Gå tilbake til:
Du er her:

Regler for hjemmekarantene og hjemmeisolasjon

Karantene blir du satt i når du er frisk, men har vært utsatt for smitterisiko. Isolasjon brukes når du er syk og har bekreftet eller mistenkt koronasmitte.

FLERE SPRÅK: Information in different languages about home quarantine and home isolation

Hva er karantene?

Med karantene menes midlertidig innskrenking av bevegelse/sosial omgang for personer som har vært eksponert for et smittestoff, men som ikke har utviklet klinisk sykdom. De som er i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette kan gjelde enkeltpersoner, eksempelvis i eget hjem (hjemmekarantene) eller for større grupper i for eksempel en boligblokk, cruiseskip, landsby eller by. 

Hovedpoenget med karantene er å sikre at personen ikke smitter andre før vedkommende selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.

De som bor sammen med en i karantene er ikke selv i karantene, men skal som alle andre følge med på egne symptomer.

Hvem skal i karantene?

  • Personer som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av land i Europa med til enhver tid tilstrekkelig lav smitteforekomstFølg med på kartet til Folkehelsehelseinstituttet.
  • Personer som har vært i nær kontakt med personer som har som er påvist smittet med koronaviruset Covid-19.

Karanteneregler når du er på reise

Reglene for karantene og isolasjon gjelder fortsatt når du er på ferie. Hvis mulig kan du gjennomføre karantene eller isolasjon på bostedet ditt. Reisende som er på besøk i Bergen og får påvist covid-19, kan søke om opphold i koronahotellet som kommunen har etablert. Hvis du har private transportmuligheter, kan du også kjøre hjem for å gjennomføre karantene eller isolasjon i egen bolig.

Karanteneplikt når du kommer til Norge

Kommer du fra land eller områder som har for høy smittespredning, skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen du kommer til Norge. Du har lov til å reise rett til oppholdsstedet med planlagt transportmiddel. Unngå nær kontakt med andre til du er hjemme. Karantenen skal gjennomføres sammenhengende på ett sted. Karantenplikten gjelder for disse landene. Det er gitt enkelte unntak fra karanteneplikten for arbeidsreiser

Mer om karantene og isolasjon hos FHI

Hvem skal i hjemmeisolasjon?

Hjemmeisolering gjelder for de som har fått påvist covid-19, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse på sykehus. Kommunen kan tildele opphold på koronahotellet for pasienter som ikke har muligheten til å isolere seg i eget hjem. 

Tiltak ved hjemmeisolering

Hjemmeisolering innebærer at pasienten ikke skal gå ut. De skal holde avstand til andre i hjemmet. Om mulig skal de bruke eget rom og bad, og egne baderomsartikler. Det anbefales hyppig renhold.

Se Folkehelseinstitutets nettsider for gjeldende regler for hvem som skal i isolasjon.

Opphevelse av hjemmeisolasjon

Hjemmeisolering oppheves vanligvis når personen er symptomfri og det har gått tre dager etter  symptomfrihet og minst åtte døgn etter at personen først fikk symptomer.
Opphevelse av isolasjon

Se også:

Hvem har rett på sykemelding?

Hvis du er pålagt karantene eller isolasjon i hjemmet av helsepersonell, har du rett på sykemelding. Husk at det nå er anledning til å ta ut egenmeldingsdager for hele arbeidgiverperioden.