Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av Beate Husa
UNDER PRESS: Helse- og omsorgstjenestene er under press. Helsebyråd Beate Husa (bildet) og byråd for arbeid, sosial og bolig, Ruth Grung, ber bergenserne vise forståelse for hardt pressede ansatte.
Bilde: Vibeke Linn Blich

Press på helsetjenestene – ber om forståelse

Helse- og omsorgstjenester har driftsutfordringer på grunn av sykefravær og høyt press på tjenestene. Kommunen ber om forståelse, og ønsker drahjelp fra permitterte fra yrker utenfor helsesektoren.

Folkehelseinstituttet (FHI) kom denne uken med en oppdatert risikovurdering knyttet til omikronvarianten som er i ferd med å etablere seg i Norge.  

- Situasjonen er alvorlig, og det er allerede stort press på mange av kommunens tjenester. Vi jobber kontinuerlig med å sikre driften i alle tjenester og vi oppbemanner TISK-tjenestene, men det er utfordrende å få tak i nok folk. Også våre tjenester blir rammet av sykdom, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa. 

Ber permitterte fra serviceyrker om å hjelpe  

Kommunen jobber med en kampanje for å rekruttere personell. Det er behov for både faglærte og ufaglærte. 

- Vi trenger også personell som kan avlaste de faglærte. For eksempel vil det være av stor hjelp hvis permitterte fra serviceyrker kan jobbe for oss nå. De kan være assistenter som kan ta “hotelloppgavene” på sykehjemmene og i hjemmetjenestene og på den måten avlaste de faglærte. Dette vil være et viktig bidrag for å opprettholde tjenestene når vi har stort sykefravær som nå, sier etatsdirektør for Etat for sykehjem, Anita W. Johansen.  

Interessert? 
Her kan du søke for å bidra på sykehjem og her kan du søke for å bidra i hjemmetjenestene.

FHI påpeker at det haster med å bremse smittespredningen og har beregnet at det om tre uker kan bli mellom 90.000 og 300.000 smittetilfeller i Norge per dag. Dersom dette skulle slå til vil det føre til en fullstendig overbelastning av helsetjenestene. 

- Krevende tider for oss alle

Byrådene for helse- og omsorgstjenestene ber Bergens innbyggere vise forståelse og tålmodighet. 

Bilde av Ruth Grung
OPPRETTHOLDE TJENESTENE: Sosialbyråd Ruth Grung sier det er viktig å opprettholde tjenester til dem som trenger det mest.
Bilde: Asle Bentzen

- Med høyt sykefravær har de ansatte i kommunen vært under press over lengre tid. Nå må vi igjen forberede oss på høyere smittetall i ukene som kommer. Det setter kommunen i en krevende situasjon, sier byråd for arbeid, sosial og bolig, Ruth Grung. 

- Det gjøres en formidabel innsats av de som jobber i helse- og omsorgtjenestene. Jeg oppfordrer innbyggerne til å ha forståelse for situasjonen og være tålmodige dersom det oppstår køer eller reduserte tilbud. Dette er krevende tider for oss alle, og da er det helt nødvendig at vi møter hverandre med omtanke og respekt, sier Beate Husa.  

- I pandemihåndteringen må vi også påse at vi bruker ressursene våre på en mest mulig effektiv måte. Det innebærer blant annet at vi ikke kan ha tilrettelagte test- og vaksinasjonstilbud i alle bydeler, slik flere ønsker seg, sier Husa.  

Forbereder seg på forverring

Kommunen forbereder seg på en forverring i smittesituasjonen.

- Vi håper det ikke skal bli så ille som FHI beskriver og at tiltakene som er satt inn skal bremse smittespredningen. Samtidig må vi forberede oss på en klar forverring i situasjonen. Vi gjør nå det vi kan for å sikre ivaretakelse av liv og helse dersom situasjonen blir mer krevende, sier Husa. 

Det er satt i gang en kartlegging av hvilke tjenester i kommunen som kan settes på vent om situasjonen skulle kreve det, slik at personell kan omdisponeres til andre tjenester for å ivareta liv og helse. Helse- og omsorgstjenestene ser også på hvilke tjenester de kan la være å gjøre uten at det går utover liv og helse. 

- Kommunen vil også ta kontakt med Forsvaret for å avklare om de kan bidra ved økt smitteomfang, eller om det blir behov for det i helse- og omsorgstjenestene, sier Ruth Grung. 

På etterskudd med smittesporing 

De høye smittetallene fører til at smittesporerne må prioritere å sende ut SMS til alle med påvist smitte, og det kan derfor gå flere dager før de har mulighet til å ringe og snakke med personer som har testet positivt.  
- Det er viktig at de som er så syke at de har behov for legehjelp, tar kontakt med fastlege eller eventuelt legevakten, påpeker Husa. 

Den som er smittet får en SMS med lenke til selvrapportering av nærkontaktene i løpet av de nærmeste dagene. Systemet er tillitsbasert og avhengig av den enkelte selv tar ansvar. 
- Det er viktig at innbyggerne registrerer og varsler alle nærkontaktene sine selv, og på den måten bidrar til å redusere smittespredningen i samfunnet, sier Husa.  

Nye regler for utdeling av hurtigtester 

Nasjonale myndigheter har bedt kommunene følge nye og strengere regler for utdeling av selvtest. Dette er innført i Bergen. Se kriterier for å få selvtest.  

- Det kan føre til lengre køer på testing og da er det viktig at vi får brukt testkapasiteten til de som virkelig trenger å ta en PCR-test. Vi oppfordrer derfor innbyggere til å sjekke om de tilfredsstiller kravene til testing eller utlevering av selvtest før de oppsøker teststasjonene, sier Husa.  
 
Innbyggere som har spørsmål om nye nasjonale regler, kan kontakte nasjonal koronatelefon på 815 55 015.