Gå tilbake til:
Du er her:

Er du syk og trenger legehjelp?

Husk at du må ringe lege først for å avtale oppfølging.

Dersom du føler deg syk med lette luftveissymtomer som sår hals, tett nese eller øreverk, bør du holde deg hjemme inntil en dag etter at du føler deg helt frisk. Andre i husstanden trenger ikke å være i karantene i en slik situasjon, men anbefales så lite kontakt med andre som mulig.  Du trenger ikke kontakte lege eller ringe noen andre enn arbeidsgiver for å varsle om tilstanden din.

Får du nyoppståtte symptomer (1 eller flere) som hoste, tungpustethet og feber, bør du ringe fastlegen din på telefon eller ta kontakt elektronisk. Når du trenger legehjelp er det viktig at du ringer først for å unngå at du møter opp på venterommet og smitter andre.  Dersom du ikke kommer igjennom og tilstanden vedvarer eller forverres bør du ringe legevakten på 116 117. Ved kritisk sykdom må du ringe 113.

Alle med luftveissymtomer kan testes for koronavirus

Alle med  luftveissymptomer kan nå testes for koronavirus. Du kan selv avtale testing direkte, uten henvisning fra fastlege.

Merk at kommunen alltid vil avtale test på forhånd. Vær varsom hvis fremmede dukker opp og tilbyr tjenester du ikke har bedt om.

Hva gjør du hvis du er i risikogruppene?

Personer som er i risikogruppene, anbefales å kontakte fastlegen selv ved milde symptomer for å vurdere oppfølging.Dersom du bare føler deg litt forkjølet kan du fint se det an i noen dager.

Hvem legges inn på Koronaklinikken på helsehuset?

De fleste pasienter som er syke, klarer seg i eget hjem. Ved alvorlig sykdom legges pasienter inn på sykehus. Pasienter som trenger døgnkontinuerlig medisinsk hjelp, har positiv koronaprøve, men ikke er så dårlig at de trenger sykehusinnleggelse, kan legges inn i på koronaklinikken på Bergen helsehus. Det er kun lege som kan legge inn pasienter her. Koronasmittet pasienter som skrives ut fra sykehus og har behov for sykehjemsplass, legges inn på en covid-19-avdeling på Fyllingdalen sykehjem.

Gir sjelden alvorlig sykdom

De fleste som blir smittet, vil trolig få luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen få vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse. Tegn på luftveisinfeksjon kan være feber, sår hals, hoste, brystsmerter og pustevansker. Alvorlig sykdom og dødsfall er sjelden, men eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19.