Gå tilbake til:
Du er her:

Følg tall for helsebemanning og antall smittede

Her får du oversikt over hvor mange som har testet positivt på covid-19.

Tallene gjelder kun for Bergen kommune. På grunn av etterregistreringer, endret prøveresultat eller at smittede bor i annen kommune, kan totaltallet bli justert fra dag til dag utover nye smittede. I perioder der smittesituasjonen påvirker bemanningssituasjonen i helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune, vil det også bli rapportert om karantene og sykdom blant ansatte innen disse tjenestene. 

Motta jevnlige oppdateringer i nyhetsbrev

For nytt om vaksinering, endringer i smittevernregler og smittetall i Bergen, abonner på nyhetsbrev her.

Se smittetall og ukesrapporter:

Rapporterer smittetall alle dager

Vi melder smittetall klokken 12.00 alle dager i denne artikkelen. Ukesrapporten kommer hver uke på onsdager. 

Tallene bak tallene

For flere detaljer og utdyping av smittetall, som utviklingstrend og andel vaksinerte som er smittet, se ukesrapportene nederst.

Mandag 6. desember  

 • Det er registrert 232 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 10 (0-5), 47 (6-12), 28 (13-19), 45 (20-29), 41 (30-39), 37 (40-49), 15 (50-59), 6 (60-69), 3 (70-79).  
 • Søndag for en uke siden ble det rapportert 148 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 233 smittede per dag.  
 • Totaltallet er 15531.  
 • 1696 personer testet seg søndag.

Åtte beboere på sykehjem har påvist covid-19.

- Smitten i aldersgruppen 6-12 år holder seg jevnt høy, samtidig som det nå er høyest smitte blant voksne i alderen 20-49. Vi ser at mange er blitt flinke til å bruke munnbind, og oppfordrer innbyggerne til å følge alle smitteverntiltak som gjelder. Vi følger situasjonen tett med tanke på Omikron og håper tiltakene som ble innført før helgen får positiv effekt på smittesituasjonen fremover, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Søndag 5. desember  

 • Det er registrert 121 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 7 (0-5), 25 (6-12), 16 (13-19), 17 (20-29), 24 (30-39), 16 (40-49), 12 (50-59), 2 (60-69), 2 (70-79).
 • Lørdag for en uke siden ble det rapportert 98 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 221 smittede per dag
 • Totaltallet er 15299.
 • 1948 personer testet seg lørdag.

– Smittetallene vi rapporterer i dag er neppe uttrykk for en reell nedgang i smitten. Det rapporteres vanligvis lavere smittetall i helgene, og gjennomsnittstallet for de siste sju dagene er fortsatt på vei opp, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug. 

Lørdag 4. desember

 • Det er registrert 268 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 18 (0-5), 42 (6-12), 25 (13-19), 44 (20-29), 41 (30-39), 52 (40-49), 14 (50-59), 16 (60-69), 12 (70-79), 4 (over 80).
 • Samme dag forrige ble det rapportert 175 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 218 smittede per dag.
 • Totaltallet er 15178.
 • 1890 personer testet seg fredag. 

– Det har vært en smitteøkning på 39 prosent siste uken bedømt ut fra gjennomsnittstallene for de siste sju dagene. Vi rapporterer i dag en mindre andel smittetilfeller blant barn og ungdom og en større andel i aldersgruppen 20-49 år, spesielt blant personer 40-49 år, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.  

– Vi har fortsatt ingen sikre holdepunkter for at noen av smittetilfellene er forårsaket av omikron, men det er grunn til å tro at vi vil få de første tilfellene i Bergen i løpet av få dager. Det er elleve dager siden omikron ble påvist i Sør-Afrika. Dette viser hvor raskt vi har fått en global spredning av den nye virusvarianten, sier Haug. 

