Gå tilbake til:
Du er her:

Følg tall for helsebemanning og antall smittede

Her får du oversikt over hvor mange som har testet positivt på covid-19, og hvordan karantene og sykdom påvirker bemanningssituasjonen i helse- og omsorgstjenestene.

Vi legger ut oppdaterte tall alle hverdager cirka klokken 14.00. Tallene vil også bli oppdatert lørdag 31. oktober og søndag 1. november. 

Tallene viser totalt antall personer som er registrert covid-19-smittet siden februar 2020. I tillegg oppgir vi hvor mange smittede som er registrert siste døgn. Tallene gjelder kun for Bergen kommune. 

Fredag 30. oktober

 • Totalt 2101 er registret smittet med covid-19, det er 63 nye siste døgn. Aldersspennet er fra 10 til 69 år. Det er fem som er over 60 år. Tre er importsmitte. En ansatt ved Gartnermarken omsorg pluss er smittet og en ansatt ved Øvsttunheimen er smittet. Det er så langt bekreftet fire med ukjent smittevei.
 • Totalt 1258 testet seg i løpet av torsdagen. NB: Legevakten har ingen ledige timer for testing lørdag, det henvises til Spelhaugen og private aktører.

Torsdag 29. oktober

 • Totalt 2038 personer er nå bekreftet smittet med covid-19. Det er registrert 44 nye smittede siste døgn. Aldersspennet er fra 12 til 87 år, med overvekt av yngre voksne.  Fire er smittet i utlandet, fire har ukjent smittevei. En ansatt ved Skjoldtunet sykehjem er smittet. 24 beboere er satt i karantene, ni av disse er definert som nærkontakter.
 • Totalt 1378 personer testet seg i løpet av onsdagen. 

Onsdag 28. oktober

 • Totalt 1996 personer er bekreftet smittet med covid-19, det er 31 nye siste døgn. Det er 18 i aldersgruppen 20-29. Aldersspennet er fra 13 til 96 år. Fire mistenkes å ha blitt smittet i utlandet eller andre kommuner. Fem har ukjent smittevei.
 • Det var 1284 som testet seg i løpet av tirsdagen.

Tirsdag 27. oktober

 • 1959 personer er nå bekreftet smittet med covid-19. Det er registrert 77 nye smittede siste døgn. Det er stor variasjon i tallene fra dag til dag, og tallet kan mer korrekt fordeles over 2 døgn sammen med de 9 nye fra i går. Alle de nye i dag er under 60 år unntatt 3 personer, hoveddelen er unge voksne. Aldersspennet er fra 10 til 87 år.

Byrådet kommenterer tallene i dagens pressekonferanse klokken 15.00.

Mandag 26. oktober

 • 1882 personer bekreftet smittet med covid-19, det er ni nye siden søndag morgen. Aldersspennet er fra 13 til 58 år. Det er to elever og en lærer blant de smittede. En er importsmitte og to har ukjent smittevei.
 • 803 personer testet seg i løpet av søndagen. Lørdag var det 786 som testet seg, fredag 778.

Søndag 25. oktober

 • Totalt er det registret 1873 smittede i Bergen siden 28. februar. Siden i går er det registrert 28 nye smittetilfeller av covid-19. Fire skyldes importsmitte. Fire har ukjent smittevei. Aldersspennet er fra 1 til 66 år. 17 av de smittede er i aldersgruppen 19-29 år. Disse er hovedsakelig studenter fra ulike studiesteder.

Lørdag 24. oktober

 • Totalt er det registret 1845 smittede i Bergen siden 28. februar. Siden i går er det registrert 30 nye smittetilfeller av covid-19. Aldersspennet er fra 13 til 62 år. 23 av disse er i aldersgruppen 20-29 år. 2 av smittetilfellene er importsmitte. 
  Les mer om smittetallene i dagens pressemelding.

Fredag 23. oktober

 • Totalt er det registret 1816 smittede i Bergen siden 28. februar. Siden i går er det registrert 57 nye smittetilfeller av covid-19. Av de nysmittede er over halvparten mellom 20-29 år, fire har ukjent smittevei og tre er importsmitte. Les mer i nettsak etter fredagens pressekonferanse
 • Totalt 877 personer testet seg i løpet av torsdagen.

Torsdag 22. oktober

 • Totalt 1759 personer i Bergen er registrert smittet med covid-19. Det er registrert 18 nye smittede siste døgn. Åtte av dem er i alderen 20-29 år, de andre er jevnt fordelt opp til 73 år. En er innlagt på Haraldsplass sykehus. Det er flere studenter blant de siste nye. Fire har ukjent smittevei, flere knyttes til utesteder, fire er smittet utenbys og i utlandet.
 • Totalt 737 personer har testet seg i løpet av onsdagen.

Onsdag 21. oktober

 • Totalt 1741 personer er registrert smittet med covid-19 i Bergen, det er 18 nye siste døgn. De er i alderen 19 til 70 år, ti av dem er mellom 20-29 år. To av de smittede er ansatt i barnehage og skole. Flertallet er smittet av nærkontakter, to har ukjent smittevei og en er smittet i utlandet.
 • 1229 personer testet seg i løpet av tirsdagen.

Tirsdag 20. oktober

 • Totalt 1723 personer i Bergen er registrert smittet med covid-19, det er 13 nye siden mandag morgen. Åtte av de nysmittede er i aldersgruppen 20-29 år. Aldersspennet er fra 20 til 86 år. Alle er smittet av nærkontakter utenom én, som har ukjent smittevei. To er smittet i utlandet.
 • Totalt 1335 personer testet seg i løpet av mandagen. 

Mandag 19. oktober

 • Totalt 1710 personer i Bergen er nå registrerte smittet med covid-19. Siste døgn er det registrert 7 nye smittede. Aldersspennet er fra 13 til 81 år, 5 av dem er i alderen 20-29 år.
 • Til sammen 1779 personer har testet seg i løpet av fredag, lørdag og søndag.

Søndag 18. oktober

 • Totalt 1704 personer* i Bergen er nå registrert smittet med covid-19. Det er registrert 13 nye smittede siste døgn, hvorav syv i aldersgruppen 20-29 år. Aldersspennet er fra 19 til 79 år. Én av de nysmittede er innlagt på Haraldsplass. Det er ikke flere som har testet positivt på Søreide sykehjem.

* Totaltallet er korrekt, men samsvarer ikke med gårsdagens totaltall. Det skyldes en endring av en tidligere registrering. 

Lørdag 17. oktober

 • Totalt 1690 personer i Bergen er nå registrerte smittet med covid-19. Siste døgn er det registrert 19 nye smittede. 13 av dem er i aldersgruppen 20-29 år. Aldersspennet er fra 16 til 61 år.

Fredag 16. oktober

 • Totalt 1671 personer i Bergen er nå registrerte smittet med covid-19. Siste døgn er det registrert 31 nye smittede. I tillegg er det 2 med sannsynlig tidligere smitte, disse kommer fra utlandet. Aldersspennet er 16 til 56 år, 16 av dem er i aldersgruppen 20-29 år. Flertallet er husstandsmedlemmer eller nærkontakter av tidligere rapporterte smittede. Det er så langt trolig 4 med ukjent smittevei. 
 • 1002 personer har testet seg i løpet av torsdagen.

For kommentar til tallene, les egen nettsak her.

