Gå tilbake til:
Du er her:
testing ved drop-in på Laksevåg
BLIR TESTET: Nærkontaktene til de smittede blir fulgt opp av Smittevernkontoret og testes raskt. Bildet er fra drop-in på Laksevåg, som vil holde åpent søndag. Personene på bildet ikke har noe med utbruddet å gjøre.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Følger opp lokalt smitteutbrudd

Smittevernkontoret driver nå smitteoppsporing og testing for å stanse et lokalt smitteutbrudd med 12 nye smittede i Bergen.

Siden i går er det registrert 14 nye smittetilfeller i Bergen. Av disse er 12 nysmittede og to er trolig smittet tidligere. Alle de smittede er i isolasjon, og alle nærkontakter settes i karantene. Nærkontaktene blir fulgt opp av Smittevernkontoret og testes raskt.

Tilhører samme faddergruppe

Syv av dem som nå er smittet tilhører samme faddergruppe på Høgskulen på Vestlandet. Hele faddergruppen settes nå i karantene.

- Mange studenter har gjort en stor innsats for å gjennomføre fadderuken på en trygg måte. Samtidig understreker et slikt utbrudd alvoret i situasjonen og viktigheten av at alle følger smittevernrådene. Hold deg hjemme når du er syk, og test deg hvis du har symptomer, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

- Smitteoppsporingsarbeidet er omfattende, men vi har god oversikt over situasjonen. Det er for tidlig å fastslå omfanget av dette utbruddet, men vi vil følge smitteutviklingen nøye de neste dagene, sier medisinsk fagsjef i Bergen kommune, Trond Egil Hansen.

- Vi holder nå på å kontakte alle nærkontaktene og alle i den aktuelle faddergruppen. Studentene har ikke vært tilstede på skolen ennå, men har hatt digital undervisning. Alle i faddergruppen får tid for testing snarest mulig slik at vi får overblikk over situasjonen, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland.

De skal fortsatt være i karantene selv om de tester negativt.

I tillegg til de syv fra faddergruppen, er det fem antatt nye smittede der to har ukjent smittevei, en er nærkontakt, en med importsmitte og en der smitteoppsporingsarbeidet for øyeblikket pågår.

Smittevernoverlegen vil kontakte Folkehelseinstituttet for å få hjelp dersom det viser seg at det er nærkontakter i flere andre kommuner fra dette utbruddet.

Økt testkapasitet

Kommunen har den siste tiden hatt en betydelig økning av testkapasiteten. Onsdag åpnet ny teststasjon på Laksevåg, og fra i dag av er dette tilbudet åpnet for drop-in for alle som mistenker at de kan være smittet av koronavirus.
- Vi har høyere testkapasitet enn andre byer, og de siste dagene har vi fått unna det meste av køen. Vi kommer nå til å holde åpent på drop-in på Laksevåg på søndag, i tillegg til at legevakten tester innbyggere som har fått time på lørdag, sier Husa.

Totalt 659 personer har nå vært smittet av koronavirus i Bergen. Denne helgen vil smittetallene bli oppdatert på kommunens nettsider lørdag og søndag klokken 14.00.