Fredag 3. desember

 • Det er registrert 344 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 19 (0-5 år), 78 (6-12 år), 42 (13-19 år), 50 (20-29 år), 46 (30-39 år), 46 (40-49 år), 38 (50-59 år), 17 (60-69 år), 6 (70-79 år) og 2 (over 80 år).
 • Samme dag i forrige uke ble det rapportert 158 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 204 smittetilfeller per dag.
 • Totaltallet er 14 910
 • 1641 personer testet seg torsdag.
 • Det er sju beboere med påvist covid-19 på sykehjem.

 - Vi rapporterer i dag en kraftig økning i smittetallet, men vi har foreløpig ingen indikasjoner på at dette skyldes introduksjon av omikron. Her må vi avvente analyseresultatene fra laboratoriet på Haukeland universitetssjukehus. Det er også viktig å merke seg at 80 prosent av dagens rapporterte smittetilfeller er testet 1. desember, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 

- Smittesituasjonen er uansett av en slik karakter at det er behov for å sette inn nødvendige tiltak så raskt som mulig, og dette jobbes det med. Med så høye smittetall og en uoversiktlig situasjon knyttet til den nye omikron-varianten, er det svært viktig at innbyggere er ekstra påpasselige med å følge smittevernreglene. Personer med økt risiko for alvorlige helsekonsekvenser ved sykdom bør også gjøre sine egne risikovurderinger av hvilken sykdomsrisiko de utsetter seg for nå, sier Voltersvik.

Torsdag 2. desember

 • Det er registrert 209 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 13 (0-5 år), 54 (6-12 år), 20 (13-19 år), 30 (20-29 år), 24 (30-39 år), 33 (40-49 år), 13 (50-59 år), 10 (60-69 år), 3 (70-79 år) og 9 (over 80 år).
 • Samme dag i forrige uke ble det rapportert 181 smittetilfeller. Gjennomsnitt er 178 per dag.
 • Totaltallet er 14.566
 • 1513 personer testet seg onsdag.
 • Det er sju beboere med påvist covid-19 på sykehjem.

- Gjennomsnittstallene for de siste sju dagene fortsetter å stige, og vi følger nøye med på situasjonen med omikron-varianten. Vi har sammen med andre kommuner i regionen deltatt i arbeidet som gjør at Statsforvalteren i Vestland nå forbereder en regional forskrift med tiltak i bergensområdet, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Onsdag 1. desember  

 • Det er registrert 234 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 56 (6-12), 31 (13-19), 31 (20-29), 32 (30-39), 29 (40-49), 15 (50-59), 19 (60-69), 6 (70-79), 10 (over 80).
 • Samme dag forrige uke ble det rapportert 198 tilfeller. Snittet de siste sju dagene er 174 per dag.
 • Totaltallet er 14357.
 • 1536 personer testet seg tirsdag.
 • Det er fire beboere på sykehjem med påvist covid-19.

– Det er viktig at de som nå får tilbud om oppfriskingsdose med vaksine benytter muligheten når de får den. Jeg håper nå at så mange som mulig av dem over 65 år tar oppfriskingsdose med vaksine nå før jul. Det er også positivt at regjeringen har kommet med nye tiltak og anbefalinger, og jeg ser at de i likhet med oss i Bergen er opptatt av at folk må holde seg hjemme når de bor sammen med en som er smittet, og at folk bør bruke munnbind, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Dødsfall på sykehjem

Det har vært fire covid-relaterte dødsfall på sykehjemmene i Bergen i oktober og november. Disse meldes nå etterskuddsvis for å unngå mulighet til identifisering av sykehjemsbeboere som dør etter å ha blitt smittet av covid-19. Under hele pandemien har Bergen kommune innhentet tillatelse fra pårørende ved offentliggjøring av dødsfall på sykehjem. Den siste tiden har flere pårørende ikke samtykket til offentliggjøring. For at kommunen skal kunne ivareta taushetsplikten og unngå at opplysninger om dødsfall kobles sammen med for eksempel dødsannonser, har kommunen måttet vente med å offentliggjøre dødsfallene til et tidspunkt der det ikke lenger er mulig å finne ut hvem som har dødd av covid-19. Vi har nå kommet til et tidspunkt der vi mener det er mulig å informere om dødsfallene som har vært på sykehjem og melder derfor dette i dag. For å unngå mulighet for identifisering oppgir vi ikke hvilke sykehjem beboerne som er døde, har tilhørt. Også fremover vil dødsfall på sykehjem bli publisert når vi vurderer at taushetsplikten er ivaretatt. 