Torsdag 15. oktober

 • Totalt 1640* personer i Bergen er nå registrert smittet med covid-19. Siste døgn er det registrert 27 nye smittede. Aldersspennet er fra 11 til 50 år, 19 av de smittede er i aldersgruppen 20-29 år. Flertallet er husstandsmedlemmer eller nærkontakter av personer som er smittet på fester eller utesteder med smitteutbrudd. 10 av smittetilfellene kan spores tilbake til utestedet som hadde smitteutbrudd 3. oktober. Det er 2 med importsmitte og 1 uten kjent smittevei.
 • 1031 personer har testet seg i løpet av onsdagen. 

* Med i tallet er også 8 personer fra Hyllestad kommune som har blitt etterregistrert i dagens tall. Disse er ikke medregnet i dagens tall på 27 nye smittede i Bergen.

For kommentar til tallene, les egen nettsak her

Onsdag 14. oktober

 • Totalt 1605 personer er registrert smittet med covid-19. Det er 19 nye siden tirsdag morgen. 15 av disse er i aldersgruppen 20-29 år. En er smittet i utlandet. Bortsett fra to har alle kjent smittevei. Mange av de smittede er fremdeles husstandsmedlemmer eller nærkontakter av tidligere smittede fra kjente fester eller utesteder med smitteutbrudd. 
 • 1092 personer testet seg i løpet av tirsdagen.

Tirsdag 13. oktober

 • Totalt 1586 personer er registrert smittet med covid-19. Det er registrert 20 nye smittede siden mandag morgen. Disse er i alderen 19-74 år. 1 er importsmitte fra utlandet. Alle har kjent smittevei, og det store flertallet er nærkontakter av tidligere smittede fra fest eller utested.
 • Det ble totalt testet 1218 personer i løpet av mandagen.

Kommentar til tallene:

Mange av de smittede i helgen har tilknytning til utesteder og private arrangementer. Ved et utested er det tilknyttet ikke mindre enn 35 smittetilfeller fra samme kveld. 

-    Dette viser hvor viktig det er å fortsatt holde avstand, ha god håndhygiene og bli hjemme om man er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, sier smittevernoverlege i Bergen kommune, Karina Koller Løland.

- Koronaviruset spres via dråpesmitte i partikler som holder seg svevende i luften i kort tid. Ved hosting, nysing, snakking, synging og roping dannes slike flyvende dråper (aerosoler). Ved avstand på over en meter vil dråpene ha vansker med å treffe deg i ansiktet, forklarer hun. 

Mandag 12. oktober

 • Det er totalt registrert 1566 personer smittet med covid-19, det er fire nye siden søndag morgen. To har ukjent smittevei, én er relatert til importsmitte.
 • Det var totalt 446 personer som testet seg i løpet av søndagen.
 • Fredag var det 779 personer som testet seg, lørdag var det 590 som testet seg.

Søndag 11. oktober

 • Det er totalt registrert 1562 personer smittet med covid-19, det er 13 nye siden lørdag morgen. Alle bortsett fra én er i aldersspennet 17 til 31 år. Fire har foreløpig ukjent smittevei. En av de smittede er ansatt på Midtbygda sjukeheim, ansatte og pasienter som er berørt har fått informasjon og nødvendig karantene og testing er iverksatt.

Lørdag 10. oktober

 • Det er totalt registrert 1549 personer smittet med covid -19, det er 21 nye siden fredag morgen. Tre av dem har foreløpig ukjent smittevei. Alle bortsett fra én er i aldersspennet 18 til 33 år.
  - Det er litt høyere enn foregående dager, men siden det er samme aldersfordeling og samme dominerende smittemønster, vurderes situasjonen fortsatt til å være under kontroll. Det er foreløpig ikke grunnlag for nye tiltak ut over å advare mot fester med høy musikk og høy promille, og å teste seg hvis man likevel har vært på slike sammenkomster. Etter fest, alltid test, sier medisinsk fagsjef i Bergen kommune, Trond Egil Hansen.

Vi rapporterer ikke testtall i helgen.

 

Fredag 9. oktober

 • Totalt 1528 personer er registrert smittet med covid-19. Det er registrert 16 nye smittede siden torsdag morgen. 13 av disse er i aldersgruppen 20-29 år, og flertallet av dem er tilknyttet fest og utestedene omtalt i torsdagens pressemelding. Alle utenom 1 har kjent smittevei. 1 er smittet i utlandet. De to som ble meldt som sannsynlig tidligere smittede, testet negativt og er derfor fjernet fra listen. Totaltallet er derfor justert i tråd med dette.
 • Det ble totalt testet 978 personer i løpet av torsdagen.

Torsdag 8. oktober

 • Totalt 1514 personer er registrert smittet med covid-19, det er 19 nye siden onsdag morgen. De smittede i aldersgruppen 19-53 år. En har så langt ukjent smittevei, en er smittet i utlandet. I tillegger det registrert to trolig tidligere smittetilfeller. 14 av de nye smittetilfellene er i alder 20-29 år. Les mer i pressemelding. 
 • Det ble totalt testet 740 personer i løpet av onsdagen. Fra i dag testes det også på Spelhaugen

Onsdag 7. oktober

 • Totalt 1493 personer er registret smittet med covid-19, det er en økning på 19 siden tirsdag morgen. De smittede er i aldersgruppen 19 til 60 år. Tre er smittet i utlandet og to så langt med ukjent smittevei. Hoveddelen av de smittede er unge voksne i alderen 20 til 29 år. Se mer i pressemelding.
 • Totalt 859 personer testet seg i løpet av tirsdagen.

Tirsdag 6. oktober

 • 1474 personer er registrert smittet med covid-19, en økning på fem nye siden mandag morgen. De smittede er i aldersgruppen 20-24 år. En er smittet i annen kommune og en har så langt ukjent smittevei. De andre er husstandsmedlemmer av tidligere smittede.
 • Totalt 1167 testet seg i løpet av mandagen.

Mandag 5. oktober

 • 1469 personer er registrert smittet av covid-19, det er syv nye smittede siden søndag morgen. De er i aldersgruppen 24-55 år, en har ukjent smittevei. Det er en nyoppdaget smittet ansatt på Fyllingsdalen sykehjem. Det er i tillegg registrert en med tidligere smitte.
 • 436 personer testet seg i løpet av søndagen. Totalt 1179 personer testet seg fredag og lørdag. 

Søndag 4. oktober 

 • 1461 personer er registrert smittet av covid-19. Det er registrert 1 ny smittet i Bergen siden lørdag morgen. Den smittede er i aldersgruppen 20-30 år og har kjent smittevei.

Lørdag 3. oktober

 • 1460 personer er registrert smittet av covid-19. Det er registrert 12 nye smittede i Bergen siden fredag morgen. Det er i tillegg en som trolig er tidligere smittet. De smittede er fra 14 til 57 år. Tre har ukjent smittevei, resten har kjent smittevei.

Fredag 2. oktober

 • 1447* personer er registrert smittet med covid-19, det er ti nye siden torsdag morgen. De smittede er fra 20 til 34 år. Alle har kjent smittevei utenom en. Det er en som er smittet fra utlandet. *Det er fjernet to personer fra listen som var ført i feil liste – derfor stemmer ikke totaltallet med antall nye.
 • Totalt 784 personer testet seg i løpet av torsdagen. 

