Gå tilbake til:
Du er her:

Kan ikke tilby kommunal testkapasitet for testkonserter

Bergen kommune vil ikke kunne tilby kommunal testkapasitet ved eventuelle testkonserter i Bergen.

Bergen kommune har blitt bedt om å ta stilling til planene om å arrangere to testarrangementer i Bergen i regi av et forskningsprosjekt ledet av forskere fra FHI. Byrådet mener at dette er en vurdering som må tas av nasjonale myndigheter og vil derfor ikke overprøve denne, men Bergen kommune vil ikke kunne avse ressurser eller testkapasitet til prosjektet. 

- Positivt med forskning

- Byrådet har konkludert med at gjennomføringen av arrangementer som avviker fra nasjonal covid-19-forskrift, og som har som formål å bidra til nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling, er et spørsmål som regjeringen må beslutte. Byrådet vil derfor ikke overprøve regjeringens beslutning om å tillate dette i Bergen, sier Katrine Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling. 

- Det er viktig og positivt med forskning som gir oss kunnskap som potensielt kan gjøre at restriksjoner som følge av koronaviruset på for eksempel kulturarrangementer kan lettes på raskere. Men hvilke prosjekter som skal få dispensasjon fra den nasjonale forskriften med forskning som begrunnelse, er det regjeringen som må vurdere, uttaler Nødtvedt. 

- Nytte og risiko

Regjeringen har åpnet for at prosjektet vil få dispensasjon fra den nasjonale covid-19-forskriften for å kunne gjennomføres. 

- Smittevernoverlegen har uttrykt bekymring knyttet til gjennomføringen av arrangementene i Bergen, blant annet knyttet til risiko, nytteverdi og signaleffekt. Siden vi ikke har vedtatt en lokal forskrift i Bergen nå, legger byrådet likevel til grunn at det er nasjonale myndigheter som må gjøre avveiningene om nytteverdien av arrangementene er større enn risikoen, og om det dermed er grunnlag for å gi dispensasjon fra den nasjonale covid-19-forskriften, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet. 

- Byrådet forbeholder seg dog retten til å kunne si nei til forsøkene på kort varsel, dersom smittesituasjonen i Bergen skulle tilsi det, sier Husa.  

9000 tester

Bergen kommune har også blitt bedt om å vurdere hvorvidt kommunen kan bidra med PCR-testing av deltakerne i forskningsprosjektet (estimert til 9000 tester). 

- Byrådet har konkludert med at det ikke vil være mulig for kommunen å bidra med denne tjenesten uten at det vil fortrenge ordinær testing som er en del av TISK-arbeidet, og ser derfor ikke at Bergen kommune kan bidra til testingen. Prosjektet må derfor finne alternative løsninger på PCR-testing av deltakerne dersom det skal gjennomføres, sier Husa.