Tirsdag 30. november

 • Det er registrert 222 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 12 (0-5 år), 54 (6-12 år), 21 (13-19 år), 24 (20-29 år), 40 (30-39 år), 28 (40-49 år), 21 (50-59 år), 10 (60-69 år), 7 (70-79 år) og 5 (over 80 år).
 • Samme dag i forrige uke ble det rapportert 170 smittetilfeller. Gjennomsnitt er 169 per dag.
 • Totaltallet er 14.123.
 • 1429 personer testet seg søndag.
 • Det er nå tre beboere på sykehjem med påvist covid-19.

- Når det er så mye smitte som nå er det viktig at folk holder seg hjemme straks de får de første tegnene på akutt luftveisinfeksjon. Vi er mest smittsomme de første dagene med symptomer, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 
- En del vaksinerte personer får kun milde forkjølelsessymptomer ved covid-19.  Det kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller det kan være mer klassiske influensalignende symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, sier Voltersvik. 

Mandag 29. november

 • Det er registrert 148 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 11 (0-5 år), 33 (6-12 år), 13 (13-19 år), 23 (20-29 år), 20 (30-39 år), 18 (40-49 år), 14 (50-59 år), 4 (60-69 år), 4 (70-79 år), 8 (over 80 år).
 • Samme dag i forrige uke ble det rapportert 153 smittetilfeller. Gjennomsnitt er 161 per dag.
 • Totaltallet er 13.901
 • 930 personer testet seg søndag

Det er ti beboere på sykehjem med påvist covid-19.

- Vi ser fortsatt en moderat smitteøkning i Bergen. Det er positivt at så mange bergensere nå bruker munnbind der dette er påbudt i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder og i taxi. Vi anbefaler også at alle som skal på juleforestillinger og lignende, har med seg munnbind og bruker det der de ikke kan holde avstand, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 

Søndag 28. november 

 • Det er registrert 98 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 7 (0-5 år), 19 (6-12 år), 9 (13-19 år), 10 (20-29 år), 18 (30-39 år), 15 (40-49 år), 9 (50-59 år), 7 (60-69 år), 1 (70-79 år), 3 (over 80 år).
 • Samme dag i forrige uke ble det rapportert 60 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste syv dager er 162 per dag.
 • Totaltallet er nå 13.753
 • 856 personer testet seg lørdag

Lørdag 27. november 

 • Det er registrert 175 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 9 (0-5 år), 24 (6-12 år), 19 (13-19 år), 23 (20-29 år), 29 (30-39 år), 25 (40-49 år), 18 (50-59 år), 12 (60-69 år), 7 (70-79 år), 9 (over 80 år).
 • Samme dag i forrige uke ble det rapportert 170 smittetilfeller. Gjennomsnitt er 156 per dag.
 • Totaltallet er nå 13.655
 • 1026 personer testet seg fredag

Fredag 26. november 

 • Det er registrert 158 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 6 (0-5 år), 29 (6-12 år), 15 (13-19 år), 26 (20-29 år), 32 (30-39 år), 27 (40-49 år), 8 (50-59 år), 12 (60-69 år), 2 (70-79 år), 1 (over 80 år).
 • Samme dag i forrige uke ble det rapportert 133 smittetilfeller. Gjennomsnitt er 156 per dag.
 • Totaltallet er 13.480
 • 1184 personer testet seg torsdag

Det er ti beboere på sykehjem med påvist covid-19.