Torsdag 1. oktober

 • 1439 personer er registrert med covid-19, det er ti nye siden onsdag morgen. De smittede er fra 21 til 67 år. Alle har kjent smittevei utenom én.
 • Totalt 936 personer testet seg i løpet av onsdagen.

Onsdag 30. september

 • 1429* personer er registrert smittet med covid-19,  det er tre nye siden tirsdag morgen.
  De smittede er fra 19 til 29 år. Alle har antatt kjent smittevei. * Totaltallet kun økt med èn på grunn av feilregistrering fra andre kommuner i går. 
 • Totalt 1190 personer testet seg i løpet av tirsdagen.

Tirsdag 29. september

 • 1428 personer er registrert smittet av covid-19. Det er registrert seks nye smittede siden mandag morgen. De smittede er fra 12 til 54 år. Alle har antatt kjent smittevei. To antas å ha importsmitte fra utlandet og to er studenter som er smittet av nærkontakter. 
 • Totalt 1337 personer testet seg i løpet av mandagen.

Mandag 28. september

 • 1422 personer er registrert smittet av covid-19. Det er registrert 8 nye smittede siden søndag morgen. De smittede er fra 5 til 82 år. Alle har kjent smittevei. Blant de smittede er én skoleelev, ett barnehagebarn, tre studenter og en importsmitte fra utlandet. 5 av de 8 nye hadde ingen symptomer.
 • Totalt 982 personer testet seg gjennom helgen, lørdag og søndag. 

Søndag 27. september

 • 1414 personer er registrert smittet av covid-19. Det er registrert ni nye smittede siden lørdag morgen. De smittede er fra 21 til 93 år. Alle har kjent smittevei. Én beboer er bekreftet smittet på sykehjem. Det er ett tilfelle av importsmitte fra utlandet. Én lærer og én skoleelev er blant de nye smittetilfellene. 

Lørdag 26. september

 • 1405 personer er registrert smittet av covid-19. Det er registrert åtte nye smittede siden fredag morgen. De smittede er fra 9 til 41 år. Det er to med ukjent smittevei. Blant de smittede er to studenter og én skoleelev. 

Fredag 25. september

 • 1397* personer er registret smittet av covid-19. Det er registrert 10 nye smittede siden torsdag morgen. De smittede er fra 17 til 67 år, to er med ukjent smittevei. Det ble meldt om ett nytt dødsfall ved Fyllingsdalen sykehjem covid-19 avdeling natt til fredag. Dette var en beoer fra Gartnermarken omsorgpluss boliger. Det er nå totalt 3 beboere fra Gartnermarken som er døde.
 • 1092 personer testet seg i løpet av torsdagen.

* Totaltallet i dag stemmer ikke med antall nye smittetilfeller, fordi det er ryddet bort en dobbelt oppføring. 

Torsdag 24. september

 • 1388* personer er registret smittet av covid-19. Det er registrert 14 nye smittede siden onsdag morgen.
 • 1176 personer testet seg i løpet av onsdagen.

Kommentar til tallene

De smittede er fra 19 til 49 år. Det er ingen som er registrert med ukjent smittevei. En importsmitte fra annen kommune, tre er studenter ved NHH. En ny smittet ansatt på Fyllingsdalen sykehjem. En pasient ved covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem er død, pasienten var beboer fra Gartnermarken omsorg pluss. 

*Totaltallet i dag stemmer ikke med antall nye smittetilfeller grunnet opprydning i listene. Totaltallet og antall nye smittetilfeller stemmer nå.

Onsdag 23. september

 • 1377 personer er registret smittet av covid-19. Det er registrert 10 nye smittede siden tirsdag morgen. De smittede er fra 15 til 68 år. To har ukjent smittevei, en er importsmitte fra utlandet, en er student fra UIB, mens de andre er nærkontakter. To ansatte og en beboer ved Fyllingsdalen sykehjem har fått påvist smitte
 • 1449 personer testet seg i løpet av tirsdagen.

Kommentarer til tallene

At det totale antallet bekreftet smittet kun er økt med sju siste døgn, skyldes at det er ryddet opp i to tidligere dobbeltføringer og at en smittet tilhører en annen kommune.

- Dagens tall viser at vi er i en nedadgående trend, det er gledelig. Vi forventer og håper på en fortsatt nedgang, men forventer også daglige variasjoner. Det glidende gjennomsnittet de siste syv dagene er på 15, og synker daglig, sier byrådsleder Roger Valhammer.   

- Det arbeides intenst med smitteoppsporing, og vi er så og si ajour nå, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland.

Tirsdag 22. september

 • 1370 personer er registret smittet av covid-19.  Det er registrert 19 nye smittede i Bergen siden mandag morgen. Det er i tillegg en som trolig er tidligere smittet. To av de smittede har ukjent smittevei. De andre er smittet av kjente nærkontakter. De smittede er fra 15 til 62 år. En pasient ved covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem er død; pasienten var beboer fra Gartnermarken omsorg pluss. 
 • 1601 personer testet seg i løpet av mandagen.

Mandag 21. september

 • 1350 personer er registret smittet av covid-19. Dette er 6 nye siden i går. Alle har kjent smittevei utenom en person. De smittede er fra 19 til 38 år.
 • 503 personer testet seg søndag.

Søndag 20. september

 • 1344 personer er registert smittet av covid-19. Dette er 14 nye siden i går. 
 • 730 personer testet seg lørdag. Alle som ville teste seg, slapp til. 

Se også: Pressemelding søndag 20. september  

Lørdag 19. september

 • 1330 personer er registrert smittet av covid-19. Dette er 29 nye siden i går morges. I totaltallet er det i tillegg lagt inn to etterregistreringer og to personer som tidligere har vært smittet, men som ikke lenger er smitteførende.
 • 1137 personer testet seg fredag. Alle som ville teste seg, fikk teste seg.

Se også: Pressemelding fra Bergen kommune lørdag ettermiddag 

Fredag 18. september

 • 1297 personer er nå registrert smittet av covid-19. Dette er 12 nye smittede siden i går morges. 

 • Totalt 1420 personer har testet seg i løpet av torsdagen.

De smittede er fra 13 til 34 år, de fleste i alderen 20-30 år.  Det kan være snakk om en med ukjent smittevei. De andre er allerede nærkontakter eller husstandsmedlemmer av tidligere smittede og sitter i karantene. Vi har ingen nye smittede på Gartnermarken siste døgnet. 


Torsdag 17. september

 • 1285 personer er nå registrert smittet av covid-19. Dette er 13 nye smittede siden i går morges. 

 • Totalt 1621 personer har testet seg i løpet av onsdagen.

De smittede er fra 17 til 67 år. Det er flest i aldersgruppen 21 – 30 år. To er importsmitte, to er studenter. Det er tre med ukjent smittevei. De andre er allerede nærkontakter eller husstandsmedlemmer av tidligere smittede og sitter i karantene. Det er ingen nye smittede på Gartnermarken siste døgnet.

Onsdag 16. september

 • 1272 personer er nå registrert smittet av covid-19. Dette er 27 nye smittede siden i går morges. 
 • Totalt 1848 personer har testet seg i løpet av tirsdagen.

De smittede fordeler seg i jevnt i forhold til alder, fra 9 til 59 år. Det er flere denne gang med ukjent smittevei – foreløpig 10-12 stk. Vi har ingen nye smittede på Gartnermarken siste døgnet.
 

