammen 33 smittetilfeller. Samme dag for en uke siden ble det rapportert 43 smittetilfeller. Siste 7 dager har det gjennomsnittlig blitt rapportert 36 smittetilfeller per dag som betyr en reduksjon på 35% i forhold til for en uke siden. Torsdag 28. april var 3 % under 20 år, 61 % var mellom 20 og 49 år, mens 36 % var 50 år eller eldre. Totalt antall smittetilfeller under hele pandemien blir presentert i ukerapportene (se nederst på denne siden).
 • Torsdag 28. april var det totalt 47 personer som testet seg med PCR-test i Bergen kommune.
 • Det har vært 5 covid-relaterte dødsfall på sykehjem i april. I tillegg er ett dødsfall i mars rapportert i etterkant av forrige publisering.

Dette er siste dag med publisering av smittetall på kommunens nettsider. Vi slutter også med ukesrapporter. Smittetallene vil i stedet bli publisert i månedlig rapporter i mai og juni. Vi slutter nå også å rapportere dødsfall på sykehjem.  

Torsdag 28. april  

 • Det er registrert 27 nye smittede siden forrige rapport. Dette er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester. Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 0 (6-12), 2 (13-19), 3 (20-29), 4 (30-39), 4 (40-49), 4 (50-59), 5 (60-69), 2 (70-79), 2 (over 80).
 • Onsdag 27. april ble det rapportert 14 smittetilfeller bekreftet med PCR og 13 positive selvtester, til sammen 27 smittetilfeller. Samme dag for en uke siden ble det rapportert 77 smittetilfeller. Siste 7 dager har det gjennomsnittlig blitt rapportert 37 smittetilfeller per dag. Det har vært en reduksjon på 35% siste 7 dager. Onsdag 27. april var 11 % under 20 år, 41 % var mellom 20 og 49 år, mens 48 % var 50 år eller eldre.
 • Totalt antall smittetilfeller under hele pandemien blir presentert i ukerapportene (se nederst på denne siden).
 • Onsdag 27. april var det totalt 44 personer som testet seg med PCR-test.

Onsdag 27. april  

 • Det er registrert 58 nye smittede siden forrige rapport. Dette er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester. Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 2 (6-12), 2 (13-19), 9 (20-29), 14 (30-39), 6 (40-49), 8 (50-59), 11 (60-69), 4 (70-79), 0 (over 80).
 • Tirsdag 26. april ble det rapportert 29 smittetilfeller bekreftet med PCR og 29 positive selvtester, til sammen 58 smittetilfeller. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 44 smittetilfeller per dag. Det har vært en reduksjon i antall smittetilfeller på 20% siste uken. Tirsdag 26. april var 10 % under 20 år, 50 % var mellom 20 og 49 år, mens 40 % var 50 år eller eldre.
 • Totalt antall smittetilfeller under hele pandemien blir presentert i ukerapportene (se nederst på denne siden).
 • Tirsdag 26. april var det totalt 30 personer som testet seg med PCR-test.

Tirsdag 26. april  

 • Det er registrert 61 nye smittede siden forrige rapport. Dette er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester. Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 1 (6-12), 3 (13-19), 11 (20-29), 13 (30-39), 8 (40-49), 10 (50-59), 6 (60-69), 7 (70-79), 0 (over 80).
 • Mandag 25. april ble det rapportert 34 smittetilfeller bekreftet med PCR og 27 positive selvtester, til sammen 61 smittetilfeller. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 57 smittetilfeller. Mandag 25. april var 10 % under 20 år, 52 % var mellom 20 og 49 år, mens 38 % var 50 år eller eldre.
 • Totalt antall smittetilfeller under hele pandemien blir presentert i ukerapportene (se nederst på denne siden).
 • Mandag 25. april var det totalt 45 personer som testet seg med PCR-test.