Torsdag 25. november  

 • Det er registrert 181 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene:  
  13 (0-5), 38 (6-12), 23 (13-19), 30(20-29), 24 (30-39), 17 (40-49), 18 (50-59), 12 (60-69), 5 (70-79), 1 (over 80).
 • Samme dag i forrige uke ble det rapportert 209 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 152 per dag.
 • Totaltallet er 13 322.
 • 1313 personer testet seg onsdag.

Det er ti beboere på sykehjem med påvist covid-19.

– Gjennomsnittstallene for de siste 7 dagene er stabilt høye i Bergen. Aldersspredningen er også relativt stabil. Det er positivt at flere har begynt å bruke munnbind nå, men for at dette skal ha best mulig effekt må alle følge påbudet om munnbind. Bruk av munnbind er et meget effektivt tiltak for å hindre covid-19 smitte når en ikke kan holde avstand. Vi er avhengige av at alle innbyggere bidrar hvis vi skal få redusert smitten uten strengere tiltak, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Onsdag 24. november  

 • Det er registrert 198 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene:  
  22 (0-5), 35 (6-12), 23 (13-19), 30 (20-29), 31 (30-39), 25 (40-49), 18 (50-59), 9 (60-69), 3 (70-79), 2 (over 80).
 • Samme dag i forrige uke ble det rapportert 139 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 156 per dag.
 • Totaltallet er 13141.
 • 1292 personer testet seg tirsdag.

Det er elleve beboere på sykehjem med påvist covid-19.

– Smittetallene i Bergen viser fortsatt en stigende tendens. Smittetrykket er fordelt i aldersspennet fra skolebarn til personer opp til 60 år. Særlig ser vi en overhyppighet av smitte i aldersgruppen 6-12 år, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Tirsdag 23. november 

 • Det er registrert 170 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 18 (0-5 år), 31 (6-12 år), 16 (13-19 år), 24 (20-29 år), 24 (30-39 år), 21 (40-49 år), 14 (50-59 år), 7 (60-69 år), 7 (70-79 år) og 8 (over 80 år).
 • Samme dag forrige uke var det rapportert 154 smittetilfeller. Siste sju dager var det 1034 smittetilfeller. Gjennomsnittet siste sju dager er 148.
 • Totaltallet er 12 943.
 • 1 554 personer testet seg mandag.

Det er elleve beboere på sykehjem med påvist covid-19. 

– Det er fortsatt økende smitte i Bergen. Det tar 1-2 uker før vi ser om tiltakene som nå er innført gir effekt. I tillegg til å bruke munnbind, gjelder det nå at vi begrenser antall nærkontakter, holder mer avstand til personer utenfor egen husstand, dropper håndhilsningen og unngår å klemme andre enn de nærmeste, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.  

Mandag 22. november 

 • Det er registrert 153 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 12 (0-5 år), 33 (6-12 år), 19 (13-19 år), 21 (20-29 år), 14 (30-39 år), 13 (40-49 år), 15 (50-59 år), 14 (60-69 år), 5 (70-79 år) og 7 (over 80 år).
 • Totaltallet er 12773.
 • 898 personer testet seg søndag.
 • Det var 1018 smittetilfeller siste 7 dager. Gjennomsnitt 145. Tilsvarende tall for en uke siden var 506 og 72.

Det er ti beboere på sykehjem med påvist covid-19. 

– Bergen har hatt en dobling i smittetall den siste uken. Vi har hatt over tusen nye smittetilfeller de siste syv dagene, og vi ligger nå over landsgjennomsnittet. Jeg vil minne alle innbyggere om at det fra i dag av er plikt til å bruke munnbind innendørs i situasjoner hvor det er risiko for at en ikke kan holde minst en meters avstand, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Søndag 21. november

 • Det er registrert 60 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 2 (0-5), 7 (6-12), 2 (13-19), 11 (20-29), 10 (30-39), 12 (40-49), 6 (50-59), 7 (60-69), 0 (70-79) og 3 (80+).
 • Samme dag forrige uke ble det rapportert 45 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager var 133.
 • 742 personer testet seg i lørdag.
 • Totaltallet er nå 12620.