Tirsdag 15. september

 • 1245 personer er nå registrert smittet av covid-19. Dette er 25 nye smittede siden i går morges. 
 • Totalt 1736 personer har testet seg i løpet av mandagen. 

De smittede fordeler seg i jevnt i forhold til alder, fra 12 år til 87. Snittalder 28, men det er jevn spredning. Ukjent smittevei hos anslagsvis fem personer. Det er nå litt mer smitte i befolkningen, med enkelttilfeller på ulike skoler og mindre utbrudd i enkelte miljøer.

Mandag 14. september

 • 1220 personer er nå registrert smittet av covid-19. Dette er 32 nye smittede siden i går morges.
 • Totalt 1323 personer har testet seg i løpet av søndagen. 

Det er ukjent smittevei hos 6 av de smittede. Det er ikke kommet inn melding om nye smittetilfeller fra Gartnermarken.

Søndag 13. september

 • 1188 personer er nå registrert smittet av Covid-19. Dette er 34 nye smittede siden lørdag morgen.
 • Totalt 1247 personer har testet seg i løpet av lørdagen. 

Kommentarer til tallene:

Vi kjenner smitteveien til alle unntatt 3-4 av disse. Det pågår smittesporing av de ansatte og beboerne ved Gartnermarken omsorg pluss boliger. Det er så langt hos 8 beboere på samme avdeling påvist 5 smittede beboere og 2 ansatte, den første som ble smittet, er innlagt på sykehus. 4 er overflyttet til Fyllingsdalen Covid-19-avdeling. Det er 2 registrerte studenter.
 

Lørdag 12. september

 • 1154 personer er registrert smittet av covid-19. Dette er 43 nye smittede siden fredag morgen. Av disse er de fleste nærkontakter til smitteutbrudd i ulike miljøer.
 • 1368 personer har testet seg i løpet av fredagen.

Kommentar til tallene: 

Selv om det totale antall nye smittede er høyt, er det likevel oversiktlig at de fleste er nærkontakter. Det betyr at vi vet smitteveien til de fleste og at de sitter i karantene. 6 personer er uten kjent smittevei. Erfaringsmessig finner vi ofte smittekilden i forbindelse med smitteoppsporingen.
 

Fredag 11. september

 • 1111 personer er registrert smittet av covid-19. Dette er 21 nye siden torsdag morgen. De fleste er nærkontakter til tidligere smittede. Så langt er det ingen bekreftede uten kjent smittevei.  
 • 1498 personer testet seg i løpet av torsdagen. 
   

Torsdag 10. september

 • - 1090 personer er smittet av covid-19. 42 nye er registrert siden i går morges. Én av disse er antatt tidligere smittet, og dermed ikke lenger smitteførende. 
 • - 1666 personer ble testet onsdag. 

Kommentar til tallene: 

De fleste nye på listen er nærkontakter og sitter i karantene. Anslagsvis 11 av de nye har ikke kjent smittevei. Disse prioriteres i første rekke for smittesporing.
 

Onsdag 9. september

 • Beboeren på Domkirkehjemmet som ble smittet forrige uke, døde av covid-19 i dag. Dette er den 30. beboeren på sykehjem i Bergen som dør.  
 • 1048 personer er registrert smittet av covid-19. Dette er 20 nyregistrerte siden i går morges. Én av disse anses som tidligere smittet. Flere er studenter, men det er også en håndfull som er uten kjent smittevei og som ikke er direkte del av studentutbruddet. 
 • 1579 personer testet seg i løpet av tirsdagen.
   

Tirsdag 8. september

 • 1028 personer er registrert smittet av covid-19. Dette er 42 nye siden i går morges.  
 • 1444 personer har testet seg i løpet av mandagen.

Flesteparten av de nyregistrerte har kjent smittevei. Ett av tilfellene er trolig gammel smitte, det vil si at personen sannsynligvis er smittet tidligere og ikke lenger er smitteførende. De fleste er nærkontakter av tidligere smittede. Se tiltak som byrådet innfører for å slå ned smitten. 

Mandag 7. september

 • 986 personer har testet positivt på covid-19. Dette er 78 nye siden morgenen fredag 4. september.
 • Totalt 3012 personer testet seg fredag, lørdag og søndag (1456 + 831 + 725). 


Kommentar til tallene: 

Mange av de smittede tilhører utbruddet i studentmiljøet, men i løpet av helgen har det også kommet flere tilfeller der smitten ikke direkte kan knyttes til utbruddet blant studenter. Det har vært enkelttilfeller der smittede jobber på utesteder og serveringssteder, samt smittetilfeller på enkelte videregående skoler i byen. Av de smittede er det også flere ansatte i Helse Bergen. Smitteveien for disse er kjent. 

Det er også en beboer ved Domkirkehjemmet som har testet positivt før helgen. Testene som nå er foretatt av øvrige beboere og ansatte ved Domkirkehjemmet er negative. 

- Vi hadde søndag et statusmøte med Folkehelseinstituttet (FHI), og vi vurderer fremdeles at vi har god oversikt over studentutbruddet. Det meldes stadig færre smittede studenter, men det er et økende antall smittede utenom studentmiljøet.  Flere av disse tilfellene kan spores tilbake til studentutbruddet. Dette følger vi tett i samarbeid med FHI og berørte parter. Det er viktig at alle fortsetter å følge rådene om god håndhygiene, én meters avstand og at de holder seg hjemme hvis de føler seg syk, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland. 
 

Fredag 4. september

Alle de nye, med unntak av tre personer, er i aldersgruppen 19-27 år og de regnes som del av utbruddet i studentmiljøet. 

Torsdag 3. september

 • 892 personer har testet positivt på covid-19. Dette er 32 nye siden i går morges.
 • 1502 personer testet seg i løpet av onsdagen.  

Kommentar: 
I går ble det rapportert 861, men det korrekte totaltallet var 860. Én person var meldt opp to ganger. Det er altså 32 nye smittede siden i går morges. 
Alle er i aldersgruppen 19-25 år. Det er på bakgrunn av dette og etter samtale med den enkelte grunn til å tro at de er del av utbruddet i studentmiljøet.

Onsdag 2. september

 • 860 (korrigert fra 861, se forklaring over) personer har testet positivt på covid-19. Dette er en økning på 37 (korrigert fra 38) personer siden i går kl 0830. De smittede er alle i alderen 18-26.
 • 1545 personer testet seg i løpet av tirsdagen. 

Kommentar til tallene: 

De 38 som er bekreftet smittet siden tirsdag er i alderen 18-26, og trolig en del av smitteutbruddet i studentmiljøet. Smitteoppsporingen avslører at de aller fleste er tidligere definerte nærkontakter og sitter i karantene allerede.

–  Flesteparten av disse er testet mandag 31.08, og utgjør sannsynligvis en del av studentene som Koronapatruljen testet på NHH. Det er forventet at smittetallene er høye nå og i dagene fremover. Mange studenter har tatt budskapet vårt på alvor og holder seg hjemme, og det er veldig bra, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland.

Tirsdag 1. september

 • 823 personer har testet positivt på covid-19.  Dette medfører en økning på 32 nye smittede siden mandag.
 • 1763 personer har testet seg i løpet av mandagen.