Mandag 25. april 

 • Det er registrert 30 nye smittede fredag 8. april (14 med PCR, 16 med selvtest) og 40 nye smittede lørdag til søndag (alle med selvtest, PCR-tallene for helgen kommer tirsdag).
 • Aldersfordeling for smittetilfeller fredag: 1 (0-5), 0 (6-12), 0 (13-19), 7 (20-29), 8 (30-39), 1 (40-49), 5 (50-59), 3 (60-69), 5 (70-79), 0 (over 80). 
  Aldersfordeling lørdag-søndag: 3 (0-5), 1 (6-12), 1 (13-19), 5 (20-29), 9 (30-39), 6 (40-49), 5 (50-59), 4 (60-69), 4 (70-79), 2 (over 80).
 • De siste 6 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 56 smittetilfeller.
 • Fredag til søndag var det totalt 97 personer som testet seg med PCR-test.

Fredag 22. april  

 • Det er registrert 43 nye smittede siden forrige rapport. Dette er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester. Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 0 (0-5), 1 (6-12), 3 (13-19), 7 (20-29), 7 (30-39), 10 (40-49), 6 (50-59), 8 (60-69), 1 (70-79), 0 (over 80).
 • Torsdag 21. april ble det rapportert 25 smittetilfeller bekreftet med PCR og 18 positive selvtester, til sammen 43 smittetilfeller. De siste 8 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 55 smittetilfeller. 21. april var 9 % under 20 år, 56 % var mellom 20 og 49 år, mens 35 % var 50 år eller eldre.
 • Totalt antall smittetilfeller under hele pandemien blir presentert i ukerapportene (se nederst på denne siden).
 • Torsdag 21. april var det totalt 40 personer som testet seg med PCR-test.

Torsdag 21. april  

 • Det er registrert 77 nye smittede siden forrige rapport. Dette er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester. Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 0 (6-12), 2 (13-19), 18 (20-29), 8 (30-39), 8 (40-49), 19 (50-59), 9 (60-69), 9 (70-79), 2 (over 80).
 • Onsdag 20. april ble det rapportert 31 smittetilfeller bekreftet med PCR og 46 positive selvtester, til sammen 77 smittetilfeller. Onsdag for en uke siden ble det rapportert 64 smittetilfeller. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 57 smittetilfeller. 20. april var 5 % under 20 år, 44 % var mellom 20 og 49 år, mens 51 % var 50 år eller eldre.
 • Totalt antall smittetilfeller under hele pandemien blir presentert i ukerapportene (se nederst på denne siden).
 • Onsdag 20. april var det totalt 38 personer som testet seg med PCR-test.

Onsdag 20. april  

 • Det er registrert 145 nye smittede siden forrige rapport. Dette er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester. Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 3 (6-12), 5 (13-19), 23 (20-29), 24 (30-39), 25 (40-49), 28 (50-59), 16 (60-69), 16 (70-79), 3 (over 80).
 • Tirsdag 19. april ble det rapportert 90 smittetilfeller bekreftet med PCR og 55 positive selvtester, til sammen 145 smittetilfeller. PCR resultatene fra 19. april omfatter alle påskedagene, fra og med skjærtorsdag til og med 2.påskedag. Tirsdag for en uke siden ble det rapportert 83 smittetilfeller. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 55 smittetilfeller. Basert på snitt-tallene har det vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 51 % siste uken. 19. april var 7 % under 20 år, 50 % var mellom 20 og 49 år, mens 43 % var 50 år eller eldre.
 • Totalt antall smittetilfeller under hele pandemien blir presentert i ukerapportene (se nederst på denne siden).
 • Tirsdag 19. april var det totalt 83 personer som testet seg med PCR-test.

Tirsdag 19. april  

 • Det er registrert 242 nye smittede siden forrige rapport, altså for perioden 13.–18. april (PCR 30, selvtest 212). Smittetilfeller fordelt på alder: 6 (0-5), 1 (6-12), 8 (13-19), 49 (20-29), 31 (30-39), 32 (40-49), 65 (50-59), 35 (60-69), 13 (70-79), 2 (over 80).
 • Onsdag 13. april ble det rapportert 30 positive PCR og 34 positive selvtester, til sammen 64 nye smittetilfeller.  Det var 74 færre enn samme dag en uke tidligere. Torsdag 14. april til mandag 18. april ble det ikke rapportert PCR-resultater fra Mikrobiologisk avdeling, mens det ble rapportert 178 positive selvtester. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 46 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 63 % siste uken. 13.–18. april var 6 % under 20 år, 46 % var mellom 20 og 49 år, mens 48 % var 50 år eller eldre.
 • Totalt antall smittetilfeller under hele pandemien blir presentert i ukerapportene (se nederst på denne siden).
 • I perioden 13.-18. april var det totalt 265 personer som testet seg med PCR-test. PCR tallene for påskedagene blir først rapportert fra Mikrobiologisk avdeling i dag og presenteres i morgen.

