Gå tilbake til:
Du er her:
Byrådsleder Valhammer orienterer pressen
Byrådsleder Valhammer orienterer om koronasituasjonen i Bergen.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Skjerper koronatiltak for å begrense smitte i Bergen - oppdatert med karantenebestemmelse

Byrådet innfører utvidet påbud om munnbind innendørs på offentlig sted i Bergen. I tillegg blir det strengere karantenebestemmelser for husstandsmedlemmer og nye tiltak ved skoler og barnehager.

OPPDATERT 11. DESEMBER: 

Lokal smittevernmyndighet vil likevel ikke vurdere alle nye smittetilfeller som omikronsmitte. I samråd med smittevernoverlegen innfører i stedet byrådet lokal forskrift med samme karantenebestemmelser som omegnskommunene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Reglene under er oppdatert i tråd med dette. 

Høye smittetall

De siste ukene har det vært en utvikling med gradvis stigende smittetall i Bergen.  Torsdag ble det registrert hele 471 nye smittede i Bergen

- Press på helsevesen, barnehager og skoler

- Vi ser både press på sykehusene og det kommunale helsevesenet. Skoler og barnehager står også i en krevende situasjon knyttet til både mye smitte blant barn og unge så vel som sykefravær og en meget presset bemanningssituasjon, sier byrådsleder Roger Valhammer. 

- Videre vil Bergen kommune, i tråd med faglige vurdering, legge til grunn at smitten er knyttet til omikronvarianten. Derfor utløser dette et strengere regime for isolasjon og karantene, i tråd med den nasjonale covid-19-forskriften, forklarer Valhammer.

Munnbind og karanteneregler

Med dette som bakteppe innfører byrådet følgende regler i Bergen: 

  • Du skal bruke munnbind innendørs på alle offentlige steder. Et offentlig sted er et sted med alminnelig ferdsel. Det omfatter for eksempel butikker, kjøpesentre, arrangementer, på buss og bybane, i drosje, på kino og på serveringssteder. Se smittevernregler for unntak. Regelen gjelder fra torsdag 9. desember klokken 20.00. Les den politiske saken her
  • Husstandsmedlem og tilsvarende nære (eksempelvis kjæreste) til en person med påvist koronasmitte, skal i karantene i 7 dager fra siste kontakt med den smittede. Dersom et husstandsmedlem ikke kan leve helt isolert fra den som er smittet, skal vedkommende være i karantene i like lang tid som den smittede er i isolasjon, og videre i 7 døgn. Karantenen gjelder alle aldersgrupper, og uavhengig av vaksinestatus og tidligere gjennomgått covid-19 infeksjon. De som har karantene etter denne forskriften, må ta en PCR-test (på teststasjon) snarest mulig samt på dag 7 etter nærkontakten. Ved negativ test på dag 7, kan karantenen avsluttes. Utover dette gjelder nasjonale regler for karantene og isolasjon

Helsepersonell som er kritisk for forsvarlige helse- og omsorgstjenester, og annet samfunnskritisk personell, kan i særskilte tilfeller fritas fra karantene i arbeidstiden, etter individuell vurdering og avtale med arbeidsgiver. Arbeidstaker skal teste seg daglig før oppmøte på arbeid, i tillegg følge resterende deler av testregimet. Det skal også benyttes smittevernutstyr på jobb.

Smittevernregler for Bergen blir oppdatert her


Tiltak i barnehage og skole

Fra mandag 13. desember iverksettes følgende tiltak i barnehage og skole:

  • Smøremåltid i barnehage og skole utgår. Det tas ikke betaling for måltidene som utgår.
  • Mulighet for redusert åpningstid i barnehage og SFO. Redusert åpningstid vil være klokken 08.30-15.30. Alle vil få beskjed fra sin barnehage eller SFO om de omfattes av redusert åpningstid. Barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon, sårbare barn og barn av foresatte som av ulike praktiske årsaker må ha et fulltidstilbud, vil få dette.
  • Den enkelte skole kan vurdere om de flytter en planleggingsdag slik at siste skoledag før jul blir fredag 17. desember. Foresatte vil da få beskjed fra den enkelte skole.

Utover disse tre tiltakene vil det i utbruddsmøter mellom skoler og smittevernmyndigheten gjøres vurderinger av om hjemmeskole for grupper av elever i begrensede perioder kan være et aktuelt tiltak med utgangspunkt i smittesituasjonen. 

Les politisk sak om tiltak i barnehage og skole

- Vi må handle ut fra kunnskapen vi har

- Vi skulle gjerne hatt mer kunnskap om omikron og hvordan utbredelsen av denne varianten vil påvirke smitte- og sykdomsutviklingen. Men vi må nå handle ut fra den kunnskapen vi har. Skal vi klare å få presset ned så trenger vi etterlevelse av tiltakene fra alle. Vi trenger også at flere takker ja til vaksinering, og jeg oppfordrer alle som får tilbud om en tredje dose, om å takke ja, sier helsebyråd Beate Husa. 

- Vi forstår at dette er inngripende og enkelte vil oppleve dette som krevende, men vi ser dessverre ikke et godt alternativ til det vi nå må gjøre. Vi ber deg ikke å avlyse dine planlagte aktiviteter, slutte å gå på besøk eller restauranter eller droppe andre ting som du har gledet deg til lenge. Dette gjelder fortsatt, men du må følge de råd og regler som gjelder, utdyper hun.