Gå tilbake til:
Du er her:
helsepersonell på sykehjem
De ulike tjenestestedene i helse- og omsorgsetatene har laget planer for hvordan de viktigste tjenestene skal kunne opprettholdes med 30 prosent fravær blant ansatte.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Slik har helsestjenestene forberedt seg på mer smitte

Helse- og omsorgstjenestene har de siste ukene jobbet med å forberede seg på en situasjon med mer smitte i samfunnet.

OPPDATERT 13. JANUAR 2022:

Fremover er det ventet økt koronasmitte på grunn av vekst i forekomsten av den smittsomme omikron-varianten. Dette vil kunne føre til stort fravær i helse- og omsorgtjenestene dersom ansatte blir syke eller havner i karantene. De ulike tjenestestedene i helse- og omsorgsetatene har laget planer for hvordan de viktigste tjenestene skal kunne opprettholdes med 30 prosent fravær blant ansatte. 

Tiltakene som er gjennomført 

  • Tjenestestedene har foretatt vurderinger av hvilke oppgaver de kan slutte å gjøre uten at det går direkte utover livsviktige tjenester.
  • Tjenestestedene som kan nyttiggjøre seg personell som ikke har fagerfaring, har nå forberedt seg på hvordan de skal gjør dette.
  • Kommunen har omdisponert enkelte av sine egne ansatte allerede og har kartlagt hvem som kan omdisponeres hvis det blir behov for mer ressurser.
  • Kommunen jobber nå med omfattende ekstern rekruttering av flere ansatte som kan bidra.

Mange vil bidra

Bergen kommune har nylig hatt en annonsekampanje for å rekruttere ufaglærte som kan jobbe i en midlertidig periode på sykehjem og i hjemmetjenestene. Hittil har over 200 meldt seg til å bidra på sykehjem og mer enn 50 til hjemmetjenestene. Det jobbes nå med intervjuer og rekruttering av aktuelle kandidater. Alle som er aktuelle må vurderes på linje med andre arbeidstakere i tjenestene, herunder fremvise politiattest.

Rekrutterer helsepersonell

I desember ble det gjennomført en kampanje for å rekruttere personell til Etat for håndtering av covid-19. 336 personer har søkt, og cirka 100 personer er ansatt i varierende stillingsprosent fordelt på smittesporing, testing, vaksinering og koronatelefonen. Rekrutteringen fortsetter da behovet for ansatte til testing og smittesporing fremdeles er stort.

Kommunen har nå også en kampanje for å rekruttere sykepleiere og andre med helsefaglig høgskoleutdanning til øvrige tjenester. Generelt er det utfordrende å få tak i kvalifisert helsepersonell, og denne utfordringen har blitt enda større i løpet av pandemien. Hittil har kommunen fått 17 søkere på denne kampanjen, og bare to sykepleiere. 

Det er også gjort endringer som medfører at ansatte som jobber med nødvendige tjenester under koronapandemien får økt overtidsbetaling for å motivere flere til å jobbe mer når det er behov for det. Dette retter seg særlig mot dem som jobber i deltidsstillinger.

Omdisponerer kommunens ansatte

En del ansatte som vanligvis jobber med andre oppgaver i kommunen, er allerede omdisponert til pandemioppgaver. Ansatte på nivå 1 i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet er omdisponert til oppgaver i covid-etaten, og det samme er enkelte ansatte fra andre byrådsavdelinger. 

Alle byrådsavdelingene i kommunen har også foretatt en vurdering av hvilke avdelinger som driver samfunnskritiske funksjoner og må holdes i drift. Samtidig har samtlige ansatte i kommunen blitt oppfordret til å oppdatere sin CV. Kommunen har dermed god oversikt over ansattes kompetanse og har en oversikt som kan brukes hvis ressurser må omdisponeres. Hvis det blir nødvendig med omfattende omdisponeringer vil byrådet fatte beslutninger om dette. I et slikt tilfelle vil det også bli vurdert å sette krisestab i kommunen.