Gå tilbake til:
Du er her:
Nina Gulestøl og Beate Husa
SELVMÅLING: Kommunens daglige leder for koronahotellet Nina Gulestøl viser byråd Beate Husa pulsoksymeteret som pasientene skal bruke.
Bilde: ENDRE HOVLAND

Koronahotellet er klart i tilfelle ny smittebølge

Kommunen har nå opprettet et nytt tilbud til personer som får covid-19 og ikke kan isolere seg hjemme.

I første omgang er ti rom på Citybox på Danmarks plass satt av til formålet, men ved behov kan hele hotellet som har 144 rom brukes.

- Et viktig tilbud

- Kommunen må være forberedt på at smitten i samfunnet vil øke igjen, og koronahotellet er et viktig tilbud som sikrer at alle som blir smittet kan isolere seg for å unngå å smitte andre. Vi rigger tilbudet til nå med noen få rom og kan øke kapasiteten ved behov, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.
Hun minner om viktigheten av at innbyggere fortsatt følger rådene fra myndighetene for å unngå en ny bølge med smittespredning.

For personer med milde symptomer

Alle som legges inn på koronahotellet må ha fått påvist covid-19, og de kan bare ha milde symptomer. Ved mer alvorlige symptomer har kommunen tilbud på koronaklinikken på helsehuset og covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.  
Etat for vurdering og rehabilitering vurderer hvem som tilfredsstiller kravene for å få opphold på koronahotellet. For de aller fleste vil isolering i eget hjem fortsatt være det foretrukne alternativet. Personer som trenger opphold på koronahotellet kan opplyse om behovet til dem som gir positivt prøvesvar, hjemmesykepleien eller Etat for vurdering og rehabilitering. 

Lars Olav Gåsdal og Nina Gulestøl
SKAL DRIVE TILBUDET: Kommunens responssenter tar imot meldinger fra innbyggere døgnet rundt, og nå skal de også serve beboerne som legges inn på koronahotellet. Avdelingsleder Lars Olav Gåsdal og Nina Gulestøl er klare for den nye oppgaven.
Bilde: ENDRE HOVLAND

Måler egen tilstand

Kommunens responssenter skal drifte tilbudet. Beboerne vil få daglig tilsyn. Alle beboere vil få pulsoksymeter og temperaturmåler og et skjema der de selv skal måle og registrere tilstanden sin. Hvis tilstanden forverres kan de kontakte responssenteret.
Beboerne må holde seg på hotellrommet sitt, men får lov å bevege seg i smittefløyen og være sammen med andre syke som er innlagt på koronahotellet. Det legges også til rette med et oppholdsrom og et lite lufteområde som er avstengt fra gaten utenfor.