Gå tilbake til:
Du er her:

Regler for karantene, isolasjon og karantenehotell

Oversikt og regler for karantene, isolasjon, karantenehotell og isolasjonshotell.

OPPDATERT 25. JANUAR: 

Regjeringen lettet på karantenereglene 14. januar. Les mer

Hva er forskjellen på karantene og isolasjon?  

Karantene blir du satt i når du er frisk, men har vært utsatt for smitterisiko. Isolasjon brukes når du har testet positivt for covid-19. 

Under finner du reglene i korte trekk. Mer om regler for nærkontakter FHI.no. For selve forskriften, se §4i i covid-19-forskriften
 

Smittekarantene 

Regler som gjelder til og med 25. januar

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære 

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (for eksempel kjæreste eller bestevenn) skal teste seg snarest mulig med selvtest, antigen hurtigtest utført av helsepersonell eller PCR-test, og gå i karantene i 10 døgn. De kan teste seg ut med negativ selvtest eller PCR-test etter 7 døgn. Dette gjelder også barn. Barn under 16 år skal ikke testes hvis det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet.

Merk: Hvis du bor slik at du ikke kan holde nok avstand til den som er smittet, skal du begynne å telle 10 døgn i smittekarantene når den smittede har vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn. Du kan ta en selvtest eller PCR-test etter 11 døgn (4 + 7) og avslutte smittekarantene hvis den er negativ.

Unntak fra smittekarantene (husstandsmedlemmer og tilsvarende nære): 

 • Har gjennomgått covid-19 de siste 3 månedene.
 • Har fått oppfriskningsdose for minst 1 uke siden. Krav for å få dette unntaket er at du må teste deg daglig med selvtest eller annenhver dag med PCR i 7 døgn etter kontakten.
 • Fullvaksinerte personer som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, kan få unntak i arbeidstiden ved å teste negativt på en selvtest eller antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter fra og med midnatt, natt til 26. januar.

Forskriftendringen gjelder uavhengig av vaksinestatus.

Smittekarantene på 10 døgn kan fra og med 26. januar erstattes med:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Les mer om smittekarantene på regjeringen.no


Øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer, bli hjemme og test deg.  
 

Regler for deg som er i karantene  

 • Du skal oppholde deg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.
 • Du kan bare være utenfor oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn dem du bor sammen med.
 • Unngå besøk. Barn skal ikke leke med andre barn enn dem som bor i samme husholdning.
 • Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Hold god avstand til andre.
 • Du kan ikke ta offentlig transport eller oppholde deg på en arbeidsplass, skole eller andre steder der også andre oppholder seg.
 • Personer i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested i Norge etter tillatelse fra kommunelegen. Personer over 12 år skal da bruke munnbind.


Reisekarantene og karantenehotell

Regler som gjelder til og med 25. januar

Personer over 18 år som ankommer Norge fra et land eller område med karanteneplikt, skal som hovedregel i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst. Innreisekarantenen kan forkortes med negativ PCR-test tatt minimum 3 døgn etter ankomst. (Merk at det også gjelder om du har oppholdt deg eller mellomlandet i et land med karanteneplikt i løpet av siste ti dager.)

Reisende som er fullvaksinert, eller har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 6 månedene og kan vise frem koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, er unntatt krav om innreisekarantene. Reisende under 18 år har heller ikke krav til innreisekarantene. 

Se regler for innreisekarantene og kart med smittestatus på FHI.no.
Covid-19-forskriften om karanteneregler og karanteneplikt i §5-9. 

Karantenehotell er fjernet som et krav, men du kan få tilbud om karantenehotell dersom du ikke har et egnet oppholdssted i innreisekarantenen. Det er politiet som henviser til karantenehotell ved innreise, det går ikke an å bestille plass. Personer som allerede oppholder seg i Norge, må eventuelt bestille egen hotellovernatting på egen eller arbeidsgivers regning. 

Hovedkarantenehotell for Bergen kommune er Scandic Kokstad. Egenandel for hotell: 500,- kroner per døgn for privatpersoner, 500,- per døgn for arbeidsgivere. (Barn under ti år på rom til foresatte er gratis, egenandel for barn 10-18 år er 250,-.)

Kravet om innreisekarantene opphører fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022.

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet avvikler regjeringen kravet om innreisekarantene, fordi det ikke lenger anses som smittevernfaglig nødvendig. 