Alle de smittede utenom én er i den aktuelle aldersgruppe mellom 19 og 27 år og alle disse antas å ha relasjon til utbruddet i studentmiljøet i byen.

Koronapatruljen testet 350 studenter på NHH mandag.

– Det er å påregne at flere av disse er smittet og vil prege smittetallene i dagene fremover. Hvis du er i tvil om du bør gå i selvpåført karantene – gå i karantene. Hvis du kjenner at du ikke er i form, hold deg hjemme, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland.

Mandag 31. august

Fredag 28. august

 • 725 personer har testet positivt på covid-19. 12 nye er bekreftet smittet siden i går. Det er én med ukjent smittevei, de andre 11 er nærkontakter til smittede fra utbruddet. Det er ikke kommet inn flere smittede fra barnehagene så langt.
 • 1216 personer testet seg i løpet av torsdagen.  

Vi publiserer ikke smittetall i helgen. Dersom det oppstår vesentlige endringer i smittesituasjonen sender vi ut pressemelding.

Torsdag 27. august

 • 713 personer har testet positivt på covid-19. 11 nye er bekreftet smittet siden i går. 
 • 1202 personer testet seg i løpet av onsdagen. 

Én av disse er importsmitte, én er nærkontakt til utbruddet i Austevoll og de andre er i hovedsak nærkontakter til smittede i forbindelse med utbruddet på HVL. 

– Vi har kontroll på utbruddet og forventer at det kommer nye smittetilfeller hver dag en tid fremover, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland.

– Så langt har vi ikke fått noen bekreftede positive prøver fra nærkontakter til smittetilfellene i barnehagene. Det er viktig å slå fast at vi ikke har konstatert noe utbrudd i barnehagene helt ennå. Vi følger veldig nøye med for å håndtere det om det skulle bli utbrudd, sier Løland.

Onsdag 26. august

 • 702 personer har testet positivt på covid-19. 12 nye er bekreftet smittet siden i går, to av dem er barn.
 • 1177 personer testet seg tirsdag.

Tirsdag 25. august

 • 690 personer har testet positivt på covid-19. Ingen nye bekreftet smittet siden i går. 
 • 1061 personer har testet seg i løpet av mandagen.  

Mandag 24. august

 • 690 personer har testet positivt på covid-19. Dette medfører en økning på 26 personer siden i går.  Flesteparten av de smittede er studenter. 
 • 2501 personer har testet seg i løpet av helgen (fredag - mandag). 

Søndag 23. august

 • 664 personer har testet positivt på covid-19, en ny siden i går.

Lørdag 22. august

Fredag 21. august

 • 659 personer har testet positivt på covid-19. 14 nye personer er bekreftet smittet siden i går. Klikk her for å se pressemelding
 • 874 personer testet seg i løpet av torsdag 20. august. 

Torsdag 20. august

 • 645 personer har testet positivt på covid-19. Tre nye personer er bekreftet smittet siden i går. 
 • 1078 testet seg i løpet av onsdag 19. august. 

Én av de smittede er student på UIB og har mest sannsynlig blitt smittet utenbys. Én av de smittede er nærkontakt, og én er uten kjent smittevei.

– Vi jobber fremdeles med å spore opp smitten og forsøke å finne smittevei til de vi ikke kjenner til. Nærkontaktene til studenten holder akkurat nå på å bli satt opp til testing, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland.

Onsdag 19. august

 • 642 personer har testet positivt på covid-19. Det er altså ingen nye smittede siden i går. 
 • 565 personer har testet seg (i løpet av tirsdag 18. august). 

Tirsdag 18. august

 • 642 personer har testet positivt på covid-19. Det er altså ingen nye smittede siden i går. 
 • 613 personer har testet seg (i løpet av gårsdagen). 

Kommentar til gårsdagens tall:
En av de som ble rapportert som importsmittet i går viser seg å ha ukjent smittevei. Det var en misforståelse som gjorde at vi trodde hun ikke var hjemmehørende i Bergen kommune, men allikevel ble talt med i gårsdagens tall for nysmittede. Smittevernkontoret jobber nå aktivt med å finne ut av hva som var smittekilden.

- Det kan allikevel vise seg å dreie seg om importsmitte fra tredjepart eller at vedkommende har vært tidligere smittet og at testen har slått ut selv om personen ikke er smittsom lenger, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland. 
Alle nærkontakter i Bergen kommune har i dag fått tid for testing. Disse vil bli fulgt opp særskilt videre.

- Vi har så langt ikke noen informasjon som skulle tilsi at det er lokal smitte i Bergen, men følger nøye med fremover, sier Koller Løland. 

Mandag 17. august

 • 642 personer har testet positivt på covid-19. Dette innebærer åtte nysmittede og en tidligere smittet. Alle nysmittede er importsmitte eller nærkontakter til disse. 
 • 1369 personer har testet seg i helgen (fredag - søndag). 

Fredag 14. august

 • Totalt 633 personer har testet positivt på covid-19, noe som medfører en økning på 10 personer siden tirsdag. Av disse er seks tilfeller av importsmitte og fire er sannsynligvis gammel smitte. 

 • Totalt 2422 personer har testet seg hittil denne uken. 

Tirsdag 11. august

 • Totalt 623 har testet positivt på covid-19. 

- Det er 6 nye som har testet positivt siden forrige melding. Alle disse er importsmitte eller nærkontakter til disse, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland. 

Fredag 7. august

 • Totalt 617 har testet positivt på covid-19. Av disse er 12 nysmittede og det er 2 tilfeller av tidligere og sannsynlig tidligere smitte. 

Vi ser en generell økning av antall smittetilfeller i Bergen. Alle tilfellene er resultater av importsmitte, både innenlands og utenlands smitte. Flere av tilfellene kan spores tilbake til fest i Oslo og her er det mange som er påvist smittete som ikke har symptomer. Alle er satt i isolasjon og nærkontakter er allerede i karantene. Vi har altså ikke noe lokalt stort utbrudd uten kjent smittevei, men ser at det er en forventet økning av antall smittede på grunn av økt reiseaktivitet i befolkningen.

Fredag 31. juli

 • Totalt 603 har testet positivt på covid-19. Av disse er 6 nysmittede og det er 1 tilfelle av tidligere og sannsynlig tidligere smitte

Fredag 24. juli

 • Totalt 596 personer har testet positivt på covid-19. (Det er en økning på 7 siden fredag 17. juli. 1 er ny smittet, 1 er etterregistrering og 5 er tilfeller av tidligere og sannsynlig tidligere smitte. Avventer endelig prøvesvar.)

