Gå tilbake til:
Du er her:
Dame med munnbind
MUNNBIND I RUSHTIDEN: Fra 8. september anbefales innbyggere å bruke munnbind på kollektivtransport i situasjoner med trengsel der 1 meters-regelen ikke kan overholdes.
Bilde: Nina Blågestad

Innfører nye lokale korona-tiltak - oppdatert 10. september

Byrådet har innført nye korona-tiltak for perioden 8.-18. september for å bremse smittespredning i Bergen.

INFORMATION IN OTHER LANGUAGES

Byrådet innførte nye korona-tiltak 8. september. 10. september vedtok byrådet en utdyping av den lokale smittevernforskriften. Nye presiseringer er: 

  • Begrensningen på 50 personer gjelder innendørs offentlige arrangement. Smitterisikoen er vesentlig høyere ved innendørs enn ved utendørs arrangement.
  • Når det gjelder private sammenkomster er det nasjonalt kun gitt et råd om at antall deltakere er begrenset til 20 personer, mens det nå i Bergen er forbudt med private sammenkomster med mer enn 10 personer.
  • Med "serveringssteder" menes skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner og andre serveringssteder der gjester skal innta mat og drikke på stedet. Det omfatter ikke takeaway og kiosker.

Presiseringene innlemmes i Forskrift om smitteverntiltak Bergen kommune.

Les byrådssaken med presiseringene her

Følg oppdaterte smittetall for Bergen

- Bekymret for større smitteutbrudd

Roger Valhammer
REDUSERE SMITTE: - Vi har valgt å innføre flere kraftige tiltak for å redusere en ytterligere økning av smitte i samfunnet, sier byrådsleder Roger Valhammer.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

- Når vi denne uken i større grad registrer smitte som ikke er direkte knyttet til klyngeutbruddet blant studentene, har vi en økt bekymring for et mer omfattende utbrudd i Bergen. Derfor har vi valgt å innføre flere kraftige tiltak for å redusere en ytterligere økning av smitte i samfunnet, sier byrådsleder Roger Valhammer.

- Vi reduserer antall personer som kan samles, innfører krav om gjesteliste for serveringssteder, og vi anbefaler munnbind på kollektivtrafikk i perioder med mye folk. Vi må dessverre også redusere besøkene på sykehjem, forklarer Valhammer.

- Det er med tungt hjerte vi innfører mer inngripende tiltak på sykehjemmene. Vi vet at mange har stor glede av å få besøk av sine kjære, men ser oss nå nødt til å redusere dette til en time i uken for å redusere risikoen for smitte blant beboerne, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

De nye tiltakene i Bergen - oppdatert 10. september

  • Det anbefales å bruke munnbind på kollektivtransport i situasjoner med trengsel der 1 meters-regelen ikke kan overholdes (gjelder ikke barn under ungdomsskolealder).
  • Antall personer som deltar på både private sammenkomster og offentlige arrangementer reduseres. På private sammenkomster kan det nå maksimalt være 10 personer til stede. På offentlige innendørs arrangementer kan det maksimalt være 50 personer til stede. For utendørs arrangement gjelder den nasjonale grensen på 200 personer.
  • Det innføres besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner. Ordningen med en times besøk i uken gjeninnføres.
  • På skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner, skal gjester legitimere seg, og det skal føres oversikt over gjester som har vært til stede. Denne bestemmelsen gjelder ikke på takeaway-salg. 

Ti dager

Tiltakene gjelder i første omgang for en periode på ti dager, fra 8. til og med 18. september.

Slik bruker du munnbind riktig

Bestill test og sjekk symptomer her

Mer om tiltak i samfunnet og gjeldende smittevernregler

Dette er karantenereglene

Har satt kriseledelse

Byrådet har nedsatt kommunal kriseledelse (KKL) i inntil 10 dager for å kunne håndtere situasjonen mest mulig effektivt.

Ansatte i kommunen hjemmekontor

Ansatte i kommunen som kan ha hjemmekontor, skal benytte seg av det de neste ti dagene. Andre virksomheter oppfordres til bruk av hjemmekontor for sine ansatte. 

Livet under korona: Slik svarte 30.000 bergensere

Les byrådets vedtak:

10. september: Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune - endring av forskrift vedtatt i byrådssak 1235.3/20 

8. september: Etablering av Kommunal kriseledelse (KKL) i forbindelse med koronautbrudd september 2020

8. september: Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune