Gå tilbake til:
Du er her:
Magny Nordtveit, Mariann Skjellanger og Beate Husa
SKAL TA IMOT SMITTEDE PASIENTER: Enhetsleder Magny Nordtveit, fagleder Mariann Skjellanger og byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa utenfor Fyllingsdalen sykehjem som får egen covid-19-avdeling.
Bilde: ENDRE HOVLAND

Sykehjem får egen avdeling for koronapasienter

Koronapasienter som skrives ut fra sykehus, vil få trygg og god oppfølging på en spesielt tilrettelagt avdeling på Fyllingsdalen sykehjem.

Kommunen har tidligere opprettet en koronaklinikk på Bergen helsehus for koronasyke som trenger medisinsk oppfølging gjennom hele døgnet. Nå er også tilbudet for eldre koronapasienter som trenger sykehjemsplass klart. Den første koronasyke pasienten er allerede isolert på et av rommene på den aktuelle avdelingen.

Sykepleier Lisa Ranheim
VIKTIG SMITTEVERN: Sykepleier Lisa Ranheim ikledd beskyttelsesutstyr.
Bilde: FYLLINGSDALEN SYKEHJEM
Gangen på avdelingen
COVID-19-AVDELINGEN: Pasientene isoleres på rommene sine som vil være fordelt på to etasjer med 16 plasser i hver etasje.
Bilde: FYLLINGSDALEN SYKEHJEM

Viktig målgruppe

- Dette er et viktig tilbud som gjør at eldre som havner på sykehus på grunn av koronavirus vil få god medisinsk oppfølging etter at de blir skrevet ut fra sykehuset. Eldre er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom og da er det ekstra viktig at vi sikrer disse et godt tilbud. Her vil de få hjelp av dyktige leger og sykepleiere som har mye erfaring med å følge opp eldre med store hjelpebehov, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Pasienter som utskrives fra sykehus med mistanke om koronasmitte, kan også bli lagt inn her i påvente av prøvesvar.

- Pasientene vil bli isolert på enerom. Vi kan gi god observasjon, surstoffbehandling, intravenøs væskebehandling, smertelindring og tilsyn 24 timer i døgnet, sier enhetsleder Magny Nordtveit.

- Vi har etablert grundige rutiner for smittevern og det er trygt for andre pasienter å være her på sykehjemmet. Ansatte som jobber med covid-19-pasienter vil bruke fullt smittevernutstyr når de er inne på rommene til pasientene som er smittet, sier Nordtveit.
Sykehjemmet  har nå bestilt inn nettbrett slik at pasientene som blir isolerte skal kunne holde kontakt med familien.

32 plasser

I utgangspunktet er planen at Fyllingsdalen sykehjem skal kunne ta imot 32 covid-19-pasienter i den ene fløyen av sykehjemmet. Tilbudet kan utvides ytterligere ved behov.
Pasienter som allerede bor på andre sykehjem skal som regel følges opp på sykehjemmet der de bor dersom de tester positivt på covid-19.