Lørdag 18. juli

 • Totalt 592 personer har testet positivt på covid-19

Fredag 17. juli

 • Totalt antall smittede 589 (der økningen på 2 skyldes etterregistrering siden siste rapport forrige fredag)

Fredag 10. juli

 • Totalt 587 personer har testet positivt på covid-19

Fredag 3. juli

 • Totalt 588 personer har testet positivt på covid-19

Fredag 26. juni

 • Totalt 586 personer har testet positivt på covid-19

Fredag 19. juni

 • Totalt 583 personer har testet positivt på covid-19

Fredag 12. juni

 • Totalt 583 personer har testet positivt på covid-19

Fredag 5. juni

 • Totalt 581 personer har testet positivt på covid-19

Fredag 29. mai

 • Totalt 579 personer har testet positivt på covid-19

Fredag 22. mai

 • Totalt 579 personer har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19 - Ingen beboeree er smittet nå, 17 av beboerne har blitt friske og 29 av beboerne er døde

Onsdag 20. mai

 • Totalt 579 personer har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19 - Ingen beboeree er smittet nå, 17 av beboerne har blitt friske og 29 av beboerne er døde

Tirsdag 19. mai

 • Totalt 578 personer har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19 - Ingen beboeree er smittet nå, 17 av beboerne har blitt friske og 29 av beboerne er døde

Mandag 18. mai

 • Totalt 578 personer har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19 - 1 av disse er fortsatt smittet, 16 av beboerne har blitt friske og 29 av beboerne er døde

Fredag 15. mai
 

 • Totalt 578 personer har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19 - 1 av disse er fortsatt smittet, 16 av beboerne har blitt friske og 29 av beboerne er døde

Torsdag 14. mai

Sykdom

 • Totalt 578 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19 - 4 av disse er fortsatt smittet, 13 av beboerne har blitt friske og 29 av beboerne er døde*
 • 5 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 1 tidligere pasient er død*
 • 3 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 51 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  8 ansatte i karantene
  3 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  55 ansatte i karantene (14 sykepleiere)
  18 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  1 fastlege i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfallet som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder person som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Onsdag 13. mai

Sykdom

 • Totalt 578 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19 - 5 av disse er fortsatt smittet, 12 av beboerne har blitt friske og 29 av beboerne er døde*
 • 5 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 1 tidligere pasient er død*
 • 4 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 52 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  5 ansatte i karantene
  3 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  57 ansatte i karantene (15 sykepleiere)
  17 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  1 fastlege i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfallet som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder person som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

 

Tirsdag 12. mai

Sykdom

 • Totalt 577 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19 - 7 av disse er fortsatt smittet, 10 av beboerne har blitt friske og 29 av beboerne er døde*
 • 5 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 1 tidligere pasient er død*
 • 5 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 48 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  6 ansatte i karantene
  3 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  58 ansatte i karantene (17 sykepleiere)
  17 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  1 fastlege i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfallet som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder person som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Mandag 11. mai

Sykdom

 • Totalt 577 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19 - 8 av disse er fortsatt smittet, 10 av beboerne har blitt friske og 28 av beboerne er døde*
 • 6 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 1 tidligere pasient er død*
 • 5 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 41 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  3 ansatte i karantene
  3 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  58 ansatte i karantene (15 sykepleiere)
  18 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  1 fastlege i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfallet som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder person som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Fredag 8. mai

Sykdom

 • Totalt 572 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19 - 10 av disse er fortsatt smittet, 10 av beboerne har blitt friske og 26 av beboerne er døde*
 • 8 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 1 tidligere pasient er død*
 • 5 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 62 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  7 ansatte i karantene
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  69 ansatte i karantene (20 sykepleiere)
  25 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  1 fastlege i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfallet som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder person som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Torsdag 7. mai

Sykdom

 • Totalt 571 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19 - 10 av disse er fortsatt smittet, 10 av beboerne har blitt friske og 26 av beboerne er døde*
 • 8 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 1 tidligere pasient er død*
 • 5 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 69 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  9 ansatte i karantene
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  65 ansatte i karantene (19 sykepleiere)
  27 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  2 fastleger i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfallet som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder person som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Onsdag 6. mai

Sykdom

 • Totalt 571 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19 - 10 av disse er fortsatt smittet, 10 av beboerne har blitt friske og 26 av beboerne er døde*
 • 6 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 1 tidligere pasient er død*
 • 7 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 83 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  10 ansatte i karantene
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  63 ansatte i karantene (15 sykepleiere)
  28 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  2 fastleger i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfallet som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder person som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Tirsdag 5. mai

Sykdom

 • Totalt 571 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19 - 11 av disse er fortsatt smittet, 9 av beboerne har blitt friske og 26 av beboerne er døde*
 • 7 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 1 tidligere pasient er død*
 • 5 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 84 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  7 ansatte i karantene
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  78 ansatte i karantene (16 sykepleiere)
  34 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  2 fastleger i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfallet som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder person som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

 

Mandag 4. mai

Sykdom

 • Totalt 569 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19 - 13 av disse er fortsatt smittet, 8 av beboerne har blitt friske og 25 av beboerne er døde*
 • 8 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 1 tidligere pasient er død*
 • 5 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 101 pasienter på luftveisklinikkene (fra 30. april)

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  14 ansatte i karantene
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  85 ansatte i karantene (21 sykepleiere)
  32 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  2 fastleger i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfallet som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder person som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Torsdag 30. april

Sykdom

 • Totalt 558 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 2 av beboerne har blitt friske og 24 av beboerne er døde*
 • 9 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 1 tidligere pasient er død*
 • 8 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 101 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  26 ansatte i karantene
  5 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  127 ansatte i karantene (39 sykepleiere)
  45 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  2 fastleger i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfallet som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder person som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Onsdag 29. april

Sykdom

 • Totalt 553 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 46 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 2 av beboerne har blitt friske og 23 av beboerne er døde*
 • 9 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 1 tidligere pasient er død*
 • 8 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 62 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  22 ansatte i karantene
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  141 ansatte i karantene (41 sykepleiere)
  51 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  3 fastleger i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfallet som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder person som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Tirsdag 28. april

Sykdom

 • Totalt 543 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 43 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 22 av beboerne er døde*
 • 9 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 1 tidligere pasient er død*
 • 7 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 61 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  17 ansatte i karantene
  3 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  149 ansatte i karantene (44 sykepleiere)
  53 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  5 fastleger i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfallet som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder person som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Mandag 27. april

Sykdom

 • Totalt 541 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 43 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 21 av beboerne er døde*
 • 9 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 2 tidligere pasienter er døde*
 • 7 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 77 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  21 ansatte i karantene
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  142 ansatte i karantene (39 sykepleiere)
  53 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  4 fastleger i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfall som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder personer som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Fredag 24. april

Sykdom

 • Totalt 530 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 42 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 21 av beboerne er døde*
 • 9 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 2 tidligere pasienter er døde*
 • 4 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 63 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  29 ansatte i karantene
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  144 ansatte i karantene (39 sykepleiere)
  52 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  3 fastleger i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfall som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder personer som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Torsdag 23. april

Sykdom

 • Totalt 520 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 42 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 20 av beboerne er døde*
 • 9 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 2 tidligere pasienter er døde*
 • 4 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus*
 • 75 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  28 ansatte i karantene
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  144 ansatte i karantene (36 sykepleiere)
  53 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  3 fastleger i karantene

* For å unngå at dødsfall hos sykehjemsbeboere som flyttes til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem eller koronaklinikken telles dobbelt, er disse registrert under punktet med antall døde sykehjemsbeboere. Dødsfall som er registrert under punktet for covid-19-avdelingen gjelder personer som er overført fra sykehus til covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Onsdag 22. april

Sykdom

 • Totalt 515 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 42 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 17 av beboerne er døde
 • 10 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, 2 tidligere pasienter er døde
 • 5 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 77 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  29 ansatte i karantene
  3 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  166 ansatte i karantene (44 sykepleiere)
  57 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  6 fastleger i karantene

