Gå tilbake til:
Du er her:
Birger Norderud Lærum i gangen på den nye Coronaklinikken
LEDER ARBEIDET: Birger Norderud Lærum leder arbeidet i den nye Koronaklinikken. Ansatte vil bruke fullt smittevernutstyr for å unngå å bli smittet av koronasyke pasienter.
Bilde: ENDRE HOVLAND

Koronaklinikken er klar til å hjelpe

Koronaklinikken på helsehuset er nå klar til å hjelpe innbyggere som blir smittet av koronavirus og kan ha behov for døgnkontinuerlig medisinsk hjelp.

De fleste som blir smittet av koronavirus vil få luftveisinfeksjon som går over av seg selv, men i sjeldne tilfeller kan viruset gi alvorlig sykdom.

Imponert over omstillingen

Roger Valhammer og Birger Norderud Lærum
MØTTE LEDERE OG ANSATTE: Byrådsleder Roger Valhammer møtte i dag ledelse og enkelte ansatte ved koronaklinikken og trakk frem den gode omstillingsviljen de har vist for å omgjøre sengeposten til en klinikk for koronapasienter.
Bilde: ENDRE HOVLAND

Kommunen etablerer tilbudet som en erstatning for sengeposten Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD). Koronaklinikken har plass til 20 koronapasienter som kan trenge medisinsk hjelp gjennom hele døgnet.

Dette er et viktig tiltak som sikrer god hjelp til innbyggere som ikke er så syke at de trenger sykehusinnleggelse. Her vil de få god medisinsk oppfølging av dyktige fagfolk, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Den siste uken har det vært hektisk aktivitet med tilpasning av lokaler og opplæring av ansatte.

Jeg er imponert over hvordan ledelsen og ansatte ved ØHD har fått tilbudet opp å stå så raskt. Det gleder meg også å høre at leger og sykepleiere som ikke jobbet ved ØHD, har meldt seg for å bidra ved å arbeide på koronaklinikken. Dette er et godt eksempel på den store innsatsen ansatte i helse og omsorg legger ned nå for at alle vi andre skal få god helsehjelp hvis vi trenger det, sier Valhammer.

Ulike pasienter

Pasientrommene
PASIENTROMMENE: Slik ser rommene ut på koronaklinikken som har plass til 20 pasienter.
Bilde: ENDRE HOVLAND

Vi er glade for å kunne bidra i håndteringen av koronasituasjonen, sier Birger Norderud Lærum som leder arbeidet på koronaklinikken.

Pasientene som blir lagt inn her kan ha ulike grunner til at de trenger hjelp hele døgnet. Dette kan handle om alt fra at koronapasienten har vrikket foten og ikke klarer seg hjemme selv til at pasienten har pusteproblemer og trenger oksygentilførsel, forteller han.