Reisende må fortsatt teste seg og registrere seg ved ankomst til Norge. Krav om attest for negativ test tatt før ankomst gjelder også fortsatt for personer som ikke kan dokumentere med koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19. Det er viktig å minne om at de som reiser inn må teste seg ved symptomer og gå i isolasjon ved positiv test. De som allerede er i innreisekarantene kan gå ut av denne fra og med midnatt, natt til 26. januar.

Les mer om innreisekarantene på regjeringen.no
 

Isolasjon 

Ved påvist smitte må du være i isolasjon i 6 døgn fra du fikk symptomer OG til du har vært feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende medisiner. Dette gjelder også om du fikk symptomer etter at du hadde positiv test. Dersom du ikke har noen symptomer, skal du være i isolasjon i 6 døgn fra du tok testen som var positiv. Isolasjonsreglene gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. Du skal ikke teste deg ut av isolasjon, fordi PCR-testen kan bli positiv en lang periode etter gjennomgått covid-19. Mer om reglene for isolasjon på FHI.no.

Påvist koronasmitte med selvtest

Tester du positivt på selvtest, må du følge reglene for isolasjon og varsle dine nærkontakter. Bekreftende PCR-test er ikke nødvendig for personer som har fått tre vaksinedoser eller for de som har mottatt to doser og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.  

Enkelte grupper skal fortsatt ta PCR-test, men alle bør ta selvtest først.  
Se oversikt over hvem som fortsatt bør ta PCR
 

Regler for deg som er i isolasjon  

 • Hold deg hjemme i hele isolasjonsperioden og ikke gå ut. Du kan oppholde deg i egen hage eller balkong, så fremt du kan holde avstand til andre.
 • Hold minst to meters avstand til personer du bor sammen med.
 • Benytt eget rom og bad når dette er mulig. Bruk eget håndkle.
 • Be om hjelp til nødvendige ærend.
 • Du bør få mat levert til rommet ditt eller være alene på kjøkkenet.
 • Verken du eller noen andre i husstanden din kan ha besøk.
   

Isolasjonshotell

Kommunen kan tildele opphold på isolasjonshotell for pasienter som ikke har muligheten til å isolere seg i eget hjem. Les mer om isolering på FHI sine nettsider

Opphold på Isolasjonshotell er et tilbud til koronapasienter med milde symptomer, der bovilkår, familiesituasjon eller andre forhold medfører at hjemmeisolering ikke sikrer et effektivt og forsvarlig smittevern. 

Årsaker til at hjemmeisolasjon ikke kan gjennomføres, kan være:

 • pasienten bor sammen med personer i risikogruppen for alvorlige komplikasjoner som følge av eventuell smitte
 • pasienten har boforhold som er lite egnet til isolasjon (for eksempel kollektiver/ storfamilier der husstandsmedlemmer som ikke er fullvaksinerte må dele bad)
 • pasienten ikke har fast bostedsadresse i Bergen

Tilbud om opphold på isolasjonshotell gis ikke til: 

 • Koronasmittede som bor sammen med fullvaksinerte husstandsmedlemmer, med unntak av de som bor sammen med:
  Personer i risikogruppene, gravide, personer over 65 år som kun har fått to doser med koronavaksine og helsepersonell.
 • Koronasmittede som har behov for rutinemessig tilsyn fra lege.
 • Koronasmittede med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse.
 • Koronasmittede under 18 år. Barn og unge må isoleres i egen bolig. Er det unntaksvis behov for å isolere pasienter under 18 år på isolasjonshotell, må skal de isoleres sammen med en forelder/foresatt. (Dette gjelder selv om forelder/foresatt ikke har fått påvist covid-19). Barn og forelder/foresatt må dele rom.

For henvendelser om plass på isolasjonshotell, ta kontakt med smittesporingsteamet på telefon 53 00 55 05.  
 

Hvem har rett på sykemelding?

Se reglene som gjelder for sykemelding ved koronavirus.
Ring fastlegen din ved behov for sykemelding. Har du ikke fastlege, kan du kontakte legevakten på 116 117.
 

Har du spørsmål?

For spørsmål om nasjonale regler, ring nasjonal koronatelefon på 815 55 015. Helsedirektoratets postmottak er postmottak@helsedir.no NB: Postmottak i Helsedirektoratet har i liten grad kapasitet til å svare på synspunkter og forespørsler om begrunnelser. Mer kontaktinfo her.

Har du spørsmål om lokale regler for Bergen, samt fremdrift vaksinering og test i Bergen. Se kontakt for spørsmål her.