Tirsdag 21. april

Sykdom

 • Totalt 511 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 40 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 17 av beboerne er døde
 • 9 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem,
 • 6 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 100 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  24 ansatte i karantene
  3 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  153 ansatte i karantene (32 sykepleiere)
  51 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  3 fastleger i karantene

Mandag 20. april

Sykdom

 • Totalt 499 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 40 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 17 av beboerne er døde
 • 9 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem
 • 7 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 94 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  21 ansatte i karantene
  3 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  157 ansatte i karantene (38 sykepleiere)
  49 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  6 fastleger i karantene

Fredag 17. april 

Sykdom

 • Totalt 489 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 40 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 14 av beboerne er døde
 • 4 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem
 • 6 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 93 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  9 ansatte i karantene
  3 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  166 ansatte i karantene (50 sykepleiere)
  46 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  4 fastleger i karantene

Torsdag 16. april

Sykdom

 • Totalt 477 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 40 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 12 av beboerne er døde
 • 4 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem
 • 3 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 90 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  9 ansatte i karantene
  3 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  164 ansatte i karantene (50 sykepleiere)
  41 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  4 fastleger i karantene

Onsdag 15. april

Sykdom

 • Totalt 460 personer har testet positivt på covid-19
 • 2 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 35 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 12 av beboerne er døde
 • 4 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem
 • 3 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 71 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  9 ansatte i karantene
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  183 ansatte i karantene (51 sykepleiere)
  37 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  5 fastleger i karantene

Tirsdag 14. april

Sykdom

 • Totalt 434 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 35 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 12 av beboerne er døde
 • 4 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem
 • Ingen pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 10 pasienter på luftveisklinikkene (tall fra søndag 12. april)

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  5 ansatte i karantene
  5 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  174 ansatte i karantene (49 sykepleiere)
  37 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  6 fastleger i karantene

Mandag 13. april

Sykdom

 • Totalt 428 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 34 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 11 av beboerne er døde
 • Ingen pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 19 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  5 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  32 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19

Søndag 12. april

Sykdom

 • Totalt 422 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 33 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 10 av beboerne er døde
 • Ingen pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  5 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  32 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19

Lørdag 11. april

Sykdom

 • Totalt 421 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 32 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 10 av beboerne er døde
 • Ingen pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 15 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  31 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19

Fredag 10. april

Sykdom

 • Totalt 415 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 32 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 9 av beboerne er døde
 • Ingen pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  30 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19

Torsdag 9. april

Sykdom

 • Totalt 404 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 27 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 8 av beboerne er døde
 • Ingen pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 49 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  26 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19

Onsdag 8. april

Sykdom

 • Totalt 376 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 27 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 8 av beboerne er døde
 • 3 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem
 • 2 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 72 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  11 ansatte i karantene
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  186 ansatte i karantene (52 sykepleiere)
  20 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  7 fastleger i karantene

Tirsdag 7. april

Sykdom

 • Totalt 357 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 18 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 7 av beboerne er døde
 • 4 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem
 • 2 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 72 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  14 ansatte i karantene
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  175 ansatte i karantene (54 sykepleiere)
  21 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  6 fastleger i karantene

Mandag 6. april

Sykdom

 • Totalt 351 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 18 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 5 av beboerne er døde
 • 3 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem
 • 2 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 109 pasienter på luftveisklinikkene (på fredag)

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  7 ansatte i karantene
  2 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  185 ansatte i karantene (51 sykepleiere)
  22 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  6 fastleger i karantene

Søndag 5. april

Totalt 347 personer har testet positivt på covid-19.

Lørdag 4. april

Totalt 331 personer har testet positivt på covid-19.

Fredag 3. april

Sykdom

 • Totalt 314 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 8 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 3 av beboerne er døde
 • 3 pasienter på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem
 • 3 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 80 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  20 ansatte i karantene
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  153 ansatte i karantene (43 sykepleiere)
  15 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  6 fastleger i karantene

Torsdag 2. april

Sykdom

 • Totalt 310 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 7 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 2 av beboerne er døde
 • 1 pasient på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem
 • 3 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 101 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  20 ansatte i karantene
  4 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  159 ansatte i karantene (45 sykepleiere)
  14 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  6 fastleger i karantene

Onsdag 1. april

Sykdom

 • Totalt 292 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 6 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 2 av beboerne er døde
 • 1 pasient på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem
 • 5 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 92 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  20 ansatte i karantene
  5 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  168 ansatte i karantene (45 sykepleiere)
  14 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  7 fastleger i karantene

Tirsdag 31.mars

Sykdom

 • Totalt 283 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 5 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19, 2 av beboerne er døde
 • 1 pasient på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem
 • 6 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus
 • 61 pasienter på luftveisklinikkene

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  23 ansatte i karantene
  5 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  183 ansatte i karantene (48 sykepleiere)
  13 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  9 fastleger i karantene

Mandag 30. mars

Sykdom

 • Totalt 281 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av dagens mottakere av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19*
 • 5 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19
 • 1 pasient på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem
 • 5 pasienter på koronaklinikken på Bergen helsehus

Bemanning i helse og omsorg

Tendensen med at ansatte kommer tilbake fra karantene, fortsetter. I løpet av helgen har 124 ansatte kommet tilbake fra karantene.

 • Hjemmetjenester
  31 ansatte i karantene
  5 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  188 ansatte i karantene (48 sykepleiere)
  13 ansatte er syke etter å ha testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  14 fastleger i karantene

Søndag 29. mars

Totalt 272 personer har testet positivt på covid-19

Lørdag 28. mars

Totalt 257 personer har testet positivt på covid-19

Fredag 27. mars

Sykdom

 • Totalt 257 personer har testet positivt på covid-19
 • Ingen av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 4 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19
 • 1 pasient på covid-19-avdeling på Fyllingsdalen sykehjem
 • 1 pasient på koronaklinikken på Bergen helsehus

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  66 ansatte i karantene
  8 ansatte har testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  277 ansatte i karantene (74 sykepleiere)
  11 ansatte har testet positivt på covid-19
 • Fastleger
  20 fastleger i karantene

Torsdag 26. mars

Sykdom

 • Totalt 239 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 bruker av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 3 beboere på sykehjem har testet positivt på covid-19
 • 1 pasient på covid-19-avdeling på Fyllingsdalen sykehjem

Bemanning i helse og omsorg

Det er tilnærmet normal drift i hjemmetjenestene og ved de fleste sykehjemmene.

 • Hjemmetjenester
  61 ansatte i karantene
  8 ansatte har testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  320 ansatte i karantene (85 sykepleiere)
  9 ansatte har testet positivt på covid-19

Onsdag 25. mars

Sykdom

 • Totalt 206 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 bruker av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 1 beboer på sykehjem har testet positivt på covid-19
 • 1 pasient på covid-19-avdeling på Fyllingsdalen sykehjem

Bemanning i helse og omsorg

Trenden med at ansatte kommer tilbake fra karantene har fortsatt det siste døgnet.

