Gå tilbake til:
Du er her:

Regler for hjemmekarantene og hjemmeisolasjon

Karantene blir du satt i når du er frisk, men har vært utsatt for smitterisiko. Isolasjon brukes når du er syk og har bekreftet eller mistenkt koronasmitte.

FLERE SPRÅK: Information in different languages about home quarantine and home isolation

Med karantene menes midlertidig innskrenking av bevegelse/sosial omgang for personer som har vært eksponert for et smittestoff, men som ikke har utviklet klinisk sykdom. De som er i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette kan gjelde enkeltpersoner, eksempelvis i eget hjem (hjemmekarantene) eller for større grupper i for eksempel en boligblokk, cruiseskip, landsby eller by. 

Hovedpoenget med karantene er å sikre at personen ikke smitter andre før vedkommende selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.

De som bor sammen med en i karantene er ikke selv i karantene, men skal som alle andre følge med på egne symptomer.

Hvem blir satt i karantene?

Fra 1. juni letter regjeringen på smittekarantenereglene. Se Folkehelseinstituttets nettsider for gjeldende regler for hvem som skal i karantene. 

Hva skal du som har hatt kontakt med en som er smittet av det nye koronaviruset gjøre?

Har du vært i nær kontakt med en som er påvist smittet med det nye koronaviruset Covid-19 kan det bety at du kan være smittet og bør holde deg i karantene hjemme de neste 10 dagene (nytt fra 7. mai) for å unngå å smitte andre personer.

Råd til deg som er i hjemmekarantene

Råd til personer i hjemmekarantene

Hvem skal i hjemmeisolasjon?

Hjemmeisolering gjelder for de som har fått påvist covid-19, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse på sykehus.

Tiltak ved hjemmeisolering

Hjemmeisolering innebærer at pasienten ikke skal gå ut. De skal holde avstand til andre i hjemmet. Om mulig skal de bruke eget rom og bad, og egne baderomsartikler. Det anbefales hyppig renhold.

Se Folkehelseinstitutets nettsider for gjeldende regler for hvem som skal i isolasjon.

Opphevelse av hjemmeisolasjon

Hjemmeisolering oppheves vanligvis når personen er symptomfri og det har gått tre dager etter  symptomfrihet og minst åtte døgn etter at personen først fikk symptomer.
Opphevelse av isolasjon

Se også:

Hvem har rett på sykemelding?

Hvis du er pålagt karantene eller isolasjon i hjemmet av helsepersonell, har du rett på sykemelding. Husk at det nå er anledning til å ta ut egenmeldingsdager for hele arbeidgiverperioden.