Gå tilbake til:
Du er her:

Regler for karantene, isolasjon og karantenehotell

Takk for at du følger reglene for karantene og isolasjon.

English / flere språk: about home quarantine and home isolation
Husk: test deg etter reise 
 

Kort fortalt

Karantene blir du satt i når du er frisk, men har vært utsatt for smitterisiko. Isolasjon brukes når du er syk og har bekreftet eller mistenkt koronasmitte.  Det er ikke mulig å søke fritak fra isolasjons- og karantenebestemmelsene.
 

Regler for karantene

Disse må i karantene 10 døgn, uansett om de er syke eller ikke:

 • Alle som har vært nærkontakt til en som er påvist smittet med covid-19. Har du vært nærkontakt med smitte, anbefales du også å teste deg. 
 • Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av land i Europa med lav smitteforekomst (grønn og gul status). Dette endrer seg raskt. Se kartet til Folkehelsehelseinstituttet. Merk at innenlandsreiser ikke utløser karanteneplikt.
   

Disse skal i ventekaranene

Fra og med mandag 29. mars er det innført nasjonal regel om at personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene skal være i ventekarantene.

Ventekarantene opphører når:

 • husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for koronatest første gang, eller senest når karantenetid til den som er nærkontakt er over, eller:
 • personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Ventekarantene gjelder ikke for personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19. Det kreves dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Ventekarantene gjelder heller ikke for personer som er vaksinert mot korona, eller dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene er vaksinert. Personer regnes som vaksinert tre uker etter første dose er satt. Unntaket gjelder i 6 måneder etter at personen ble vaksinert. 
 

Om karantenetiden

Karantenetiden er ti døgn, men den kan forkortes dersom du tester negativt på koronatest tatt tidligst sju døgn etter ankomst til Norge eller etter siste kontakt med den som er smittet. Merk at du må være symptomfri for at karantenen skal kunne forkortes. Les mer hos FHI 

I karantene kan du:

 • Ta deg en luftetur, men hold god avstand til andre.
 • Gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek, men bør helst få andre til å handle for deg. Hold god avstand til andre. 
 • Omgås de minste barna du bor sammen med som normalt, men prøv å holde avstand  til eldre barn og andre voksne. De er i ventekarantene til du har en negativ test. 
 • Ikke oppsøk steder der du lett kommer i kontakt med andre, som skole, jobb og offentlig transport.
 • Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann, eller bruk spritholdig hånddesinfeksjon.
 • Foresatte i karantene kan ikke møte i barnehagen eller på SFO sammen med barna.
 • Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig, bør så langt som mulig holde avstand til hverandre.


Karantenehotell 

Hovedregelen er at alle som ankommer Norge etter å ha vært på en unødvendig reise skal gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell der de ankommer Norge. Det er noen unntak fra karantenehotell etter testing, blant annet ved nødvendig reise og hvis arbeidsgiver sørger for egnet oppholdssted. Fra 28. april er det pålegg om karantenehotell for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan noen svært få unntak
Mer om regler for innreise på regjeringen.no |
Covid-19 om karanteneregler og karanteneplikt i §5-9.

Alle må fylle ut innreiseregistreringsskjemaet før innreise til Norge. Der må du fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller kravene for gjennomføring av karantenen.

Det går ikke an å bestille plass på karantenhotellet. Det er politiet som henviser reisende som får innreisetillatelse, til karantenehotell. Personer som allerede oppholder seg i Norge, må eventuelt bestille egen hotellovernatting på egen eller arbeidsgivers regning. Karantenehotell for Bergen kommune er Scandic Kokstad. Egenandel for hotell: 500,- kroner per døgn for privatpersoner, 500,- per døgn for arbeidsgivere. (Barn under ti år på rom til foresatte er gratis, egenandel for barn 10-18 år er 250,-.)
 