 • Hjemmetjenester
  63 ansatte i karantene
  8 ansatte har testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  339 ansatte i karantene (90 sykepleiere)
  8 ansatte har testet positivt på covid-19

Tirsdag 24. mars

Sykdom

 • Totalt 194 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 bruker av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 1 beboer på sykehjem har testet positivt på covid-19

Bemanning i helse og omsorg

 • Hjemmetjenester
  93 ansatte i karantene
  7 ansatte har testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  375 ansatte i karantene (92 sykepleiere)
  8 ansatte har testet positivt på covid-19

Mandag 23. mars

Sykdom

 • Totalt 174 personer har testet positivt på covid-19
 • 1 bruker av hjemmetjenester har testet positivt på covid-19
 • 1 beboer har testet positivt på covid-19

Bemanning i helse og omsorg

De siste dagene har mange ansatte kommet tilbake fra karantene, og det gjør at bemanningssituasjonen i helse- og omsorgstjenestene  er bedre enn i forrige uke.  Siden fredag har hjemmetjenestene fått 68 ansatte tilbake fra karantene, og sykehjemmene har fått 59 ansatte tilbake fra karantene.

 • Hjemmetjenester
  70 ansatte i karantene
  7 ansatte har testet positivt på covid-19
 • Sykehjem
  406 ansatte i karantene (99 sykepleiere)
  6 ansatte har testet positivt på covid-19

Søndag 22. mars

160 personer har testet positivt på covid-19

Lørdag 21. mars

160 personer har testet positivt på covid-19

Fredag 20. mars

128 personer har testet positivt på covid-19

Torsdag 19. mars

118 personer har testet positivt på covid-19

Onsdag 18. mars

114 personer har testet positivt på covid-19

Tirsdag 17. mars klokken 17.15

Det er tirsdag påvist 13 nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen. Totalt er nå 112 personer smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 170 personer ved Bergen legevakt.

Mandag 16. mars klokken 17.00

Det er mandag påvist 6 nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen. Totalt er nå 99 personer smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 135 personer ved Bergen legevakt.

Søndag 15. mars klokken 18.30

Det er søndag påvist 8 nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen. Totalt er nå 93 personer smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 120 personer ved Bergen legevakt.

Lørdag 14. mars klokken 16.00

Det er lørdag påvist 14 nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen. Personene som nå er testet ved Bergen legevakt er lett til moderat syke. Totalt er nå 85 personer smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 124 personer ved Bergen legevakt. 

Fredag 13. mars klokken 17.00

Det er fredag påvist 17 nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen.  Av de nye tilfellene er det kjente smitteveier for de fleste.  Personene som nå er testet ved Bergen legevakt er lett til moderat syke og isolerte i eget hjem. Totalt er nå 71 personer smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 63 personer ved Bergen legevakt. 

Torsdag 12. mars klokken 17.00

Det er torsdag påvist 15 nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen.  En person er innlagt på sykehus, de øvrige er lett til moderat syke og isolerte i eget hjem. Fire av tilfellene har ukjent smittevei. Totalt er nå 54 personer smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 51 personer ved Bergen legevakt. 

Onsdag 11. mars klokken 15.30

Det er onsdag påvist 7 nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen. Alle er lett til moderat syke, og de er nå isolerte i eget hjem. Totalt er 39 personer nå smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 55 personer ved Bergen legevakt.

Tirsdag 10. mars klokken 20.30

Det er tirsdag påvist ni nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen. En av personene er innlagt på Haukeland sykehus. De øvrige personene er lett til moderat syke, og de er nå isolerte i eget hjem.   

Mandag ble det meldt om to nye tilfeller av smitte i Bergen og at de hadde ukjent smittevei. Det er tirsdag påvist at et av disse tilfellene kan ha forbindelse med smitte i Italia, mens det andre tilfellet fortsatt har ukjent smittevei. Totalt er 32 personer smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 56 personer ved Bergen legevakt.

Mandag 9. mars klokken 18.15

Det er mandag påvist to nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen. Begge er lett til moderat syke, og de er nå isolerte i eget hjemmet.  De to smittede har foreløpig ukjent smittevei. Dette undersøkes nå. Det er nå totalt 23 smittede i Bergen. Det er hittil i dag testet 50 personer ved Bergen legevakt.

Lørdag 7. mars klokken 16.00

Legevakten melder om ingen nye smittede i lørdag. Det ble fredag testet 17 personer. Lørdag blir det ikke foretatt noen tester, derfor vil det ikke foreligge prøvesvar søndag. 

Fredag 6. mars klokken 18.30

Det er fredag én ny person med positiv prøve av koronavirus i Bergen. Smitteveien til vedkommende er kjent. Dermed er det totalt 21 smittede i Bergen. 

Torsdag 5. mars klokken 18.00

Det ble torsdag kveld ikke registert flere med positiv prøve av koronavirus. Dermed er det fremdeles totalt 20 personer i Bergen som har fått påvist smitte. Torsdag ble det totalt testet 22 personer på Bergen legevakt.

Torsdag 5. mars klokken 12.00

Det er torsdag klokken 12.00 fem nye personer med positiv prøve av koronavirus i Bergen. Alle fem har relasjon til Nord-Italia og smitteveien er kjent. De fem er lett til moderat syke og er hjemmeisolert. Dermed er det totalt 20 personer i Bergen som har fått påvist smitte. 

Onsdag 4. mars klokken 18.00

Det er onsdag ettermiddag fem nye personer med positiv prøve av koronavirus i Bergen. Fire har relasjon til Nord-Italia og én har relasjon til Asia. De fem er lett til moderat syke. Dermed er det totalt femten personer i Bergen som har fått påvist smitte. Det blir tatt totalt 23 tester i dag.

Tirsdag 3. mars klokken 18.00

Det er tirsdag kveld tre nye personer med positiv prøve av koronavirus i Bergen. Alle tre har relasjon til hverandre og til Nord-Italia. De tre er lett til moderat syke. Dermed er er det totalt ti personer i Bergen som har fått påvist smitte. Kommunen har i dag fått hjelp fra Haukeland universitetssjukehus til prøvetaking på Bergen legevakt. Det blir tatt totalt 38 tester i dag, og testingen pågår fortsatt.  

Mandag 2. mars klokken 18.00:

Mandag 2. mars er det bekeftet at ytterligere én person i Bergen er smittet med koronavirus. Dermed er det totalt syv personer i Bergen som har fått påvist smitte. I dag er 18 nye personer testet ved Bergen legevakt. 

Søndag 1. mars klokken 18.00:

Søndag 1. mars er det bekreftet at ytterligere én person i Bergen er smittet med koronavirus. Dermed er det totalt seks personer i Bergen som har fått påvist smitte. I overkant av 70 personer i Bergen er nå satt i hjemmekarantene fordi de er syke, er nærkontakter av personer som er syke eller fordi de venter på prøvesvar. I dag er 17 nye personer testet ved Bergen legevakt.

Lørdag 29. februar klokken 18.15:

Det er i Bergen påvist fire nye tilfeller av personer som er smittet med koronavirus. Alle har forbindelse til reiser i Nord-Italia. Alle de smittede er nå isolerte, og ingen av dem er alvorlig syke. Etat for helsetjenester driver nå smitteoppsporing og kontakter personer de smittede har vært i kontakt med. Nærkontakter av de smittede blir sykemeldt og satt i karantene i hjemmet i to uker.

Fredag 28. februar klokken 13.35:

Én person har nå fått påvist smitte av koronavirus i Bergen. Personen har vært på reise i Nord-Italia og er nå i hjemmeisolasjon i boligen sin i Bergen. Etat for helsetjenester i Bergen kommune undersøker nå hvem vedkommende har vært i kontakt med, og Bergen legevakt vil gjennomføre tester på personer som kan være utsatt for smitte.