Gå tilbake til:
Du er her:

Regler for hjemmekarantene og hjemmeisolasjon

Karantene blir du satt i når du er frisk, men har vært utsatt for smitterisiko. Isolasjon brukes når du er syk og har bekreftet eller mistenkt koronasmitte.

English / flere språk: about home quarantine and home isolation

NB! Det er ikke mulig å søke fritak fra isolasjons- og karantenebestemmelsene.
 

Regler for karantene

Disse må i karantene 10 døgn, uansett om de er syke eller ikke:

 • alle som har arbeidet på byggeplasser med smitteutbrudd bør gå i 10 dagers karantene.  Karantene forkortes ikke ved negativt prøvesvar.
 • Alle som har vært nærkontakt til en som er påvist smittet med covid-19. Har du vært nærkontakt med smitte, anbefales du også å teste deg. 
 • Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av land i Europa med lav smitteforekomst (grønn og gul status). Dette endrer seg raskt. Se kartet til Folkehelsehelseinstituttet. Merk at innenlandsreiser ikke utløser karanteneplikt.

Disse må gå i ventekarantene:

 • personer som bor i husstandene til dem som er nærkontakter til et smittetilfelle med engelsk eller sørafrikansk mutert virus. De må være i avklaringskarantene frem til nærkontakten har fått negativt svar på test. 


Om karantenetiden

Hvis du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Karantenetiden er da 10 døgn, men den kan forkortes dersom du tester negativt på koronatest tatt tidligst 7 døgn etter ankomst til Norge eller etter siste kontakt med den som er smittet. Unntaket er om du er i karantene fordi du bor med en som får påvist smitte.  Les mer på FHI.  

Familien som bor med en person i karantene, trenger i regelen ikke å være i karantene, men ved nærkontakter til engelsk eller sørafrikansk mutert virus oppfordres hele husstanden å gå i ventekarantene til prøvesvar foreligger. 

I karantene kan du:

 • ta deg en luftetur, men hold godt over en meters avstand til andre
 • gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek. Hold god avstand til andre. Om mulig, få andre til å gjøre ærender for deg.
 • omgås normalt med dem du bor med. De trenger ikke være i karantene.
 • Unngå besøk og steder der du lett kommer i kontakt med andre, som skole, jobb og offentlig transport.
 • Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann, eller bruk spritholdig hånddesinfeksjon.
 • Foresatte i karantene kan ikke møte i barnehagen eller på SFO sammen med barna.
 • Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig, bør så langt som mulig holde avstand til hverandre.


Karantenehotell 

Det er nasjonalt krav om at alle som skal gjennomføre innreisekarantene, skal gjøre den på karantenehotell, også norske statsborgere. Unntak: 

 • du er bosatt i, eller du kan dokumentere fast bolig i Norge, uavhengig om den er eid eller leid. 
 • du har et egnet oppholdssted for å gjennomføre karantenen. 
 • du er gift eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge. Da kan du gjennomføre karantenen i boligen til ektefelle eller den andre forelderen. Dette gjelder også for deres mindreårige barn. 
 • arbeidsgiver sørger for egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. 
 • du er yrkessjåfør i langtransport, togpersonell som ikke jobber på godstog eller militært personell, og et unntatt etter covid-19-forskriften.
 • du studerer i utlandet, men er folkeregistrert i Norge. Om du studerer i Norden og har bostedsadresse der, trenger du heller ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell.

Mer om regler for karantenehotell og unntak på helsenorge.no 
Covid-19 utdyper også karanteneregler og unntak fra karanteneplikt i §5-9.

Fra 21. desember til 10. januar er det innført flere tiltak overfor reisende fra Storbritannia

Dersom du gjennomfører karantenen på andre steder enn ditt eget hjem eller karantenehotell, skal du fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller kravene, fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon.  Last ned og fyll ut egenerklæringsskjema (regjeringen.no).

Det går ikke an å bestille plass på karantenhotellet. Det er politiet som henviser reisende som får innreisetillatelse, til karantenehotell. Personer som allerede oppholder seg i Norge, må eventuelt bestille egen hotellovernatting på egen eller arbeidsgivers regning. 

