Gå tilbake til:
Du er her:
Fra mandagens pressekonferanse
- Det er likevel slik FHI vurderer det, ikke grunnlag for å si at utbruddet er helt slått ned. Derfor er vi rådet til å fortsette noen av tiltakene og anbefalingene i en uke til, sier byrådsleder Roger Valhammer.
Bilde: Nina Blågestad

Letter på tiltak for arrangementer og øvinger

Byrådet letter forsiktig på noen av de midlertidige tiltakene for Bergen.

OPPDATERT 29. SEPTEMBER: Byrådet har bestemt å ikke forlenge de lokale koronatiltakene i Bergen og går tilbake til nasjonale retningslinjer.

 

NYHETSARTIKKEL FRA 22. SEPTEMBER UNDER:

Plakat Takk for at du husker å holde avstand
TAKK FOR AT DU VISER HENSYN: Med justering av tiltak er det enda viktigere at vi følger de tre reglene: holde minst en meters avstand, ha god håndhygiene og blir hjemme hvis vi er syk.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Siden søndag morgen var det mandag  registrert seks nye smittetilfeller av covid-19 i Bergen, en med ukjent smittevei. Totalt er det da registrert 1350 smittetilfeller i Bergen siden 28. februar. 

- Med dagens smittetall kan vi nå si at vi har en nedadgående trend i antall nysmittede hver dag, og vi har grunn til å tro at dette blant annet skyldes tiltakene som Bergen kommune iverksatte i samråd med FHI, sier byrådsleder Roger Valhammer. 

- Det er likevel slik FHI vurderer det ikke grunnlag for å si at utbruddet er helt slått ned. Derfor er vi rådet til å fortsette noen av tiltakene og anbefalingene i en uke til.

Oppdaterte smittetall for Bergen

Se mandagens pressekonferanse her 

Tiltakene som gjelder nå

Byrådet fattet tirsdag det formelle vedtaket om forlengelse og endring av Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune. Endringene trer i kraft straks, og gjelder for perioden tirsdag 22. september til og med tirsdag 29. september.

Dette blir endret:

  • Det åpnes opp for 200 deltagere også innendørs på offentlige arrangement, i tråd med gjeldende nasjonal forskrift. Det vil fortsatt være krav til deltaker- eller gjesteliste og at man følger gjeldende smittevernregler
  • Øvinger og treninger innen kultur, idrett og amatørkultur kan følge nasjonale veiledere. Det innebærer blant annet at man kan organisere øvinger med inndeling i grupper på inntil 20 personer per gruppe. Flere grupper kan delta, og avstandskravet mellom grupper er det samme som mellom personer. (Se veileder smittevern for idrettSe nasjonal veileder for smittevern for musikkøvelser)
  • Forskrift § 8 som forbyr gjennomføring av praksis i kommunale tjenester, blir opphevet. Det innebærer at studenter kan etter avtale med sin arbeidsplass komme tilbake til praksisen sin i Bergen kommune fra tirsdag 22. september.

Mer om arrangement og regler på korornanettsiden vår

Dette videreføres:

  • Begrensning for private sammenkomster på maks ti personer. Privat arrangør må sørge for at smittevernregler og krav om en meters avstand overholdes, samt ha liste over deltagere. 
  • Besøksrestriksjoner på sykehjem og helseinstitusjoner
  • Krav til gjesteliste/deltakere på sjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner
  • Bruk av munnbind for medarbeidere på sykehjem og i hjemmetjenestene hos brukere over 65 år, når det ikke er mulig å holde over en meters avstand
  • Anbefaling om bruk av hjemmekontor
  • Anbefaling om munnbind eller ansiktsmaske på kollektivtrafikk når det ikke er mulig å holde en meters avstand

Alt om koronavirus - All about coronavirus

Det politiske vedtaket

Forlengelse og endring av Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune av 8. september 2020.