Gå tilbake til:
Du er her:
Sporer opp smitte
Ved påvist smitte vil Smittevernkontoret spore opp smitten.
Bilde: Endre Hovland

Slik sporer vi koronasmitte - og tester enda flere

Når et barn eller en voksen tester positivt for koronavirus, er det viktig å finne ut hvem vedkommende har hatt nærkontakt med raskt, slik at smitten ikke spres videre.

Information in English and other languages

Testing av personer med mistenkt smitte gjøres for å begrense spredning av det nye koronaviruset, slik at flest mulig kan være i barnehage, skole og arbeid, og for å få best mulig oversikt over smittesituasjonen. 

Tester gjøres hovedsakelig ved mistanke om koronasmitte, og når symptomene har vart i minst to døgn. Ved tester som utføres tidligere, er det stor fare for at testen vil vise falskt negativt resultat, og man vil oppnå falsk trygghet. Testing av personer som er satt i karantene vil ikke forkorte karantenetiden ved negativ test. Barn og voksne med lette tegn på forkjølelse skal holde seg hjemme i inntil en dag etter at de føler seg friske og testing er ikke nødvendig.

LES OGSÅ:

Mer om hvem som testes og hvordan

Gjør klart for å teste flere.

Ved påvist smitte vil Smittevernkontoret spore opp smitten

Når noen tester positivt for koronavirus er det viktig å finne ut hvem vedkommende har hatt nærkontakt med. Nærkontakter kan ha vært utsatt for smitte av covid-19 fra 48 timer før symptomdebut og til personen er ute av isolasjon. Nærkontakter til påvist smittede er etter covid-19-forskriften pålagt å være i karantene. Hvis en som sitter i karantene får symptomer på covid-19 er det anbefalt at alle som regnes som husstandsmedlemmer går i karantene.

Ringer alle som blir satt i karantene

Det er bare personer som regnes som nærkontakter som blir kontaktet. Personer som ikke kontaktes  kan gå på jobb, i barnehagen eller skolen som normalt. Informasjon om påvist smitte er taushetsbelagt. Personer i nærmiljøet får ikke automatisk beskjed om hvem som er smittet.

Husstandsmedlem er personer som

  • bor i samme husstand som en person som er bekreftet eller sannsynlig syk med covid-19
  • har nær kontakt som i en husstand, for eksempel kjæreste med en person som er bekreftet eller sannsynlig syk med covid-19.
  • har pleiet en pasient, eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet eller sannsynlig syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr

Nærkontakter har 24 timer før den syke fikk symptomer hatt følgende kontakt:

  • innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, uavhengig av posisjon, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
  • ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19
  • har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) med en som er bekreftet syk med covid-19
  • har vært i direkte kontakt med sekret (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19