Onsdag 13. april  

 • Det er registrert 83 nye smittede siden forrige rapport (PCR 47, selvtest 36). Det er 90 færre enn samme dag for en uke siden. Smittetilfeller fordelt på alder: 1 (0-5), 1 (6-12), 2 (13-19), 12 (20-29), 11 (30-39), 15 (40-49), 16 (50-59), 9 (60-69), 11 (70-79), 5 (over 80).
 • De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 113 smittetilfeller per dag. Det gir en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 41 prosent siste uken.
 • Mandag var det totalt 84 personer som testet seg med PCR-test.
 • Totalt antall smittetilfeller under hele pandemien blir presentert i ukerapportene (se nederst på denne siden).

Tirsdag 12. april  

 • Det er registrert 142 nye smittede siden forrige rapport. Dette er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.  Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 4 (0-5), 4 (6-12), 7 (13-19), 26(20-29), 21 (30-39), 14 (40-49), 30 (50-59), 17 (60-69), 17 (70-79), 2 (over 80).
 • Mandag 11. april ble det rapportert 82 positive PCR og 60 positive selvtester, til sammen 142 nye smittetilfeller. Det er 145 færre enn samme dag for en uke siden.  De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 126 smittetilfeller per dag. Det har vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 41 prosent siste uken. Mandag 11.04 var 11 % under 20 år, 43 % var mellom 20 og 49 år, mens 46 % var 50 år eller eldre. Median alder var 45 år.
 • Mandag var det totalt 93 personer som testet seg med PCR-test.
 • Totalt antall smittetilfeller under hele pandemien blir presentert i ukerapportene (se nederst på denne siden).

Mandag 11. april 

 • Det er registrert 144 nye smittede fredag 8. april (74 med PCR, 70 med selvtest) og 145 nye smittede lørdag til søndag (alle med selvtest, PCR-tallene for helgen kommer tirsdag).
 • Aldersfordeling for smittetilfeller fredag: 1 (0-5), 1 (6-12), 8 (13-19), 23 (20-29), 31 (30-39), 15 (40-49), 26 (50-59), 10 (60-69), 27 (70-79), 2 (over 80). Aldersfordeling lørdag-søndag: 3 (0-5), 0 (6-12), 5 (13-19), 16 (20-29), 22 (30-39), 18 (40-49), 25 (50-59), 27 (60-69), 19 (70-79), 10 (over 80).
 • De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 146 smittetilfeller per dag. Det gir en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 36 prosent siste uken.
 • Fredag til søndag var det totalt 291 personer som testet seg med PCR-test.
 • Totalt antall smittetilfeller under hele pandemien blir presentert i ukerapportene (se nederst på denne siden).

Fredag 8. april 

 • Det er registrert 138 nye smittede siden forrige rapport. Dette er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester. Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 1(0-5), 6 (6-12), 7 (13-19), 11 (20-29), 25 (30-39), 23 (40-49), 26 (50-59), 26 (60-69), 9 (70-79) og 4 (over 80).
 • Torsdag 7. april ble det rapportert 52 positive PCR og 86 positive selvtester, til sammen 138 nye smittetilfeller. Det er 100 færre enn samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 160 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 38 % siste uken. Torsdag 7. april var 10 % under 20 år, 43 % var mellom 20 og 49 år, mens 47 % var 50 år eller eldre. Median alder var 50 år.
 • Totalt antall smittetilfeller under hele pandemien blir presentert i ukerapporten i uke 16. (Ukerapportene finner du nederst på denne siden).
 • 175 personer testet seg på teststasjon torsdag 7. april.
 • I mars var det 14 covid-relaterte dødsfall på sykehjem. I tillegg har det kommet ett ettermeldt dødsfall for februar.