– Selv om gårsdagens smittetall var noe lavere fordi færre tester seg i helgen, har det vært omtrent en dobling i smittetallene den siste uken. Gjennomsnittet er fortsatt stigende. Over halvparten av smittetilfellene er i aldersgruppen 20-49 år, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.  

Lørdag 20. november

 • Det er registrert 170 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 8 (0-5), 24 (6-12), 9 (13-19), 23 (20-29), 37 (30-39), 23 (40-49), 20 (50-59), 9 (60-69), 11 (70-79) og 6 (80+).
 • På grunn av stort antall smittetilfeller er ikke smittesporingen ferdig. Vi har derfor ikke komplette tall som viser smitteveier/smittesteder. Det var 9 tilfeller av importsmitte.
 • Samme dag forrige uke ble det rapportert 53 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager var 131.
 • På grunn av det høye smittetallet blir mange kontaktet av smittesporerne via sms
 • 1034 personer testet seg i fredag.
 • Totaltallet er nå 12560.

– Gjennomsnittet for de siste 7 dagene er fortsatt stigende. Hovedtyngden av smitte er nå i aldersgruppen 20-49 år med spesielt mye smitte i aldersgruppen 30-39 år. Det er bekymringsfullt at flere i 80- og 90-års alderen nå får påvist smitte, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.  

Fredag 19. november

 • Det er registrert 133 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (0-5), 38 (6-12), 14 (13-19), 19 (20-29), 16 (30-39), 17 (40-49), 15 (50-59), 5 (60-69), 6 (70-79). 
  På grunn av stort antall smittetilfeller er ikke smittesporingen ferdig. Vi har derfor ikke komplette tall som viser smitteveier/smittesteder.
 • Samme dag forrige uke ble det rapportert 107 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager var 114.
 • Det er sju beboere på sykehjem med påvist covid-19.
 • Totaltallet er 12390.
 • 1211 personer testet seg torsdag.
 • – I dag meldes det om færre smittetilfeller enn dagen før, men sjudagers gjennomsnittet er fortsatt på vei opp. Det er for øyeblikket spesielt mye smitte blant barn 6-12 år og det er minst 20 smittetilfeller som er relatert til barneskoler, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Torsdag 18. november

 • Det er registrert 209 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 15 (0-5), 40 (6-12), 23 (13-19), 41 (20-29), 25 (30-39), 23 (40-49), 17 (50-59), 12 (60-69), 11 (70-79) og 2 (over 80). På grunn av stort antall smittetilfeller er ikke smittesporingen ferdig. Vi har derfor ikke komplette tall som viser smitteveier/smittesteder.
 • Samme dag i forrige uke ble det rapportert 113 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager var 110.
 • Det er totalt seks beboere på sykehjem med påvist covid-19.
 • Totaltallet er 12 257.
 • 1328 personer testet seg onsdag.

- Smittetallene som rapporteres i dag er svært høye, og vi ser en økning i alle aldersgrupper. Utviklingen er bekymringsfull, og vi frykter særlig konsekvensene dersom presset på helsetjenestene blir for stort. Vi jobber derfor nå med vår anbefaling til byrådet om videre håndtering av situasjonen, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 

- Økende koronasmitte i Bergen fører til stort press på smittesporingsteamet i kommunen, og vi rekker for øyeblikket ikke å ringe til alle smittede. For å sikre informasjon til alle smittede i løpet av kort tid, vil smittesporerne sende ut SMS til alle innbyggere som får påvist covid-19. I SMS-en vil de få beskjed om å isolere seg og informasjon om hvilke regler og anbefalinger som gjelder nå. I tillegg tilstreber smittesporingsteamet å ringe til alle som har fått påvist covid-19 i løpet av noen dager. Er barn og unge under 16 år smittet, er det foresatte som får SMS. Meldingen blir sendt til nummeret som ble oppgitt da barnet ble testet, sier enhetsleder for smittesporing, sier Gunn-Britt Grøvan.

