Gå tilbake til:
Du er her:

Pensjonister kan arbeide med koronakrisen uten å tape pensjon

Kommunen trenger ekstra helsepersonell i forbindelse med koronaviruset. En lovendring gjør at pensjonister nå kan arbeide innen helse for ordinær lønn uten at pensjonen blir redusert.

Koronaviruset er krevende for helsevesenet, og Bergen kommune har behov for ytterligere helsefaglig kompetanse i tiden fremover.

Stortinget har endret loven

KS informerer på sine nettsider om at Stortinget har endret loven om Statens pensjonsordninger. Endringene medfører at personer som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, kan jobbe i helsetjenestene med arbeid knyttet til koronaviruset for ordinær lønn uten at pensjonen blir redusert.

Endringen gjelder fra fredag 13. mars og frem til søndag 1. november, men arbeidet må altså være innen helsesektoren og relatert til koronautfordringen. Lovendringen gjelder ikke uførepensjonister.

Rent praktisk skal Bergen kommune tydeliggjøre i arbeidskontraktene at dette er en midlertidig jobb som er spesifikt knyttet opp til arbeid med koronaviruset.

KS trekker frem at pensjonister som blir engasjerte i å arbeide utenfor helsesektoren og uavhengig av koronasituasjonen ikke er omfattet av lovendringen. I slike tilfeller er det mulig å bli engasjert i arbeid på pensjonistvilkår. Se retningslinjene til Statens Pensjonskasse.

Kan du bidra?

Bergen kommune har et stort behov for ekstra bemanning innen alt fra helsefagarbeidere og sykepleiere til vernepleiere, leger og andre helseyrker. Kan du være med og bidra i kampen mot koronaspredning?

Klikk her for å registrere deg

Aktuelle kandidater med helsefaglig bakgrunn vil bli kontaktet etter hvert som behovene oppstår.