Torsdag 7. april 

 • Det er registrert 138 nye smittede siden forrige rapport. Dette er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.  Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 2 (6-12), 5 (13-19), 24 (20-29), 18 (30-39), 18 (40-49), 33 (50-59), 22 (60-69), 10 (70-79) og 5 (over 80).
 • Onsdag 06. april ble det rapportert 41 positive PCR og 97 positive selvtester, til sammen 138 nye smittetilfeller. Det er 125 færre enn samme dag for en uke siden.  De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 175 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 35 % siste uken. Onsdag 6. april var 6 % under 20 år, 43 % var mellom 20 og 49 år, mens 51 % var 50 år eller eldre. Median alder var 48 år.
 • Totalt antall smittetilfeller under hele pandemien blir presentert i ukerapporten i uke 16. (Ukerapportene finner du nederst på denne siden)
 • 146 personer testet seg på teststasjon onsdag 6. april.

Onsdag 6. april 

 • Det er registrert 173 nye smittede siden forrige rapport. Dette er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.  Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 7 (6-12), 5 (13-19), 29 (20-29), 40 (30-39), 20 (40-49), 33 (50-59), 25 (60-69), 12 (70-79), 0 (over 80).
 • Tirsdag 5. april ble det rapportert 51 positive PCR og 122 positive selvtester, til sammen 173 nye smittetilfeller. Det er 152 færre enn samme dag for en uke siden.   De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 192 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 34 % siste uken. Tirsdag 5. april var 8 % under 20 år, 51 % var mellom 20 og 49 år, mens 41 % var 50 år eller eldre. Median alder var 44 år.
 • Totalt antall smittetilfeller under hele pandemien blir presentert i ukerapporten i uke 16. (Ukerapportene finner du nederst på denne siden)
 • 155 personer testet seg på teststasjon tirsdag 5. april.

Tirsdag 5. april 

 • Det er registrert 287 nye smittede siden forrige rapport. Dette er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.  Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 4 (0-5), 2 (6-12), 17 (13-19), 39 (20-29), 51 (30-39), 34 (40-49), 63 (50-59), 50 (60-69), 20 (70-79), 7 (over 80).
 • Mandag 04.04 ble det rapportert 165 positive PCR og 122 positive selvtester, til sammen 287 nye smittetilfeller. Det er 91 færre enn samme dag for en uke siden. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 214 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 33 % siste uken. Mandag 04.04 var 8 % under 20 år, 43 % var mellom 20 og 49 år, mens 49 % var 50 år eller eldre. Median alder var 49 år.
 • Totalt har det vært påvist 124.821 smittetilfeller blant personer som bor eller har oppholdt seg i Bergen.
 • 175 personer testet seg på teststasjon mandag 4. april.

Mandag 4. april 

 • Det er registrert 386 nye smittede siden forrige rapport (fredag 1. april - søndag 3.april). Dette er summen av bekreftede PCR-tester og registrerte positive selvtester.  Smittetilfellene fordeler seg slik i aldersgruppene: 6 (0-5), 3 (6-12), 12 (13-19), 54 (20-29), 70 (30-39), 50 (40-49), 69 (50-59), 70 (60-69), 43 (70-79), 9 (over 80).
 • Fredag 1. april ble det rapportert 63 positive PCR og 114 positive selvtester, til sammen 177 nye smittetilfeller. Det er 114 færre enn samme dag for en uke siden.  Lørdag 2. og søndag 3. april ble det ikke innrapportert PCR resultater fra mikrobiologisk avdeling. Resultatene fra helgen presenteres sammen med tallene for i dag. Det ble innrapportert 209 positive selvtestresultater i løpet av helgen. Det er 87 færre enn forrige helg. De siste 7 dagene er det i gjennomsnitt rapportert 227 smittetilfeller per dag. Basert på snitt-tallene har det vært en reduksjon i antall rapporterte smittetilfeller på 27 % siste uken. De siste 3 dagene var 5 % under 20 år, 45 % var mellom 20 og 49 år, mens 50 % var 50 år eller eldre. Median alder var 48 år.
 • Totalt har det vært påvist 124.534 smittetilfeller blant personer som bor eller har oppholdt seg i Bergen.
 • 369 personer testet seg på teststasjon i perioden fredag 1. til søndag 3. april.

Se tidligere dagsrapporter

Ukesrapporter

Ukesrapporter fra smittevernoverlegen:

2022 

2021