Onsdag 17. november

 • Det er registrert 139 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 7 (0-5), 27 (6-12), 26 (13-19), 18 (20-29), 22 (30-39), 13 (40-49), 12 (50-59), 8 (60-69), 2 (70-79), 4 (over 80).
 • Samme dag i forrige uke ble det rapportert 61 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager var 105.
 • På grunn av stort antall smittetilfeller er ikke smittesporingen ferdig. Vi har derfor ikke komplette tall som viser smitteveier/smittesteder.
 • Det er totalt fem beboere på sykehjem med påvist covid-19.
 • Totaltallet er 12048.
 • 1364 personer testet seg tirsdag.

Se også pressemelding: Smitteøkning i Bergen 

Tirsdag 16. november 

 • Det er registrert 154 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 9 (0-5 år), 22 (6-12 år), 17 (13-19 år), 25 (20-29 år), 22 (30-39 år), 27 (40-49 år), 13 (50-59 år), 6 (60-69 år), 11 (70-79 år) og 2 (over 80 år). 
  67 av de smittede er nærkontakter, ni tilfeller er importsmitte og 77 har ukjent smittevei.
 • Samme dag i forrige uke ble det rapportert 63 smittetilfeller. Gjennomsnitt siste sju dager er 85 smittetilfeller.
 • Totalt antall smittede er 11909
 • 1421 personer testet seg i går.

Det er tre beboere med påvist covid-19 på sykehjem. 

- Grunnen til at dagens smittetall er så høyt er at det har vært et etterslep på meldte smittetilfeller fra laboratoriet på Haukeland. Av de 154 smittetilfellene som ble meldt i dag hadde 62 prøvedato 13.11, 70 hadde prøvedato 14.11 og 22 prøvedato 15.11. Gjennomsnittet de siste 7 dagene  gir et mer korrekt bilde av smittesituasjonen. Vi har fortsatt stabilt antall smittede i Bergen, og det er foreløbig ingen eksplosiv økning,  sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 

Mandag 15. november 

 • Det er registrert 64 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 3 (0-5 år), 9 (6-12 år), 3 (13-19 år), 14 (20-29 år), 14 (30-39 år), 9 (40-49 år), 4 (50-59 år), 3 (60-69 år), 3 (70-79 år) og 2 (over 80 år).
 • 41 er nærkontakter, fem er importsmitte og 18 har ukjent smittevei.
 • Totaltallet er 11755.
 • 845 personer testet seg i går

Det er tre beboere på sykehjem som er smittet med covid-19. 

- De siste dagene har vi hatt noe lavere smittetall, men vi har grunn til å tro at det kan være et etterslep på melding av smittede. Vi følger situasjonen nøye og minner innbyggerne om at det er viktig at alle følger anbefalingene som gjelder. Vi avventer nå nærmere føringer fra nasjonale myndigheter før vi vurderer om det er aktuelt med innføring av koronapass, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik. 

- Vi ser nå en tendens der andelen smittede er høyest i aldersgruppen 20-49 år. Det er fortsatt en del unge voksne som ikke har vaksinert seg – vi anbefaler på det sterkeste at de vaksinerer seg nå, og det kan være lurt å være litt ekstra forsiktige inntil de har fått beskyttelse. Folk i disse aldersgruppene bør også være ekstra påpasselige med å bruke munnbind når de ikke kan holde nødvendig avstand, sier Voltersvik.

Se tidligere dagsrapporter

Ukesrapporter

Ukesrapporter fra smittevernoverlegen: