Gå tilbake til:
Du er her:

Lokal smittevernmyndighet vil likevel ikke vurdere alle nye smittetilfeller som omikronsmitte

I samråd med smittevernoverlegen innfører nå byrådet i stedet lokal forskrift med samme karantenebestemmelser som omegnskommunene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Les lokal forskrift om karantenebestemmelser og den politiske saken vedtatt 10. desember:

– Byrådet vil i dag vedta å forskriftsfeste de samme lokale karantenereglene som våre omegnskommuner. Samtidig gjøres det unntak fra karanteneplikten for samfunnskritisk personell, sier byrådsleder Roger Valhammer.

– Når byrådet i dag har vedtatt å forskriftsfeste karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære nærkontakter, vil jeg som følge av det endre praksis for vurdering av potensielle omikron-tilfeller. Den nye forskriftsfestingen reduserer risikoen, og jeg vil i stedet gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om det er sannsynlighet for at det er omikron, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Som det ble gjort kjent i går, har lokal smittevernmyndighet i Bergen sin vurdering og beslutning vært at alle nye smittetilfeller i Bergen skulle vurderes som omikron-tilfeller, med de isolasjons- og karantenebestemmelser dette innebærer. 

Dette bygger på en hjemmel i den nasjonale covid-19 forskriften, og i denne ligger det til smittevernoverlegen å vurdere mistanke om omikron-smitte. 

– I ettertid har det blitt stilt spørsmål ved om nasjonal covid 19-forskrift gir smittevernoverlegen myndighet til å på generelt grunnlag å anse alle smittetilfeller som omikron-smitte. Byrådet velger derfor nå, i samråd med smittevernoverlegen, å innføre en lokal forskrift som klargjør hvilke regler som skal gjelde for Bergen kommune, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Fremdeles behov for strengere karanteneregler

– I den nasjonale forskriften gjelder det to ulike isolasjons- og karanteneregimer. Regimet som gjelder for mistenkte omikron-tilfeller vil fortsatt gjelde i Bergen, men det vil ikke være slik at alle smittetilfeller vurderes som omikron. Der det ikke er mistanke om omikron vil Bergen ha forsterkede regler sammenlignet med den nasjonale forskriften. Det innebærer at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, uavhengig av vaksinestatus, ikke kan teste seg ut av karantene, men må gjennomføre karantene i tråd med lokal forskrift, sier byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa.

– Smittesituasjonen i Bergen er krevende, og det er behov for strengere karanteneregler enn det som ligger i den nasjonale forskriften. Vi har rekordhøye smittetall og det er uvisst i hvor stor grad omikronvarianten har spredd seg i Bergen og regionen, sier kommuneoverlege Trond Egil Hansen.

Byrådet har dermed bestemt at Bergen vil følge de bestemmelsene som er vedtatt i noen av omegnskommunene. 

Nye karantenebestemmelse

Karanteneplikten gjelder for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (f. eks. kjæreste) til en person som er i isolasjon som følge av covid-19-smitte. 

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en person med påvist covid-19 skal i karantene i syv dager fra siste kontakttidspunkt med den smittede. Dersom et husstandsmedlem ikke kan leve helt isolert fra den som er smittet, skal vedkommende være i karantene i like lang tid som den smittede er i isolasjon, og videre i syv dager. Karantene gjelder i alle aldre, og uavhengig av vaksinestatus og gjennomgått covid-19-infeksjon. 

De som har karanteneplikt skal teste seg med PCR-test så snart som mulig, og på dag syv etter nærkontakten. Ved negativ test på dag syv etter nærkontakten, kan karantene avsluttes. 

Helsepersonell som er kritisk for helse- og omsorgstjenesten, samt annet samfunnskritisk personell, kan i særskilte tilfeller fratas fra karantenebestemmelsen i arbeidstid, etter individuell vurdering og avtale med arbeidsgiver. 

Arbeidstaker skal ha negativ hurtigtest daglig før oppmøte på arbeid, i tillegg til å følge resterende deler av testregimet. Det skal også benyttes smittevernutstyr på jobb. 

Smittevernregler for Bergen blir oppdatert her