Gå tilbake til:
Du er her:

Regler for hjemmekarantene og hjemmeisolasjon

Karantene blir du satt i når du er frisk, men har vært utsatt for smitterisiko. Isolasjon brukes når du er syk og har bekreftet eller mistenkt koronasmitte.

English / flere språk: about home quarantine and home isolation

NB! Det gis ikke dispensasjoner fra isolasjons- og karantenebestemmelsene.
 

Regler for karantene

Disse må i karantene 10 døgn, uansett om de er syke eller ikke:

 • Alle som har vært nærkontakt til en som er påvist smittet med covid-19.
 • Alle som kommer fra Norge til utlandet, med unntak av land i Europa med lav smitteforekomst (grønn og gul status). Dette endrer seg raskt. Følg med på kartet til Folkehelsehelseinstituttet. Merk at innenlandsreiser ikke utløser karanteneplikt.

Det er viktig at du sitter karantenetiden helt ut – 10 døgn. Dette også om du har tatt koronatest og svaret er negativt (testen kan være falsk negativ).

I karantene kan du:

 • ta deg en luftetur, men hold godt over en meters avstand til andre
 • gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek. Hold god avstand til andre. Om mulig, få andre til å gjøre ærender for deg.
 • omgås normalt med dem du bor med. De trenger ikke være i karantene.
 • Unngå besøk og steder der du lett kommer i kontakt med andre, som skole, jobb og offentlig transport.
 • Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann, eller bruk spritholdig hånddesinfeksjon.
 • Foresatte i karantene kan ikke møte i barnehagen eller på SFO sammen med barna.

Hvis du får symptomer på covid-19 mens du sitter i karantene, skal du isolere deg som om du har påvist smitte og ta en test. De andre i husstanden må da holde seg hjemme som om de sitter i karantene. Ved positiv test skal du fortsette i hjemmeisolering og de andre i husstanden blir pålagt karantene.

Merk at du IKKE skal ta offentlig transport til teststedet hvis du har symptomer.  Trenger du hjelp til å komme deg til og fra teststedet , husk å si fra at du trenger hjelp til transport når du avtaler testen.

Covid-19 utdyper karanteneregler og unntak fra karanteneplikt i §5-9.

Se også: Slik bruker du munnbind riktig

Skriv ut informasjonsark:


Når du venter på testsvar

Hovedregelen er at alle som venter på prøvesvar, skal holde seg hjemme til de får svaret, selv om de hverken har vært på reise eller vært utsatt for Covid-19-smitte.

Alle som får positiv test, blir kontaktet direkte. Testresultat blir lagt på Helsenorge.no med en gang det er klart fra laboratoriet. Fra resultatet ligger på Helsenorge.no til du blir oppringt kan det ta noe tid, avhengig av når på døgnet resultatet er klart.  Mens du venter på telefonen oppfordrer vi deg til å kontakte nærkontaktene dine og si at de må holde seg hjemme til de blir kontaktet av Smittevernkontoret.

Resultatet på negativ test tar opptil tre dager. Du  vil finne resultatet ved å logge deg på HelseNorge.no med MinID, eller du kan ringe koronatelefonen på 55 56 77 00.
På helsenorge.no finner du svaret i en egen mappe med tittel "Prøvesvar".

Mer info under testing, symptomer og legehjelp
 

Når du er syk uten mistanke om covid-19-smitte

Er du "vanlig" forkjølet eller syk med luftveissymptomer, må du holde deg hjemme til du er frisk, selv om du har tatt koronatest og svaret er negativt. Merk at om du har blitt symptomfri mens du venter på testsvar, må du likevel holde deg hjemme til du får svar på testen. Du kan omgås normalt med dem du bor med, de trenger ikke være i karantene.
 

Regler når du er i isolasjon

Hjemmeisolering gjelder for dem som har fått påvist covid-19, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse på sykehus. Alle som har fått luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19 når de sitter i karantene, må også isolere seg frem til de har testet seg og fått svar på testen.

I hjemmeisolering må du:

 • ikke gå ut
 • sørge for hyppig renhold
 • holde avstand til de du bor med. De andre i husstanden må være i karantene.
 • Om mulig skal du bruke eget rom og bad, og egne baderomsartikler.

Du må være i hjemmeisolasjon helt til du har vært symptomfri i tre døgn, og det har gått minst åtte døgn etter at de første symptomene oppstod. De du deler husstand med, må være i karantene til du går ut av isolasjon, og minimum ti døgn fra det tidspunktet du får påvist smitte. 

Om opphevelse av isolasjon hos FHI

Generelt om karantene og isolasjon hos FHI

Råd om oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering


Opphold på koronahotell

Kommunen kan tildele opphold på koronahotellet for pasienter som ikke har muligheten til å isolere seg i eget hjem. Etat for vurdering og rehabilitering vurderer hvem som tilfredsstiller kravene for å få opphold. Personer som trenger opphold på koronahotellet kan opplyse om behovet til dem som gir positivt prøvesvar, hjemmesykepleien eller Etat for vurdering og rehabilitering. 
 

Trenger du legehjelp?

Hvis du utvikler alvorlige symptomer på sykdom, kontakt fastlegen din, legevakten på telefon 116 117, eller ved kritiske symptomer 113. Har du spørsmål, ring koronatelefonen på 55 56 77 00.

Mer om testing, legehjelp og symptomer på covid-19
 

Hvem har rett på sykemelding?

Hvis du er pålagt karantene eller isolasjon i hjemmet av helsepersonell, har du rett på sykemelding. Husk at det nå er anledning til å ta ut egenmeldingsdager for hele arbeidgiverperioden.