Gå tilbake til:
Du er her:
Roger Valhammer
- Jeg vil berømme bergenserne, for at vi i har klart å komme hit, som gjør det mulig å kunne gå tilbake til nasjonale regler og retningslinjer inn mot julen og julefeiringen, sier byrådsleder Valhammer.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Opphever lokale koronatiltak

Fra mandag 21. desember vil Bergen følge nasjonale koronatiltak.

Basert på dagens smittesituasjon, er det byrådets vurdering at det ikke er nødvendig med ny lokal smittevernforskrift etter 20. desember. Nasjonale regler og anbefalinger vil gjelde inntil videre.

INFORMASJON PÅ FLERE SPRÅK

- Hold avstand og begrens sosial kontakt

- Nå er det viktigere enn noen gang at vi alle følger de grunnleggende smittevernreglene: Hold god avstand til alle utenfor egen husstand, ha god hoste- og håndhygiene, bli hjemme når du er syk, test deg dersom du har symptomer og begrens antall personer du møter, sier byrådsleder Roger Valhammer.  

Dette blir endret, og i tråd med nasjonale regler og anbefalinger:

  • Besøk og sosial kontakt: Vi må fortsatte begrense antall personer vi har kontakt med. Du kan ha inntil 5 gjester på besøk i tillegg til husstandsmedlemmene. På to av dagene i julen kan du ha inntil 10 gjester, men klarer du ikke å gjennomføre selskapet med en meters avstand, må du ha færre.
  • Arrangementer: Det kan være maks 20 deltakere på privat sammenkomst i leid eller lånt lokale. Ved innendørs arrangement kan det være 50 personer uten fastmonterte seter, og 200 med fastmonterte seter. På utendørs arrangement kan det være 200 personer uten faste sitteplasser, og maks 3x200 deltakere med fastmonterte seter. Det er i tillegg krav om én meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester.
  • Trening, kulturøvinger og fritidsaktiviteter: Kan gjennomføres, men må følge nasjonale veiledere for avstand, antallsbegrensning og forsterket hygiene. Respekter reglene og bli hjemme om du er syk. Barn under 20 år kan unntas fra avstandsreglene.
  • Butikker og kjøpesentre: Følger nasjonale veiledere for smittevern, det vil si tilrettelegge for god hygiene og sikre en meters avstand mellom handlende.
  • Munnbind: FHI anbefaler bruk av munnbind når avstand ikke kan opprettholdes og smitterisikoen tilsier det. Det er påbud om at personer i karantene må bruke munnbind om de må bruke offentlig transport, og anbefaling om at smittede personer bør bruke munnbind når de har mindre enn en meters avstand til dem de bor med. Barn under 12 år trenger ikke bruke munnbind.
  • Hjemmekontor: Er fortsatt anbefalt når det er mulig
  • Skoler, barnehager og studiesteder: Følger gult smittevernnivå i nasjonal veileder. Studiesteder er oppfordret til å redusere undervisning og annen aktivitet som gir økt mobilitet og press på kollektivtrafikken.
  • Serveringssteder: Serveringssteder kan holde åpent, men må følge regler om skjenkestopp, avstand og registrering av gjester. Det er nasjonal skjenkestopp klokken 24.00, og serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter klokken 22.00.
  • Besøk helseinstitusjoner: Videreføres som nå inntil videre.

 Smittevernregler i Bergen er oppdatert med gjeldende regler  

Helsenorge.no informerer godt om regler og anbefalinger

Koronaråd for julen

beate husa
NASJONALE RÅD: - Det nasjonale rådet er fortsatt å holde seg mest mulig hjemme og begrense sosial kontakt, sier helsebyråd Beate Husa.
Bilde: Andrew M. S Buller

Oppdaterte smittetall

 Smittetallene oppdateres hver dag, også gjennom julen.

Følg oppdaterte smittetall her

Hjem til jul? Se når du bør teste deg her

Forbereder vaksine mot korona i Bergen