Unntak for vaksinerte

Dersom du er fullvaksinert med koronavaksine, trenger du ikke gå i smittekarantene etter å ha vært nærkontakt med en smittet person. Dette gjelder fra én uke etter siste dose og varer seks måneder. Du får unntak fra ventekarantenen når det er over tre uker siden du fikk første dose av koronavaksinen. Hold deg oppdatert på reglene på Helsenorge.no

Hvis du får symptomer på smitte

Hvis du får symptomer på covid-19 mens du sitter i karantene, skal du isolere deg som om du har påvist smitte og ta en test. De andre i husstanden må da holde seg hjemme som om de sitter i karantene. Ved positiv test skal du fortsette i hjemmeisolering og de andre i husstanden blir pålagt karantene. Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig, bør så langt som mulig holde avstand til hverandre.

Merk at du IKKE skal ta offentlig transport til teststedet hvis du har symptomer.  Trenger du hjelp til å komme deg til og fra teststedet , husk å si fra at du trenger hjelp til transport når du avtaler testen.


Karantene etter test?

Hovedregelen er at du må holde deg hjemme til du får prøvesvar, slik at du unngår å smitte andre. Unntaket er om du har testet deg selv om du hverken har symptomer, har vært utsatt for smitte, er i karantene eller mistenker smitte av andre grunner. Da er det ikke nødvendig å holde seg hjemme i påvente av prøvesvar.

NB! For å unngå smittespredning etter påskeferien oppfordres alle som har vært utsatt for smitterisiko om å teste seg etter reise og holde seg mest mulig hjemme til de har fått svar på testen. 
Mer om testing i Bergen og testsvar
 

Når du er syk uten mistanke om covid-19-smitte

Er du "vanlig" forkjølet eller syk med luftveissymptomer, må du holde deg hjemme til du føler deg frisk og er feberfri, selv om du har tatt koronatest og svaret er negativt. Merk at om du har blitt symptomfri mens du venter på testsvar, må du likevel holde deg hjemme til du får svar på testen. Du kan omgås normalt med dem du bor med, de trenger ikke være i karantene.
 

Regler når du er i isolasjon

Hjemmeisolering gjelder for dem som har fått påvist covid-19, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse på sykehus. Alle som har fått luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19 når de sitter i karantene, må også isolere seg frem til de har testet seg og fått svar på testen.

I hjemmeisolering må du:

 • ikke gå ut
 • sørge for hyppig renhold
 • holde avstand til de du bor med. De andre i husstanden må være i karantene.
 • Om mulig skal du bruke eget rom og bad, og egne baderomsartikler.

Hovedregelen er at man kan avisoleres når det er gått ti døgn etter symptomdebut, såfremt man har vært feberfri det siste døgnet uten bruk av febernedsettende midler. De du deler husstand med, må være i karantene til du går ut av isolasjon, og minimum ti døgn fra det tidspunktet du får påvist smitte. 

Om opphevelse av isolasjon hos FHI

Generelt om karantene og isolasjon hos FHI

Råd om oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering


Opphold på koronahotell ved isolasjon

Kommunen kan tildele opphold på koronahotellet for pasienter som ikke har muligheten til å isolere seg i eget hjem. Etat for vurdering og rehabilitering vurderer hvem som tilfredsstiller kravene for å få opphold. Personer som trenger opphold på koronahotellet kan opplyse om behovet til dem som gir positivt prøvesvar, hjemmesykepleien eller Etat for vurdering og rehabilitering. 
 

Trenger du legehjelp?

Hvis du utvikler alvorlige symptomer på sykdom, kontakt fastlegen din, legevakten på telefon 116 117, eller ved kritiske symptomer 113. Har du spørsmål, ring koronatelefonen på 55 56 77 00.

Mer om testing, legehjelp og symptomer på covid-19
 

Hvem har rett på sykemelding?

Arbeidstakere som er syke grunnet korona, har rett på sykepenger. Hvis du er pålagt karantene eller isolasjon i hjemmet av helsepersonell, kan du ha rett på sykepenger, men det gjelder ikke dersom du har brutt nasjonale reiseråd. Ring fastlegen din ved behov for sykemelding. Har du ikke fastlege, kan du kontakte Koronatelefonen på 55 56 77 00.