Gå tilbake til:
Du er her:

Starter testing i stedet for karantene for barn og unge

14. september er Bergen kommune klar til å gå i gang med testing for karantene også på ungdomsskoler, barneskoler og i barnehager.

OPPDATERT 13. SEPTEMBER: Dette er en nyhetssak som ble laget da det ble besluttet å innføre testing for karantene. Se oppdatert informasjon om ordningen her. 

Tidligere er det åpnet for jevnlig testing i videregående skoler med utbrudd av covid-19. Planen er at utvidelsen av ordningen til barnehager og øvrige skoler kan settes i gang fra tirsdag 14. september.

- Nå er også rutinen klar for innføring i barnehager og øvrige skoler. Vi legger opp til at skoler og barnehager får tilsendt hurtigtester som de deler ut og at testingen kan gjøres i hjemmet. Systemet vil være tillitsbasert som mye annet har vært i pandemihåndteringen frem til nå, sier smittevernoverlege Egil Bovim. 

Det vil også være mulig å teste seg i kommunale teststasjoner, men her tas PCR-tester og man må holde seg hjemme i påvente av svar på testen (1-2 dager). 

Rutinen for testing

Det er bare når det er smitte i barnehagen eller skolen at barna kan testes for å slippe karantene. Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære kontakter til den som er smittet må fremdeles i karantene.  
- Vi har laget en rutine for hvordan den jevnlige testingen skal foregå og denne formidles nå til barnehagene og skolene. Foresatte til barn som er nærkontakt til en som er smittet vil bli kontaktet av barnehage eller skolen. Det vil da være mulig å velge jevnlig testing i stedet for 10 dagers smittekarantene. Testingen avsluttes etter to uker om det ikke dukker opp ny smitte på skolen eller i barnehagen, sier Bovim. 
Første test tas så raskt som mulig. Videre skal barn i barnehage og barneskole testes en gang pr uke med 7 dager mellom hver test. Elever på ungdomsskolen testes to ganger per uke, fortrinnsvis mandag og torsdag eller tirsdag og fredag.

Hvis barnet blir smittet

Ved negativ test kan barnet fortsette å gå på skole/barnehage som vanlig. Dersom man får positivt testsvar må foresatte varsle rektor på skolen eller styrer i barnehagen. Det vil også være mulig å sende melding til et e-postmottak som smittesporingsteamet i kommunen følger opp. 

Ved positiv test følges barnet opp med PCR-test på en av kommunens teststasjoner, og holdes hjemme i isolasjon. I påvente av svar på PCR-testen er de øvrige husstandsmedlemmer (også søsken) i karantene etter vanlige retningslinjer gjeldende for voksne. 

- At systemet er tillitsbasert medfører at du ikke trenger å fremlegge bevis på negativ test. Det forventes at man venter til svar på testen foreligger før barnet går tilbake på skolen eller i barnehagen, sier Bovim.