Karantenehotell for Bergen kommune er Scandic Kokstad. Egenandel for hotell: 500,- per døgn for privatpersoner, 1500,- per døgn for arbeidsgivere. Beboere på karantenehotell får tilbud om å teste seg, men karantenetiden blir ikke forkortet selv man tester negativt. 
 

Hvis du får symptomer på smitte

Hvis du får symptomer på covid-19 mens du sitter i karantene, skal du isolere deg som om du har påvist smitte og ta en test. De andre i husstanden må da holde seg hjemme som om de sitter i karantene. Ved positiv test skal du fortsette i hjemmeisolering og de andre i husstanden blir pålagt karantene. Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig, bør så langt som mulig holde avstand til hverandre.

Merk at du IKKE skal ta offentlig transport til teststedet hvis du har symptomer.  Trenger du hjelp til å komme deg til og fra teststedet , husk å si fra at du trenger hjelp til transport når du avtaler testen.


Karantene etter test?

Hovedregelen er at du må holde deg hjemme til du får prøvesvar, slik at du unngår å smitte andre. Unntaket er om du har testet deg selv om du hverken har symptomer, har vært utsatt for smitte, er i karantene eller mistenker smitte av andre grunner. Da er det ikke nødvendig å holde seg hjemme i påvente av prøvesvar (for eksempel hvis du tester deg på grunn av reise i julen). Mer om testing i Bergen og testsvar leser du her.
 

Når du er syk uten mistanke om covid-19-smitte

Er du "vanlig" forkjølet eller syk med luftveissymptomer, må du holde deg hjemme til du føler deg frisk og er feberfri, selv om du har tatt koronatest og svaret er negativt. Merk at om du har blitt symptomfri mens du venter på testsvar, må du likevel holde deg hjemme til du får svar på testen. Du kan omgås normalt med dem du bor med, de trenger ikke være i karantene.
 

Regler når du er i isolasjon

Hjemmeisolering gjelder for dem som har fått påvist covid-19, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse på sykehus. Alle som har fått luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19 når de sitter i karantene, må også isolere seg frem til de har testet seg og fått svar på testen.

I hjemmeisolering må du:

 • ikke gå ut
 • sørge for hyppig renhold
 • holde avstand til de du bor med. De andre i husstanden må være i karantene.
 • Om mulig skal du bruke eget rom og bad, og egne baderomsartikler.

Hovedregelen er at man kan avisoleres når det er gått ti døgn etter symptomdebut, såfremt man har vært feberfri det siste døgnet uten bruk av febernedsettende midler. De du deler husstand med, må være i karantene til du går ut av isolasjon, og minimum ti døgn fra det tidspunktet du får påvist smitte. 

Om opphevelse av isolasjon hos FHI

Generelt om karantene og isolasjon hos FHI

Råd om oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering


Opphold på koronahotell ved isolasjon

Kommunen kan tildele opphold på koronahotellet for pasienter som ikke har muligheten til å isolere seg i eget hjem. Etat for vurdering og rehabilitering vurderer hvem som tilfredsstiller kravene for å få opphold. Personer som trenger opphold på koronahotellet kan opplyse om behovet til dem som gir positivt prøvesvar, hjemmesykepleien eller Etat for vurdering og rehabilitering. 
 

Trenger du legehjelp?

Hvis du utvikler alvorlige symptomer på sykdom, kontakt fastlegen din, legevakten på telefon 116 117, eller ved kritiske symptomer 113. Har du spørsmål, ring koronatelefonen på 55 56 77 00.

Mer om testing, legehjelp og symptomer på covid-19
 

Hvem har rett på sykemelding?

Arbeidstakere som er syke grunnet korona, har rett på sykepenger. Hvis du er pålagt karantene eller isolasjon i hjemmet av helsepersonell, kan du ha rett på sykepenger, men det gjelder ikke dersom du har brutt nasjonale reiseråd. Ring fastlegen din ved behov for sykemelding. Har du ikke fastlege, kan du kontakte Koronatelefonen på 55 56 77 00.